ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 จัดซื้อแบตเตอรี่ กฉ 193 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
92 จ้างติดฟิล์มรถยนต์ กจ 8365 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
93 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กรง 51 ปข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจะาจง กองคลัง 21
94 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๑๒๖ แยกซ้าย (ป้าเล็ก หมื่นหาญ) กองคลัง 27
95 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง 1เครื่อง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
96 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๘ รายการ กองคลัง 35
97 จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 1 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
98 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0291 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
99 จัดซื้อวัสดุงานบ้นงานครัว สเกิร์ตคลุมเก้าอี้ 100 ชิ้น (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
100 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91และน้ำมันทูที ประจำเดือน มกราคม 2562 (กองคลัง) โดยวิวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
101 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91และน้ำมันทูที ประจำเดือน มกราคม 2562 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
102 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขขร 905 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
103 จัดจ้างบริการดูและ บำรุงรักษาสนาฟุตบอลชุมชนตะเกียบ 2 เดือน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
104 จัดจ้างเครื่องขยายเสียง ชุดใหญ่ 1 ชุด (โครงการวันเด็กแห่งชาติ) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
105 จัดจ้างทำป้ายไวนิล 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
106 จัดจ้างทำป้ายไวนิลอวยพร/ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (กองวิชาการฯ) กองคลัง 24
107 จัดซื้อยางรถยนต์ บน 4436 ปข จำนวน 4 เส้น (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
108 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค 197 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
109 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
110 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บน 8277 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
111 จัดซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กฉ 6579 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
112 จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 8441 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
113 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บท 7786 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
114 จัดจ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ ทะเบียน 81-6220 ปข (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
115 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
116 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420-54-0299 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
117 จัดจ้างทำตรายาง 5 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
118 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/59/0050 2 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
119 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กฉ 193 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
120 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047