ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) ค.สร้างเครือข่ายแกนนำอาสาสมัครฯ (กองสาธารณสุข) กองคลัง 17
242 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 (งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 18
243 จ้างเหมาเช่าห้องประชุม จำนวน 3 วัน ค.สร้างเครือข่ายแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 21
244 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน 132 รายการ กองคลัง 40
245 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๖ รายการ กองคลัง 18
246 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรัปปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานและไฟฟ้าส่องสว่างฯ ซอยหัวหิน 77 กองคลัง 29
247 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บย 3148 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 18
248 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 1595 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 16
249 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 4783 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 18
250 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) กองคลัง 36
251 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) ทะเบียน กง 1961 ปข (กองคลัง) กองคลัง 26
252 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 26
253 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสีย จำนวน 7 เครื่อง กองคลัง 31
254 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 19
255 จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกฯ 6 ล้อ 81-1780 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 18
256 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 16
257 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 37
258 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 21
259 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (กองช่างสุขาฯ) กองคลัง 19
260 จัดซื้อซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 19
261 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา) จำนวน 44 รายการ กองคลัง 25
262 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 18 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 35
263 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 19
264 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยหัวหิน 114 ซอยแยกบ้านป้าใหม่ ลุงเหลิม กองคลัง 23
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหัวหิน 102 (ทางขึ้นสำนักสงฆ์เขาหินเทิน) กองคลัง 21
266 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 27
267 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 19
268 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองการศึกษา) กองคลัง 26
269 จ้างซ่อมแซมเครื่องผสมสัญญาณเสียง รหัสพัสดุ 462-60-0655 (กองการศึกษา) กองคลัง 18
270 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-58-0041 (กองการศึกษา) กองคลัง 14
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047