ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 50 ตัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
272 ซื้อโซดาไฟ 400 กิโลกรัม (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
273 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
274 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH 417/57/0035 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
275 ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 48 ถัง ค.การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กองคลัง 16
276 จ้างตกแต่งดอกไม้สด และจัดพานดอกไม้สด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
277 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
278 ซื้อเก้าอี้พลาสติก 77 ตัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
279 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
280 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
281 จ้างซ่อมรถยนต์ กค 5675 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
282 จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง บบ 3798 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
283 ซื้อพุ่มเงิน พุ่มทอง และพานกรวยธูปเทียนแพ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
284 จ้างถ่ายเอกสาร ท.ด. 1 (คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม)จำนวน 294 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
285 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กฉ 1401 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
286 จ้างทำพลุสี ไฟราวน้ำตก (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
287 จ้างติดตั้งไฟประดับ 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
288 จ้างทำไวนิลธงญี่ปุ่นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 และพระบรมราชินี จำนวน 750 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 22
289 จ้างเครื่องเสียง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
290 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์และผ้าประดับ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
291 จัดจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1(2ชั้น) ค.การอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กองคลัง 22
292 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กองคลัง 61
293 ซื้อเครื่องพ่น ULV จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
294 ซื้อปั๊มลม พร้อมออุปกรณ์ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
295 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
296 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/59/0393 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
297 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (เดือนกรกฎาคม2562) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
298 ซื้อสว่านไฟฟ้า 1 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
299 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ ประจำเดือน ก.ค.62 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
300 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047