ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ขวด (กองการศึกษา) กองคลัง 12
272 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 7 รายการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพหัตถกรรมทอผ้า (กองการศึกษา) กองคลัง 14
273 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 เครื่อง (กองการศึกษา) กองคลัง 16
274 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 22
275 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน 6 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 25
276 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 5 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 23
277 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 28
278 จ้างซ่อมรถยนต์ นข 2414 ปข (กองการศึกษา) กองคลัง 36
279 จัดซื้อยางรถยนต์ กง 2126 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 21
280 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน 132 รายการ กองคลัง 27
281 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ ทะเบียน 81-2385 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 19
282 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 23
283 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 19
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน 38 รายการ โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาฯ (กองการศึกษา) กองคลัง 24
285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยหัวหิน 126 กองคลัง 44
286 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 5 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 20
287 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 19
288 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 29
289 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 18
290 จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน 36 ขวด (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 24
291 จัดซื้อแบตเตอรี่ ทะเบียน 81-0476 (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 21
292 จัดซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน 81-0476 ปข จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 14
293 จัดซื้อโซดาไฟ จำนวน 500 กิโลกรัม (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 18
294 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น จำนวน 60 แกลลอน (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 22
295 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ภาคจ่ายไฟ 1 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 17
296 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการช่าง) กองคลัง 18
297 จ้างซ่อมรถยนต์ 40-0098 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 20
298 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ ทะเบียน 81-0850 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 25
299 จ้างถ่ายเอกสารทด1 ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 340 แผ่น (กองคลัง) กองคลัง 40
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 25
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047