ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 ร่างประกาศ,เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ) จำนวน 130 รายการ กองคลัง 41
272 ร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ กองคลัง 38
273 ร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ กองคลัง 35
274 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักการช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
275 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (สำนักการช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
276 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 43
277 จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
278 จัดจ้างซ่อมเบาะรถยนต์ ทะเบียน กง 9586 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
279 จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 23 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
280 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ 81-7063 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
281 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ ประจำเดือนเมษายน 2562 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
282 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษไข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
283 จัดซื้อแบตเตอรี่ กง 1961 ปข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
284 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กง 1961 ปข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
285 จัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์หัวหินอินไซค์เอาท์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ กองคลัง 29
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 37
287 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 1 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
288 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนเมษายน 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 43
289 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 47
290 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 46
291 จัดจ้างซ่อมซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำนาค 2 บบ 3797 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 44
292 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ไทย กองคลัง 45
293 จัดจ้างซ่อมรถยนตบรรทุกน้ำ นาค 3 บบ 3798 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
294 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
295 จัดซื้อแบตเตอรี่ 81-6780 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
296 จ้างซ่อมรถยนต์ 81-6780 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
297 จ้างเหมาเดินสายไฟอาคารหน่วยย่อยซอย 102 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
298 จัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงบ้านพักพนักงานเทศบาล เลขที่ 27/11 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 47
299 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 58
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าซอยหัวหิน 75/1 กองการประปา 47
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047