ประกาศเผยแพร่ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง (กองคลัง)

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน