ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศเผยแพร่ร่าง,เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องระดับอัตโนมัติแบบดิจิตอล ฯ กองคลัง 8
62 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายจุดกลับรถ ซอยหัวหิน 112 (ถนนหัวนา-ทับใต้) กองคลัง 9
63 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 5
64 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด กองการประปา 2
65 จ้างเหมาขยายเขตวางท่อเมนส่งน้ำประปาเข้าบ้าน นาย วัลลภ สุขนาน กองการประปา 5
66 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ประเก็นตะกั่ว) กองการประปา 1
67 จ้างเหมาขยายเขตวางท่อเมนส่งน้ำประปาเข้าบ้าน นาง นัทจี เนื่องโพธิ์ กองการประปา 2
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์) กองการประปา 3
69 จ้างย้ายท่อเมนออกจากเขตรถไฟรางคู่ พร้อมวางท่อใหม่ บริเวณซอยหัวหิน 94 กองการประปา 3
70 จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ของเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักงานช่าง) กองการประปา 2
71 จ้างเหมาติดตั้งตะแกรงเหล็กดักขยะ สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนปราณบุรี กองการประปา 8
72 จ้างเหมาวางท่อเมนส่งน้ำประปาเข้าบ้าน นาง เสวิกา ธนวังโส กองการประปา 2
73 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า กองการประปา 6
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการประปา 3
75 ซ่อมแซมหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า (ประตูล้างถังกรองหัวนา) กองการประปา 1
76 ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบแคร่ยาว กองการประปา 2
77 จ้างซ่อมอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 9
78 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 5
79 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยราชนิกูล กองคลัง 9
80 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกวนน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง กองคลัง 13
81 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชลประทาน 26/1 กองคลัง 14
82 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชลประทาน 17 (ส่วนที่เหลือ) กองคลัง 10
83 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ กองคลัง 9
84 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยพร้อมมิตรพัฒนา 7 กองคลัง 13
85 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชลประทาน 27 กองคลัง 14
86 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ นาค 6 บน 4288 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 5
87 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ นาค.10 ทะเบียน บย 3149 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 5
88 ร่างประกาศจ้างก่อสร้างถนนซอยหน้าบ้านเลขที่ 23/55 (หัวหิน 88 เชื่อมหัวหิน 94) กองคลัง 9
89 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านเลขที่ 88/36 ชลประทาน 5 แยกซ้าย ซอยแรก กองคลัง 11
90 ร่างประกาศจ้างก่อสร้างถนนซอยหน้าบ้านเลขที่ 26/58 ประชาสามัคคีซอย 10 แยกขวา กองคลัง 5
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047