ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
2911 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง ฯโดยวิธีพิเศษ กองคลัง 785
2912 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ กองคลัง 609
2913 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 597
2914 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน ๗ โครงการ กองคลัง 825
2915 จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) กองคลัง 588
2916 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ จำนวน ๔ เครื่อง กองคลัง 996
2917 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองคลัง 678
2918 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง 741
2919 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน ๒ โครงการ กองคลัง 584
2920 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าซอยหัวหิน 30 กองการประปา 607
2921 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองคลัง 1707
2922 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 652
2923 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าซอยร้านอาหารเรือริมธาร กองการประปา 629
2924 ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนแก๊ส กองการประปา 844
2925 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน ๘ ชุด และไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ ชุด กองคลัง 1362
2926 จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) กองคลัง 645
2927 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเข้า-ออกตลาดฉัตร์ไชย (ส่วนที่เหลือ) กองคลัง 651
2928 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเกลี่ยตักและฝังกลบขยะมูลฝอยพื้นที่โซน A กองคลัง 823
2929 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑๔ รายการ กองคลัง 976
2930 ประกาศประมูลจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒๒ จุด ๖๐ ตัว และอุปกรณ์ควบคุมระบบพร้อมติดตั้ง กองคลัง 907
2931 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมฯ 2558 ครั้งที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง กองการศึกษา 680
2932 ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน จำนวน ๒ รายการ กองคลัง 1117
2933 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ (๒ ชั้น) จำนวน ๗ คัน รวม ๓ วัน เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ กองคลัง 584
2934 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน ๔ โครงการ กองคลัง 695
2935 จัดซื้อน้ำมันดีเซลโดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘) กองคลัง 661
2936 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรัาบปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหลังคากันแดดรอบทางเดินตลาดฉัตรไชย กองคลัง 624
2937 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ กองคลัง 605
2938 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๓ รายการ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ กองคลัง 653
2939 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ (๒ ชั้น) จำนวน ๗ คัน รวม ๓ วัน กองคลัง 612
2940 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ (๒ ชั้น) จำนวน ๖ คัน รวม ๓ วัน กองคลัง 624
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047