ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420/54/0306 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 4
32 จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก รหัสพัสดุ 289-42-0006 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 3
33 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (สำนักกการช่าง) กองคลัง 5
34 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 (กองการศึกษา) กองคลัง 9
35 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ ภาคเรียนที่ 1/2563 (กองการศึกษา) กองคลัง 5
36 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ 81-1783 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 3
37 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 7
38 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างดูแลบำรุงรักษาสนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ 15พค.-30มิย.63 (กองการศึกษา) กองคลัง 4
39 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางยูรับน้ำหมู่บ้านหนองแก กองคลัง 7
40 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0301 (สำนักการช่าง) กองคลัง 4
41 ประกาศเผยแพร่ร่าง,เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องระดับอัตโนมัติแบบดิจิตอล ฯ กองคลัง 5
42 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายจุดกลับรถ ซอยหัวหิน 112 (ถนนหัวนา-ทับใต้) กองคลัง 6
43 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 4
44 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด กองการประปา 1
45 จ้างเหมาขยายเขตวางท่อเมนส่งน้ำประปาเข้าบ้าน นาย วัลลภ สุขนาน กองการประปา 5
46 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ประเก็นตะกั่ว) กองการประปา -
47 จ้างเหมาขยายเขตวางท่อเมนส่งน้ำประปาเข้าบ้าน นาง นัทจี เนื่องโพธิ์ กองการประปา 1
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์) กองการประปา 2
49 จ้างย้ายท่อเมนออกจากเขตรถไฟรางคู่ พร้อมวางท่อใหม่ บริเวณซอยหัวหิน 94 กองการประปา 2
50 จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ของเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักงานช่าง) กองการประปา 1
51 จ้างเหมาติดตั้งตะแกรงเหล็กดักขยะ สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนปราณบุรี กองการประปา 6
52 จ้างเหมาวางท่อเมนส่งน้ำประปาเข้าบ้าน นาง เสวิกา ธนวังโส กองการประปา -
53 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า กองการประปา 4
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการประปา 2
55 ซ่อมแซมหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า (ประตูล้างถังกรองหัวนา) กองการประปา 1
56 ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบแคร่ยาว กองการประปา 1
57 จ้างซ่อมอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 7
58 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 2
59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยราชนิกูล กองคลัง 9
60 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกวนน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง กองคลัง 10
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047