ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
62 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
63 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บท 8513 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
64 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
65 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
66 จัดจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ทะเบียน กค 8157 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
67 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.1 จำนวน 220 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
68 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ กองคลัง 15
69 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ กองคลัง 14
70 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
71 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ขกร 248 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง กองคลัง 13
72 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 8504 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
73 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บน 2155 ปข 002/53/0082 (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
74 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
75 จัดซื้อดรัม เครื่องพิมพ์ 506/61/0245 (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
76 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ กค 5396 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
77 จัดจ้างซ่อมรถเครนกระเช้า 6 ล้อ 81-8388 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
78 จัดซื้อยางรถยนต์ นข2414 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
79 จัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น1(2ชั้น) 2 คัน โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กองคลัง 13
80 จัดจ้างตัดชุดปฏิบัติการ อปพร.76 ชุด โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กองคลัง 14
81 จัดจ้างซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 02 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
82 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) เดือนธันวาคม 2561ครั้งที่ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
83 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (สำนักการช่าง) กองคลัง 18
84 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ประจำเดือนมกราคม 2562 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 20
85 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 26
86 จ้างติดตั้งไฟประดับบริเวณงาน ,ไฟส่องสว่างภายในเต็นท์และปลั๊กไฟ 1 ชุด โครงการวันเด็กแห่งชาติ กองคลัง 29
87 จัดจ้างบ้านลมไลเดอร์ 3 หลัง โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
88 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 105 ถึง ซอยบ่อแก้ว หมู่บ้านเขาเต่า กองการประปา 22
90 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047