ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
3001 ซื้อเครื่องดูดเลน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว โดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 512
3002 วางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 46 โดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 481
3003 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาเกาะกลางถนนเลียบคลองชลประทานและไหล่ทาง กองคลัง 480
3004 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงกำลังการผลิตเขาแล้ง กองการประปา 454
3005 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนและขยายสะพานจำนวน ๑๒ โครงการ เฉพาะโครงการที่ ๒ กองคลัง 465
3006 จ้างเหมารถยนต์เก๋ง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 471
3007 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐) กองคลัง 473
3008 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลโลยีสารสนเทศ DLIT จำนวน ๓ รายการ กองคลัง 497
3009 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองคลัง 459
3010 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน กองคลัง 507
3011 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาเกาะกลางถนนเลียบคลองชลประทานและไหล่ทาง กองคลัง 659
3012 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนและขยายสะพานจำนวน ๑๒ โครงการ กองคลัง 429
3013 จ้างเหมาเอกชนกำจัดหนูในตลาดสดเทศบาลเมืองหัวหิน โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 487
3014 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 603
3015 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ 30 ธันวามคม 2559) กองคลัง 424
3016 จ้างเหมาจัดพิมพ์ไวนิลจัดพิมพ์ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์และธงญี่ปุ่นฯ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 511
3017 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาเกาะกลางถนนเลียบคลองชลประทานและไหล่ทาง โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 435
3018 ประกาศประมูลจ้างเหมาผลิตข่าวและเผยแพร่ข่าวเทศบาลเมืองหัวหินทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กองคลัง 409
3019 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 631
3020 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 469
3021 ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูและและบำรุงรักษาเกาะกลางถนนเลียบคลองชลประทานและไหล่ทาง กองคลัง 338
3022 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ (๒ ชั้น) จำนวน ๔ คัน รวม ๔ วัน โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 469
3023 จ้างเหมาประกรอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 408
3024 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศช่ั้น ๑ (๒ ชั้น) จำนวน ๖ คัน รวม ๔ วัน โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 385
3025 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ชั้น ๒ (๒ ชั้น) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 426
3026 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ กองคลัง 406
3027 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 480
3028 จัดซื้อเทียนไข โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 390
3029 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ (๒ ชั้น) จำนวน ๔ คัน กองคลัง 431
3030 จ้างเหมาติดตั้งประดับไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 442
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047