ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ 2 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
32 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
33 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บบ 4027 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
34 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน นข 797 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
35 จัดซื้อหมึกอัดสำเนา จำนวน 10 กล่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
36 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง (กู้ภัย) ทะเบียน บบ 3801 ปข กองคลัง 2
37 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำนาค 5 ทะเบียน บธ 1595 ปข รหัสพัสดุ 006-50-0009 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
38 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
39 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 4050 ปข รหัสพัสดุ 002-55-0090 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 2
40 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอัดอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
41 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
42 จ้างซ่อมรถยนต์รถยนต์บรรทุก 81-6510 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
43 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 3 รายการ กองคลัง 4
44 จัดจ้างเหมาถอดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
45 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 81-4389 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
46 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บน 4436 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
47 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 81-4389 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
48 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ประจำเดือนกันยายน 2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
49 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
50 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
51 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.1 (คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) จำนวน 205 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน รร.ตะเกียบ กองคลัง 2
53 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนกันยายน 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
54 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
55 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางยู ค.ส.ล. ซอยหัวหิน 126 กองคลัง 4
56 ประกาศ ยกเลิกประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กองคลัง 8
57 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
58 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 20 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ 1 กฌ 745 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
60 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047