ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

รายการหัวหิน อินไซด์ เอ้าท์

รายการหัวหิน อินไซด์ เอ้าท์

เทปที่ 4/2558

ช่วงที่1 ประชุมประชาคมเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน

ช่วงที่2 เทศกาลตรุษจีน 2558

ช่วงที่3 รณรงค์การฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก , การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เทปที่ 3/2558

ช่วงที่ 1 เทศบาลเมืองหัวหิน ปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ตามนโยบายสู่สากลด้วยรถโมบายประชาสัมพันธ์ขนาด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์มัลติมิเดียร์และเคาน์เตอร์บร­ิการข่าวสารครบวงจร

ช่วงที่ 2 จักรยานรักษ์หัวหิน

ช่วงที่ 3 เชิญชวนรับฟังข่าวสารของเทศบาลผ่านสถานีวิ­ทยุกระจายเสียง , โครงการรณรงค์การให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก , การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษ­ี , ศูนย์บริการทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลเมืองหัวหิน

เทปที่ 2/2558

ช่วงที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางลัดเลี่ยงเมือง

ช่วงที่ 2 ไกลกังวลมิวสิคัล ออน เดอะ บีช ครั้งที่ 2 ปี 2558

ช่วงที่3 ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิร­ภัย 100%, เชิญชวนรับฟังข่าวสารของเทศบาลผ่านสถานีวิ­ทยุกระจายเสียง


เทปที่ 1/2558

ช่วงที่ 1 การดำเนินงานขยายเขตบริการพื้นที่ขาดแคลนน้ำประปา เทศบาลเมืองหัวหิน

ช่วงที่ 2 หัวหินรวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ , วันเด็กแห่งชาติ

ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองหัวหินจัดยิ่งใหญ่ฉลองเทศกาลตร­ุษจีน ประจำปี 2558

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047