ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91และน้ำมันทูที ประจำเดือน มกราคม 2562 (กองคลัง) โดยวิวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 75
272 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91และน้ำมันทูที ประจำเดือน มกราคม 2562 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 65
273 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขขร 905 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 75
274 จัดจ้างบริการดูและ บำรุงรักษาสนาฟุตบอลชุมชนตะเกียบ 2 เดือน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 57
275 จัดจ้างเครื่องขยายเสียง ชุดใหญ่ 1 ชุด (โครงการวันเด็กแห่งชาติ) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 68
276 จัดจ้างทำป้ายไวนิล 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 78
277 จัดจ้างทำป้ายไวนิลอวยพร/ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (กองวิชาการฯ) กองคลัง 70
278 จัดซื้อยางรถยนต์ บน 4436 ปข จำนวน 4 เส้น (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 68
279 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค 197 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 57
280 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 67
281 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บน 8277 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 64
282 จัดซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กฉ 6579 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 61
283 จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 8441 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 49
284 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บท 7786 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 50
285 จัดจ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ ทะเบียน 81-6220 ปข (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 62
286 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 59
287 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420-54-0299 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 68
288 จัดจ้างทำตรายาง 5 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 61
289 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/59/0050 2 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 56
290 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กฉ 193 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 69
291 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 51
292 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขขร 904 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 51
293 จัดซื้อแบตเตอรี่ นข 2415 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 64
294 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุก 81-3141 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 56
295 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 49
296 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 44
297 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 4783 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 48
298 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 56
299 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บท 6727 ปข 11 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 53
300 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 63
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047