ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 จัดจ้างซ่อมห้องทำงานผู้อำนวยการกองคลัง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
62 จัดซื้อแบตเตอรี่ บบ 3801 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
63 จัดจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 500 เล่ม (กองวิชาการและแผนงน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
64 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420-54-0266 (สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
65 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
66 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 หลอด (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
67 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
68 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
69 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
70 จัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และแมลงชนิดเหลวสำหรับฉีดพ่นพื้นผิว 60 ขวด (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 31
71 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟ 200 วัตต์ กองคลัง 29
72 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟ 400 วัตต์ กองคลัง 23
73 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ กง 9584 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
74 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 7 รายการ ค.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพหัตถกรรมทอผ้า (กองการศึกษา) กองคลัง 24
75 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
76 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
77 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21 รายการ ค.พื้นที่เป้าหมายโรคพิษสุนัขบ้าและสุนขจรจัด กองคลัง 16
78 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8 รายการ ค.วัคฉีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัข-แมว กองคลัง 17
79 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/50/0142 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
80 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
81 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ 20 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
82 จัดซื้อหินเบอร์ 2 จำนวน 490 ลบ.ม. (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
83 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา ๔๒ รายการ กองคลัง 22
84 จัดจ้างจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาดปี2562 กองคลัง 27
85 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
86 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/58/0368 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
87 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔๔ รายการ กองคลัง 26
88 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 39 รายการ ค.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองคลัง 32
89 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ประจำเดือนมีนาคม 2562 (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
90 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047