ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน ขฉต 691 ปข (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
92 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน กษข 718 ปข (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
93 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อพื้นสนามกีฬาชนิดยางพาราสำเร็จรูปในร่ม กองคลัง 24
94 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
95 จัดจ้างย้ายจุดรับฟังไร้สาย 2 จุด (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
96 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
97 จัดซื้อแบตเตอรี่ 81-1783 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
98 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
99 จัดจ้างซ่อมรถดูดสิางปฏิกูล 81-0886 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
100 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนมีนาคม 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
101 จัดซื้ออุปกรณ์พิธีทางพุทธศาสนา 7 รายการ ค.มาฆบูชา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
102 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา ๔๒ รายการ กองคลัง 29
103 จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 15 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
104 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
105 จัดจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ นข 2414 ปข และทะเบียน นข 2415 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
106 จัดจ้างทำตรายาง 7 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
107 จ้างซ่อมหลังคาอาคารและฝ้าเพดานอาคารเรียน รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
108 จัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 1 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
109 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/59/0390 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
110 จัดซื้อยางรถสุขาเคลื่อนที่ 036/55/0001 (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
111 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 45 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
112 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 1 หลอด (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
113 ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความในประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯโดยวิธีประมูลด้วยวาจา กองคลัง 51
114 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ กองคลัง 35
115 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
116 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
117 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ประจำเดือน มี.ค.2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
118 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0036 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
119 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ กจ 8364 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
120 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข 2613 ปข และ นข 2608 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047