ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 (สำนักการช่าง งานสวนสาธารณะ) กองคลัง 6
32 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันการ กองคลัง 4
33 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
34 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
35 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง 9
36 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (กองคลัง) กองคลัง 9
37 จัดจ้างทำแค้มป์รัดเสาโซเดียม จำนวน 200 ชุด (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ กองการศึกษา 9
39 ประกวดจ้างก่อสร้างย้ายเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาและน้ำดิบ ขนาด 300มม. และ 400มม. กองการประปา 10
40 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563จำนวน 12 เดือน(กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
41 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
42 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตค.-พย.62 (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
43 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เมษายน 2563 กองคลัง 9
44 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตค.62-มค.63 (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
45 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือนตค.62 (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
46 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
47 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือนตค.62-เม.ย.63 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
48 จัดจ้างเหมาเวรยามประจำโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน(เดือนพฤศจิกายน2562-ธันวาคม 2562) กองคลัง 10
49 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตค.62 จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
50 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า บำบัดน้ำๆได้ ๘,๐๐๐ ลิตรต่อวันพร้อมงานติดตั้ง กองคลัง 16
51 จัดจ้างดูแลเว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหินประจำเดือนตุลาคม 2562 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
52 จัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ 3 เดือน ต.ค.62-ธ.ค.62 (กองการศึกษา) กองคลัง 8
53 จัดจ้างเวรยามรักษาการณ์ ศพด.บ้านตะเกียบ เดือนตุลาคม 2562 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
54 จัดจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยเทศบาลเมืองหัวหิน เดือนต.ค.62(สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
55 จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 3 เดือน ต.ค.62-ธ.ค.62 (สำนักปลัดฯ) กองคลัง 11
56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านเลขที่ 14/124 หลังบ้านสถาปนิก กองคลัง 8
57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยหัวหิน 21-23 กองคลัง 11
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเจริญพัฒนา 1 กองคลัง 8
59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยหน้าบ้านเลขที่ 26/58 กองคลัง 8
60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยหัวหิน 33 กองคลัง 8
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047