ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
2641 ประกาศจ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 411
2642 ประกาศจัดซื้อหมึกพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 419
2643 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 321
2644 ประกาศจ้างเวรยามรักษาการณ์ประจำโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 400
2645 จ้างยามรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 385
2646 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 349
2647 จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 503
2648 จัดซื้อน้ำมัน จำนวน ๑๕,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐) กองคลัง 418
2649 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐) กองคลัง 474
2650 ประมูลจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ ๔ แท่นคาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 446
2651 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสูบน้ำแรงต่ำและย้ายอุปกรณ์สูบน้ำโรงผลิตน้ำหัวนา กองการประปา 460
2652 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) กองคลัง 375
2653 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 423
2654 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการโดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 537
2655 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 359
2656 จ้างเหมาซ่อมเครื่องรับวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 424
2657 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย P๑/๒๕๕๐ สถานีสูบน้ำเสียที่ ๑ คลองสมอเรียง โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 304
2658 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางขนาด ๑๐๐๐-๒๐ จำนวน ๑๐ ชุด) โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 453
2659 จ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติกของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)บริเวณจุดตัดรถไฟบ่อนไก่ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 355
2660 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องกวนน้ำเสีย จำนวน ๒ เครื่อง) กองคลัง 420
2661 จัดซื้อวัสดุอื่น (แค้มป์รัดเสาโซเดียม จำนวน ๑๕๐ ชุด) โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 394
2662 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองชลประทาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 499
2663 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ่อกรองโรงผลิตน้ำไร่นุ่น(โรงหลัง) โดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 402
2664 ขออนุมัติจ้างซ่อมท่อน้ำดิบ ชนิด HDPE ขนาด 1000 มม. โดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 393
2665 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) กองคลัง 334
2666 ขออนุมัติซื้อสารเร่งตกตะกอน โดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 350
2667 เหมารถแบคโฮ ขนาด PC200 ขุดลอกคลองและรื่อป่าปรับพื้นที่หลังวัดไกลกังวล จำนวน 128 ชม. โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 942
2668 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 591
2669 ขออนุมัติจ้างซ่อมวาล์วควบคุมแรงดัน กองการประปา 367
2670 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ (๒ ชั้น) มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 336
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047