ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 4
92 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ 5 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 9
93 จ้างติดตั้งไฟประดับบริเวณสถานที่ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 9
94 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ (สำนักการช่าง) กองคลัง 5
95 จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง และไฟประดับเวที 19 ไร่ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 14
96 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 9
97 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 11
98 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กข 7937 ปข (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 7
99 จัดจ้างซ่อมรถเครน 6 ล้อ 81-2355 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 6
100 จ้างเหมาเครื่องฟอกอากาศและพัดลม (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 7
101 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.5 ทะเบียน บบ 7520 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 8
102 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 15
103 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 1 ตัว (กองการศึกษา) กองคลัง 12
104 จัดซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กง 6401 ปข จำนวน 4 เส้น (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 7
105 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/61/0451 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 14
106 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักรและระบบการทำงานบ่อตกตะกอนเบื้องต้น โซนA กองคลัง 9
107 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องจักรและระบบการทำงานบ่อตกตะกอนสุดท้าย โซน A กองคลัง 9
108 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 15 รายการ กองคลัง 13
109 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค 5396 ปข รหัสพัสดุ 002/52/0076 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 6
110 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 9
111 จ้างซ่อมกระจกหน้าต่างห้องทำงานของกองวิชาการและแผนงาน (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 10
112 จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 15
113 จัดจ้างบริการดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ โดยวิธีคัดเลือก กองคลัง 18
114 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล ประจำเดือน ส.ค. 63 (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 6
115 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 32 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 11
116 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ จำนวน 100 โคม กองคลัง 14
117 จัดจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกวิทยาการคำนวณ 2 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 6
118 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 72 รายการ (สำนักการช่าง) กองคลัง 21
119 จัดจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 2 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 10
120 ประกาศประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ คัน กองคลัง 18
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047