ประกาศผู้ชนะ จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ (ปฏิทินประจำปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน