ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 9535 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
242 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 30 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
243 จัดจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
244 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 3 ลูก (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
245 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร (10 พค.62) (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
246 จัดจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 14 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
247 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 3706 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
248 จัดติดตั้งจอ LED พร้อมระบบเครื่องเสียง โครงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 34
249 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 เครื่อง (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
250 จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ 2 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
251 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่านอัลคาร์ไลห์ AA 20กล่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
252 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 4050 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
253 จัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (2ชั้น) (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
254 ประกวดราคาซื้อวัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กองการประปา 28
255 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 47
256 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 32 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
257 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
258 จัดซื้อแบตเตอรี่ กข 8531 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
259 จัดซื้อแบตเตอรี่ กข 9535 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
260 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 43 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
261 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/48/0108 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
262 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/61/0443 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
263 จัดจ้างพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
264 จ้างซ่อมรถตู้ นข 2542 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
265 จ้างซ่อมรถกวาด-ดูดฝุ่นและโคลนเลน 81-1364 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
266 จัดจ้างติดตั้งไฟประดับ 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
267 จัดจ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์และตราสัญลักษณ์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 52
268 จัดซื้อผ้าประดับและธง จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 50
269 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กง 2759 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
270 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ ประจำเดือนพค.62 (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047