ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และแมลงชนิเหลวสำหรับฉีดพ่นพื้นผิว,ในอากาศ(กองสาธารณสุข)

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน