ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ภาพกิจกรรมต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรม

ร่วมประชุมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ

altณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

alt alt altalt alt

ร่วมประชุมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ  : 19 ก.พ. 63 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน - ชะอำ โดยมี นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการ พร้อมสมาชิกสมาคม ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน


แถลงผลการวิจัย

alt

ณ ลานหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
alt alt altalt alt

แถลงผลการวิจัย : 19 ก.พ. 63 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีแถลงผลการวิจัย และนิทรรศการแสดงผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในหัวข้อ ว่านหางจระเข้ : การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ เพื่อยกระดับและกระจายรายได้ของเครื่องสำอางประเภทสปา” จากทรัพยากรพื้นถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธี รศ. ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ ร่วมงานฯ ณ ลานหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากว่านหางจระเข้ และมะพร้าว ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สบู่ นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เครื่องสำอาง ครีม โลชั่น และนํ้ามันนวดร่างกาย เป็นต้น

ต้อนรับ ทต.หาดเสี้ยว

alt

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ ต.หนองแก

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 


alt alt altalt alt

ต้อนรับ ทต.หาดเสี้ยว : 19 ก.พ. 63 นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อ.เมือง จ.สุโขทัย จำนวน 51 คน นำโดย นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี นางจริยา แก้วสกด รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมคณะครู เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมศูนย์ฯ

ประชุมเตรียมงานรักหัวหินฯ ครั้งที่ 7

alt

ณ ห้องดำเนินเกษม

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

alt alt alt alt

ประชุมเตรียมงานรักหัวหินฯ ครั้งที่ 7  : 19 ก.พ. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมให้นโยบายการดำเนินการ โครงการรักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 27 ก.พ. 63 ณ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพ โดยมี นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ และ นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องดำเนินเกษม โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่จะมีขึ้น พร้อมรูปแบบการแต่งกาย ซึ่งที่ประชุุมมีมติร่วมกันในการสวมเสื้อสีเหลืองเข้ารวมกิจกรรม พร้อมมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธภาพเกิดประสิทธิผล

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

alt

ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 
alt alt altalt alt alt

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ : 18 ก.พ. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลฯ มี นางสาวไพลิน กองพันธ์ และ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

          โดยในวาระแรก เรื่องแจ้งให้ทราบ นายนพพร วุฒิกุล กล่าวกับที่ประชุมว่า ขณะนี้นํ้าดิบที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหัวนา ของเทศบาลฯ มีปริมาณน้อยลง อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น มอเตอร์ปั๊มดันน้ำชำรุด ไฟฟ้าดับบ่อย และมีการใช้น้ำมากขึ้น  และความคืบหน้าการดำเนินงานของชมรมสตรอง เทศบาลเมืองหัวหิน ว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 เทศบาล ฯ ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ 30 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองหัวหิน เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น

          ในวาระอื่นๆ สำนักการช่าง ได้กล่าวถึง ความคืบหน้าการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยล่าสุดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนแบบแปลนซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ใกล้วแล้วเสร็จเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จากนั้น กองสวัสดิการสังคม ได้เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “ หิ้วตะกร้า ใส่ผ้าไทย ถือปิ่นโต เข้าวัดฟังธรรม" ในวันพุธที่ 19 ก.พ. 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบุษยบรรพต (วัดเขาต้นงิ้ว) และเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันแต่งชุดนักเรียน ร่วมพิธีเปิด วิ’ลัย วัยหวาน ปีที่ 4 ในวันที่ 4 มี.ค. 63สำนักปลัดเทศบาล แจ้งการเข้าร่วมงาน มหัศจรรย์สามอ่าว และของดีเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2563 ในวันที่ 21 ก.พ. 63 โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้าร่วมประกวดขบวนเทิดพระเกียรติในนามอำเภอหัวหิน และคว้ารางวัลที่ 1 ในรูปแบบขบวนสวยงาม ในปีนี้ได้มอบหมายจากจังหวัดประจวบฯ ให้จัดขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำหน้าขบวนฯ จึงขอความร่วมมือพนักงานเทศบาล เข้าร่วมงานดังกล่าว และผู้อำนวยการกองศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้จัดเตรียมการแสดงของนักเรียนในสังกัดสำหรับนำหน้าขบวนเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานด้านอื่นๆ สำนักการช่าง เป็นผู้ดำเนินการฯ ต่อมาได้ร่วมหารือโครงการทำหมันลิง ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหิน ได้จัดโครงการทำหมันลิงมา 2 ปี แล้ว และที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี พบว่าลูกลิงที่เกาะที่หน้าท้องแม่ลิงลดลงแล้ว และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้โครงการทำหมันลิงของเทศบาลฯ เป็นโครงการต้นแบบที่จะนำไปใช้ทำหมันลิงในที่ต่าง ๆ ของจังหวัดฯ อีกด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญร่วมการประชุม หารือแนวทางการดำเนินการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยจะมีการประชุมขึ้นในวันที่ 20 ก.พ. 63 และวันที่ 28 ก.พ. 63 พร้อมคณะกรรมการ และกลุ่มมวลชนต่างๆกองวิชาการและแผนงาน ได้ชี้แจงความคืบหน้า สมาร์ท ซิตี้ ว่า ขณะนี้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลฯ เป็นคณะอนุกรรมการ มี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ได้เตรียมข้อมูล เพื่อยื่นเข้าไปสมัครเป็น สมาร์ทซิตี้ แล้วในทุก ๆ ด้าน โดยโครงการที่จะนำเสนอเพื่อการสมัครเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ เช่น ถนนอัจฉริยะ ที่จะจัดทำบนถนนแนบเคหาสน์เป็นถนนต้นแบบการจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถชำระภาษีป้าย ค่านํ้าประปา และการอนุญาตต่าง ๆ กับทางเทศบาล ฯ ผ่านทางออนไลน์การจัดทำสมาร์ทลีฟวิ่ง ด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเมืองหัวหินการจัดทำสมาร์ทเอนเนอจี้ ด้วยการติดตั้งเสาไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ และเมื่อรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานเสร็จแล้ว จะนำเสนอให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA  เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ในราวกลางเดือนมีนาคม 63 นี้ และนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน แจ้งให้กับผู้อำนวยการสำนักการช่าง เร่งรัดการจัดทำเสาไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ริมถนนเลียบคลองชลประทานที่ประชาชนใช้วิ่งออกกำลังกายทุกเช้าและเย็น เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากร้องขอเข้ามาที่เทศบาลฯ

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 982

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047