ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้วด้านหน้า และป้ายชื่อ รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ กองคลัง 2
62 จ้างทำป้ายไวนิล 10 ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
63 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 15 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
64 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ กองคลัง 5
65 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 6 ห้องรวมห้องคนพิการ จำนวน 1 คัน กองคลัง 9
66 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 32 รายการ (ครั้งที่ ๒) กองคลัง 12
67 จัดจ้างเหมาห้องประชุม จำนวน 2 วัน (โครงการรักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข) (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 3
68 จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
69 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 40 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
70 จ้างเหมาซ่อมลำโพงหอกระจายข่าวชุมชนวัดไกลกังวล ซ่อมเครื่องขยายเสียง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
71 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ กองคลัง 5
72 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 9535 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
73 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
74 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
75 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ชุดมอเตอร์และเกียร์ทอรอบพร้อมอุปกรณ์ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
76 จัดจ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกฯ 81-0920 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
77 จัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
78 จัดซื้อยางรถยนต์ กง 2759 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
79 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
80 จ้างซ่อมรถยนต์ บท 8513 ปข (กองวิชาการฯ) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
81 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
82 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
83 จัดจ้างทำตรายาง 2 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
84 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0036 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
85 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0296 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
86 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 40 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
87 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
88 จัดซื้อใบปัดน้ำฝน กต 2657 ปข (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
89 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
90 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข 770 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047