ประกาศเผยแพร่ใบสั่งจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 22-25 มค.62 (ค.อปพร.) (สำนักปลัดฯ)

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน