ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 110 เล่ม (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 2
2 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ จำนวน 18 โคม กองคลัง 2
3 จัดจ้างซ่อมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน(อาคาร 1) และฝ้าเพดานห้องดำเนินเกษม (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
4 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 3713 ปข (กองวิชาการฯ) กองคลัง 4
5 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 423/57/0136 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
6 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์และผ้าประดับ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 3
7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ ประจำเดือนกันยายน 2563 (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 3
8 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียเขาพับผ้า กองคลัง 8
9 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือนกันยายน 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 7
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล ประจำเดือน ก.ย. 63 (กองวิชาการฯ) กองคลัง 8
11 ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน กองคลัง 12
12 เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายกล้อง CCTV กองคลัง 8
13 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือนกันยายน 2563 (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 7
14 จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ (VTR) เรื่องหัวหินบ้านของพ่อฯ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 8
15 จัดจ้างพิม์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 8
16 จัดซื้อหนังสือเรียน 14 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 16
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 13
18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ภาคจ่ายไฟ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 9
19 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สารกรองน้ำดื่ม (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 6
20 จ้างติดตั้งไฟประดับบริเวณสถานที่ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ (12สค.63)(สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 8
21 จ้างเหมาเครื่องเสียง และไฟประดับเวที 19 ไร่ (12 สค.63) (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 9
22 จ้างทำพลุสี ไฟราวน้ำตก และข้อความไฟเฉลิมพระเกียรติ (12สค.63) (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 9
23 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กค 3219 ปข (กองการศึกษา) กองคลัง 9
24 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กฉ 1401 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 6
25 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แถบสติกเกอร์สะท้อนแสง สีส้ม เกรดไดมอนด์ (สำนักการช่าง) กองคลัง 10
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กค 3219 ปข (กองการศึกษา) กองคลัง 8
27 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 40 เล่ม (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 3
28 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์และผ้าประดับ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 7
29 จัดซื้อยางรถยนต์ 8 เส้น กค 7842 ปข และ กค 7843 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 5
30 ใบสั่งจ้างเครื่องขยายเสียง ชุดเล็ก โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน (กองการศึกษา) กองคลัง 5

หน้า 1 จาก 130

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047