ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 6 กล่อง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
242 ซื้อหนังสือเรียน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
243 จ้างตรวจเช็คระยะ 70,000 กิโลเมตร นข 2413 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
244 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0040 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
245 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 39 รายการ กองคลัง 16
246 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 2 หลอด (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
247 จ้างทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ และป้ายที่สูบบุหรี่ 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
248 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
249 จัดซื้อแบตเตอรี่ บท 6580 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
250 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
251 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.๑ (คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) จำนวน 180 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
252 ซื้อรองเท้าบู๊ท 50 คู่ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
253 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บน 8277 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
254 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ บน 4288 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
255 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 46 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
256 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
257 จัดซื้อหมึกโทรสาร จำนวน 2 หลอด (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
258 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ ประจำเดือน ส.ค.2562 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
259 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (ครั้งที่ 2) กองคลัง 13
260 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน 2 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 48
261 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำนาค 2 ทะเบียน บบ 3797 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
262 จ้างตัดเย็บผ้าปูโต๊ะ 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
263 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 12 รายการ ค.การอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 19
264 ซื้อวัสดุยานพานหะและขนส่ง แบตเตอรี่ ทะเบียน 81-1364 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 14
265 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 13
266 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 12
267 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
268 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
269 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
270 จัดซื้อยางรถแทรคเตอร์ ตค 2335 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047