ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ซื้อยางรถยนต์ กข 5366 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
32 ซื้อแบตเตอรี่ กข 4424 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
33 ซื้อแบตเตอรี่ 81-0478 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
34 จ้างซ่อมรถยนต์ กข 5366 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
35 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง 5 รายการ ค.แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
36 ซื้อยางรถยนต์ กจ 8368 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
37 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
38 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
39 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประชุม 2 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
40 จัดซื้อพัดลมไอเย็น 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
41 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420/56/0327 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
42 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน 30,000 บีทียู 2 เครื่อง(สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
43 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
44 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ชุมชนอ่างน้ำ กองคลัง 32
45 ซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร 7 มิถุนายน 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน 37 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
49 จ้างทำตรายาง 6 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
50 จัดทำคู่มือประกอบการอบรม 600 เล่ม ค.การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำด้านสาธารณสุขประจำรร. กองคลัง 4
51 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2 คัน กองคลัง 6
52 ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กองคลัง 7
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
54 จ้างเช่ารถยนต์ปรับอากาศชั้น1(2ชั้น) ค.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดอปท. (กองการศึกษา) กองคลัง 7
55 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
56 จ้างซ่อมรถยนต์ 81-6280 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
57 ซื้อแม่แรงตะเฆ่ 2 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
58 จัดจ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ 9 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
59 จัดจ้างซ่่อมรถยนต์ กฉ 6579 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
60 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047