ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ กองคลัง 6
92 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 6 ห้องรวมห้องคนพิการ จำนวน 1 คัน กองคลัง 11
93 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 32 รายการ (ครั้งที่ ๒) กองคลัง 23
94 จัดจ้างเหมาห้องประชุม จำนวน 2 วัน (โครงการรักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข) (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 4
95 จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
96 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 40 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
97 จ้างเหมาซ่อมลำโพงหอกระจายข่าวชุมชนวัดไกลกังวล ซ่อมเครื่องขยายเสียง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
98 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ กองคลัง 7
99 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 9535 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
100 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
101 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
102 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ชุดมอเตอร์และเกียร์ทอรอบพร้อมอุปกรณ์ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
103 จัดจ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกฯ 81-0920 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
104 จัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
105 จัดซื้อยางรถยนต์ กง 2759 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
106 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
107 จ้างซ่อมรถยนต์ บท 8513 ปข (กองวิชาการฯ) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
108 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
109 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
110 จัดจ้างทำตรายาง 2 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
111 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0036 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
112 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0296 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
113 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 40 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
114 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
115 จัดซื้อใบปัดน้ำฝน กต 2657 ปข (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
116 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
117 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข 770 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
118 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ ประจำเดือนก.ย2562 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
119 จัดซื้อเมาส์ 1 ตัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
120 จ้างเหมาพิมพ์คู่มือผู้สัมผัสอาหารและคู่มือผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ค.การยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กองคลัง 4
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047