ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
2641 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถดูดสิ่งโสโครก (รถดูดโคลนเลน) ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน กองคลัง 775
2642 จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) กองคลัง 616
2643 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยหัวหิน ๒๓ (ส่วนที่เหลือ) กองคลัง 649
2644 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองคลัง 430
2645 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด กองคลัง 779
2646 ประกาศประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซลติดตั้งเครนไฮโดรลิค ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน กองคลัง 478
2647 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง 637
2648 ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดเอียงของคนพิการ (RAMP) ครั้งที่ ๒ กองคลัง 569
2649 ประกาศประมูลจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒๒ จุด ๖๐ ตัวและอุปกรณ์ควบคุมระบบพร้อมติดตั้ง กองคลัง 572
2650 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๓) กองคลัง 576
2651 ประกาศจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศช่ั้น ๑ (๒ ชั้น) จำนวน ๓ คัน รวม ๓ วัน กองคลัง 490
2652 ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยวิธีกรณีพิเศษ กองคลัง 1092
2653 ประกาศจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร (วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘) กองคลัง 426
2654 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน ๔ โครงการ กองคลัง 596
2655 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ กองคลัง 442
2656 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตวางท่อประปา กองการประปา 749
2657 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ (๒ ชั้น) จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๓ คัน กองคลัง 490
2658 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ รายการ กองคลัง 545
2659 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน กองคลัง 539
2660 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 537
2661 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดเอียงของคนพิการ (RAMP) ครั้งที่ ๒ กองคลัง 618
2662 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และรางยู ค.ส.ล.ซอยหัวหิน ๘๘ กองคลัง 622
2663 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ้มแรงดันในระบบท่อจ่ายน้ำ(บ่อฝ้าย-สมอโพรง) กองการประปา 661
2664 ประกาศประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ กองคลัง 527
2665 ประกาศสอบราคาซื้อสีจราจร กองคลัง 517
2666 ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ กองการประปา 588
2667 ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า กองคลัง 483
2668 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าชุมชนสวนลิง กองการประปา 497
2669 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบฯ กองคลัง 549
2670 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดิบเขาแล้ง กองการประปา 675
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047