ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยบ้านพักละออ กองคลัง 13
62 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
63 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
64 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิงกระเช้า ทะเบียน บบ 3906 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
65 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
66 จัดจ้างติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
67 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 กล่อง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
68 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 1340 ปข (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
69 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
70 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
71 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-54-0266 (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
72 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 151 รายการ (ค.มหกรรมจัดการศึกษา) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
73 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก 20 ตลับ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
74 จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุก ทะเบียน 81-0612 ปข (กองช่างสุขาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
75 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
76 ประกาศ,เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย กองคลัง 37
77 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านพักละออ กองคลัง 9
78 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองคลัง 12
79 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ค.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองคลัง 12
80 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 17 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
81 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
82 จัดจ้างติดตั้งประดับไฟฟ้า แสง และสี (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
83 จัดซื้อผ้าประดับ 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
84 จัดจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศชั้น 1 (2ชั้น) ค.การอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน (กองสวัสดิฯ) กองคลัง 11
85 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ กองคลัง 23
86 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ รร.หนองแก กองคลัง 22
87 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (สำรักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
88 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำนาค 6 บน 4288 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
89 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0299 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047