ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
92 ซื้อสว่านไฟฟ้าพร้อมดอกอะไหล่ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
93 ซื้อบล็อคลม ขนาด1/2 นิ้ว (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
95 จัดซื้อต้นไม้ประดับ 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
96 จ้างเครื่องเสียง และไฟประดับเวที 1 งาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
97 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
98 จ้างพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 12
99 จัดซื้อน้ำมัน 18,000 ลิตร (27 พค.62) (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
100 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย กองคลัง 31
101 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ประจำเดือนมิ.ย.2562 (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
102 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
103 จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
104 จ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.1 (คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) 246 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
105 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
106 จัดซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
107 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ ภาคเรียนที่ 1/2562 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
108 จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าสันกาว 175 เล่ม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
109 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
110 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก กองคลัง 16
111 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานบำบัดน้ำเสีย) จำนวน 44 รายการ กองคลัง 23
112 จัดจ้างดอกไม้สำหรับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีฯ และจัดทำพวงมาลา (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
113 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
114 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
115 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
116 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
117 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ (เดือนมิย.62) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
118 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ ประจำเดือนมิ.ย. 2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
119 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ ประจำเดือนมิ.ย.2562 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
120 จัดซื้อแบตเตอรี่ 3 ลูก (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047