ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร กองคลัง 39
272 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 54
273 ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 82
274 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 73
275 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านช่างป๊อป กองคลัง 49
276 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซ.เขาพิทักษ์ ๘ ชุมชนบ่อนไก่ กองคลัง 47
277 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ซ.หน้า รร.สมอโพรง กองคลัง 50
278 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ซ.หัวหิน ๑๒๖ กองคลัง 68
279 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตรพร้อมอุปกรณ์ กองคลัง 42
280 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1กฉ1401 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 50
281 จัดจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่กระทง 1 ขบวน ค.ลอยกระทง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 86
282 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข 2416 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 50
283 จัดซื้อยางรถยนต์ นข 797 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
284 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการดูแล บำรุงรักษาสนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ กองคลัง 53
285 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเวรยามรักษาการณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ กองคลัง 49
286 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ กองคลัง 44
287 ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เรื่อง ประกาศราคาโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน กองการศึกษา 43
288 ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการศึกษา 39
289 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ กองคลัง 45
290 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กฉ 2457 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 59
291 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/55/0033 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 47
292 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 61
293 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านฯ เครื่องกรองน้ำ 1 ชุด (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
294 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.1 ประจำเดือนกันยายน 2561 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
295 จัดจ้างเผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 52
296 จัดซื้อภ.บ.ท.11 จำนวน 100 เล่ม (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
297 จัดจ้างเผยแพร่ผลงานเด่นในรูปแบบปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2562 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
298 จัดซื้อแบบพิมพ์ 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 53
299 จัดจ้างทำคู่มือติดต่อราชการฯ พ.ศ.2562 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 53
300 จัดจ้างบริการกำจัดปลวกและแมลง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเกียบ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047