ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยข้างบ้านเลขที่ 23/38 (อรเวศ) กองคลัง 8
62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำหน้าบ้านเลขที่ 88/36 กองคลัง 10
63 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนน จำนวน 700 โคม กองคลัง 19
64 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนน จำนวน 430 โคม กองคลัง 16
65 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัด จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง 11
66 ประกาศ ยกเลิกประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กองคลัง 16
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงผลิตน้ำหัวนา ด้วยวิธีประกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 8
68 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยบ้านเลขที่ 14/124 หลังบ้านสถาปนิก กองคลัง 13
69 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเจริญวัฒนา ๑ กองคลัง 11
70 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยหัวหิน ๓๓ กองคลัง 15
71 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยหัวหิน 21-23 แยกบ้านเลขที่ 17/25 กองคลัง 9
72 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยข้างบ้านเลขที่ 23/38 (อรเวศ) กองคลัง 8
73 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหน้าบ้านเลขที่ 88/36 ชลประทาน 5 กองคลัง 9
74 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหน้าบ้านเลขที่ ๒๖/๕๘ กองคลัง 9
75 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียเด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมงานติดตั้ง จำนวน ๓๐ เครื่อง กองคลัง 15
76 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตการก่อสร้างรถไฟ กองการประปา 10
77 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 120 เล่ม (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
78 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ กองคลัง 6
79 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนน จำนวน 430 โคม กองคลัง 21
80 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนน จำนวน 700 โคม กองคลัง 16
81 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
82 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0294 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
83 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวหิน ๑๒๖ กองคลัง 12
84 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง 22
85 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร (09 กันยายน 2562) สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
86 จัดจ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ 81-6220 ปข (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
87 จัดจ้างทำสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
88 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระภาษีท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
89 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๓๐ เครื่อง กองคลัง 62
90 จัดจ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ 81-6220 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047