ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
3 จ้างซ่อมรางระบายน้ำและหลังคาตลาดโต้รุ่งฉัตร์ไชย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
4 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์อวยพรส่งความสุขเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2563 กองวิชาการฯ กองคลัง 2
5 จัดซื้อสายไฮดรอลิค 4 เส้น (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการทะเบียน 0888ปข รหัสพัสดุ 018/35/0001(สำนักการช่าง) กองคลัง 3
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวัดเขาอิติสุขโต กองคลัง 5
8 จัดซ่อมรถยนต์ บพ 1824 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
10 จัดซื้อยางรถยนต์ 81-1781 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
12 ประกาศจ้างดูแลเกาะกลุางถนนหัวนา-ทับใต้ กองคลัง 4
13 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเลียบคลองชลประทานตั้งแต่แพไม้-บ่อฝ้าย กองคลัง 6
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยชลประทาน22/1 สมอโพรง กองคลัง 8
15 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
16 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 190 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
17 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยบ้านคุณมาดี ชุมชนหัวนา กองคลัง 5
18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
19 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
20 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยแยกซอยหัวหิน 126 (ป้าเล็ก หมื่นหาญ)) กองคลัง 10
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหามลภาวะศูนย์รักษ์สุนัข กองคลัง 7
22 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/58/0346 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
23 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 5 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
24 จัดจ้างกำจัดปลวกและแมลงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
25 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 10 เดือน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
26 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 10 เดือน(กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
27 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กองคลัง 5
28 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางยูรับน้ำหนองแก กองคลัง 15
29 จัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น 1ธค.62-30กย63(วิชาการฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
30 จัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินและบ้านพักพนักงานเทศบาล กองคลัง 13

หน้า 1 จาก 106

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047