ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศชั้น1 (2 ชั้น) จำนวน 3 คัน (กองสวัสดิการสังคม)

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน