ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
3001 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ กองคลัง 469
3002 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ กองคลัง 451
3003 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ กองคลัง 540
3004 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดเอียงของคนพิการ (RAMP) กองคลัง 629
3005 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมนเรศดำริห์ ชั้น ๓ อาคารหลังเก่า กองคลัง 627
3006 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 608
3007 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพัสดุกลาง (บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลและโรงเก็บพัสดุกลาง)ซอย กองคลัง 592
3008 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง 660
3009 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง กองคลัง 510
3010 จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธรกรณีพิเศษ (วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) กองคลัง 710
3011 ประกาศประมูลจัดซื้อตู้รีไซเคิลแบบอัจฉริยะ จำนวน ๔ เครื่อง ครั้งที่ ๒ กองคลัง 558
3012 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานดนตรีในสวน กองคลัง 587
3013 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาชุมชน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง 603
3014 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน (หมู่บ้านรวมสุข) กองคลัง 536
3015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านบ่อฝ้าย กองคลัง 507
3016 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานประเพณีสงกรานต์ กองคลัง 1161
3017 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับเกลี่ยตักและฝังกลบขยะมูลฝอยพื้นที่โซน A กองคลัง 584
3018 ประกาศประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๓๓ รายการ กองคลัง 550
3019 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน กองคลัง 610
3020 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่องประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานกองการประปา กองการประปา 660
3021 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน กองคลัง 596
3022 ประกาศประมูลจัดจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรงฯ กองคลัง 638
3023 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ กองคลัง 478
3024 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมท่อและเปลี่ยนท่อเมนประปาที่ชำรุดเสื่อมสภาพ กองการประปา 759
3025 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยข้างโต๊ะสนุ๊กตะเกียบเชื่อมซอยข้าง รร.เทศบาลบ้านตะเกียบ กองคลัง 475
3026 จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘) กองคลัง 557
3027 ประกาศ ปรมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และรางยู ค.ส.ล.ซอยหัวหิน ๘๘ กองคลัง 521
3028 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ (๒ ชั้น ) จำนวน ๒ คัน รวม ๔ วัน เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ กองคลัง 465
3029 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมุ่บ้านเขาเต่า (บ่อเล) กองคลัง 581
3030 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่องประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ กองการประปา 632
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047