ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 จัดจ้างทำพลุสี ไฟราวน้ำตกและข้อความไฟเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
242 จัดจ้างตกแต่งดอกไม้สดและจัดพานดอกไม้สด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
243 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน) (กองการศึกษา) กองคลัง 10
244 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติและผ้าประดับ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
245 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
246 จัดจ้างไฟประดับ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
247 จัดจ้างเครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
248 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) กองคลัง 6
249 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 8 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
250 จ้างตรวจเช็คระบบสัญญาณโทรศัพท์พร้อมเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 7
251 จ้างซ่อมรถยนต์ กต 2657 ปข (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
252 จัดซื้อยางรถยนต์ 81-6281 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
253 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
254 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
255 จัดจ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น 81-1363 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
256 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2 รายการ ค.การอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 9
257 จัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้องแสง 5 ม้วน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
258 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
259 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
260 จัดจ้างตรวจเช็คตามระยะ 50,000 กม. นข 2532 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
261 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร (25 กรกฎาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
262 จ้างตรวจเช็คตามระยะ 30,000 กิโลเมตร กต 2657 ปข (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
263 ซื้อแบตเตอรี่ 81-1825 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
264 จ้างพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
265 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 420/54/0295 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
266 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 6 กล่อง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
267 ซื้อหนังสือเรียน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
268 จ้างตรวจเช็คระยะ 70,000 กิโลเมตร นข 2413 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
269 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0040 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
270 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 39 รายการ กองคลัง 16
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047