ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
2911 ประกาศประมูลจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ รายการๆละ ๑๒ ชุด กองคลัง 391
2912 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมเครื่องควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 378
2913 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๙๖๑๒ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 388
2914 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) กองคลัง 324
2915 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 342
2916 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภายในบริเวณศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน กองคลัง 398
2917 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ควบคุมระบบพร้อมติดตั้ง กองการประปา 403
2918 ขออนุมัติซื้อมาตรวัดน้ำโดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 431
2919 ขออนุมัติจ้างซ่อมแท่นเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ทางดูดทางส่ง โดยวิธตกลงราคา กองการประปา 380
2920 ซื้อสารเร่งการตกตะกอนโดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 372
2921 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 399
2922 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 407
2923 จ้างล้างถังน้ำใส จำนวน 5 ดรง กองการประปา 467
2924 lประกาศสอบราคาซื้อสารเร่งการตกตะกอน กองการประปา 445
2925 ขออนุมัติซื้อสารเร่งการตกตะกอนโดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 443
2926 ขออนุมัติจ้างวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ โดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 482
2927 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) กองคลัง 453
2928 ยกเลิกประกาศประมูลจัดซื้อรถเทเลอร์หัวลาก จำนวน ๑ คัน กองคลัง 541
2929 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง กองคลัง 422
2930 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต็นท์) กองคลัง 481
2931 ประกาศ การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด กองคลัง 749
2932 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ นาค ๔ หมายเลขทะเบียน บต-๘๔๔๑ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 404
2933 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ (๒ ชั้น)โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 484
2934 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) กองคลัง 376
2935 ขออนุมัติจ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 410
2936 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๓๕ ใบ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 466
2937 ประกาศเลื่อนวัน เวลา ในการเสนอราคาการประมูลจัดซื้อรถเทเลอร์หัวลาก จำนวน ๑ คัน กองคลัง 452
2938 จัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒๐๐ ตัน โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 495
2939 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ควบคุมระบบพร้อมติดตั้ง กองการประปา 520
2940 จัดซื้อยีโบลย์ กองการประปา 387
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047