ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ กองคลัง 18
32 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพื้นสนามกีฬาชนิดยางพาราสำเร็จรูปในร่ม จำนวน ๑,๑๒๕ กองคลัง 16
33 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
34 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 10
35 จัดจ้างทำวารสารเทศบาลเมืองหัวหิน (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
36 จัดซื้อโต๊ะทำงาน 6 ตัว (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
37 จัดจ้างทำป้ายX-Stand และสติกเกอร์ติดกระจก 5 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
38 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
39 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 6 ตัว (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
40 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
41 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กจ 8367 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
42 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ กองคลัง 27
43 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ กองคลัง 5
44 จัดซื้อยางรถยนต์ กฉ193ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
45 จัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0694 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
46 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง 2125 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
47 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
48 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ (ขัดเบาะและพรม) หมายเลขทะเบียน กง 9586 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
49 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข 2608 ปข และ ทะเบียน นข 2613 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
50 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง 17
51 จัดจ้างกั้นประตูกระจก ชั้น 4 อาคารสำนักเทศบาลเมืองหัวหิน หลังใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 14
52 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สียี่ห้อ Ricoh รหัสพัสดุ 506/55/0104 (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 9
53 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ (ล้างตู้แอร์) หมายเลขทะเบียน กง 9586 ปข (สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
54 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 4050 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
55 จัดจ้างทำธงพลาสวูดตราสัญลักษณ์ (วปร.) พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
56 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมงานติดตั้ง กองคลัง 17
57 จัดจ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น 81-1364 ปข จำนวน 13 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
58 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
59 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุก 4 ล้อ 40-0098 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
60 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 9
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047