ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน ๗ โรงเรียน กองคลัง 7
92 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น 4 รายการ ประจำเดือนพย.62-มค63(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
93 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ กองคลัง 9
94 จัดจ้างเหมาชุดการแสดง 2 รายการ (ค.ลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
95 จัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ชั้น 1 (2 ชั้น) ค.การแข่งขันกีฬานักเรียนอปท (กองการศึกษา) กองคลัง 8
96 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
97 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ ประจำเดือนพย.62 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
98 จัดจ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 2457 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
99 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
100 จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 13
101 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสื่อต่างๆ กองคลัง 8
102 จัดจ้างเหมาบริการกำจัดหนูในตลาดสด (เดือนพย.62-กย.63) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
103 จัดซื้อน้ำมันดีเซล เดือนตค.62-กย.63 (สำนักปลัดฯ งานรักษาความสงบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
104 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ กองคลัง 12
105 จ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 7
106 จ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย รร.เทศบ้านบ่อฝ้าย 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 7
107 จ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 8
108 จ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 7
109 จ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 7
110 จ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 8
111 จัดจ้างเหมาครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 15
112 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกคณิตรร.เทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 6
113 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษรร.เทศบาลบ้านหัวหิน จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 14
114 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์รร.เทศบาลบ้านบ่อหัวหิน จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 9
115 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษรร.เทศบาลบ้านสมอโพรง จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 10
116 จัดจ้างเหมาครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 9
117 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
118 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
119 จัดซื้อยางรถยนต์ นข 1249 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
120 จัดจ้างเหมาไฟประดับบริเวณงาน (ค.ลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047