ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 จัดจ้างซ่อมซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำนาค 2 บบ 3797 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
32 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ไทย กองคลัง 12
33 จัดจ้างซ่อมรถยนตบรรทุกน้ำ นาค 3 บบ 3798 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
34 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
35 จัดซื้อแบตเตอรี่ 81-6780 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
36 จ้างซ่อมรถยนต์ 81-6780 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
37 จ้างเหมาเดินสายไฟอาคารหน่วยย่อยซอย 102 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
38 จัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงบ้านพักพนักงานเทศบาล เลขที่ 27/11 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 11
39 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าซอยหัวหิน 75/1 กองการประปา 10
41 จัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0276 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
42 จัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-2385 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
43 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 797 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
44 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 8276 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
45 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
46 จัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 คัน (ค.จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ฯ) (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
47 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 18 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
48 จัดจ้งซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ 497/61/0023 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
49 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น 81-1363 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
50 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
51 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร (6 มีค.62) (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
52 จัดซ์้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
53 จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
54 จัดจ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น 81-1363 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
55 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/58/0352 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
56 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข 772 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
57 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ นข 2542 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
58 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
59 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/59/0047 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
60 จัดจ้างซ่อมระบบสายไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ส่งกระแสไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินหลังเก่า กองคลัง 18
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047