ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซ.พร้อมมิตร กองคลัง 46
242 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยหัวหิน ๙๔ กองคลัง 37
243 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)จำนวน ๑๓๐ รายการ กองคลัง 29
244 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 81-1444 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
245 จัดจ้างทำธงไวนิลญี่ปุ่น ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กองคลัง 42
246 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๑๐๒ กองคลัง 42
247 จัดจ้างสแกนแบบแปลนงานก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
248 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กจ 8368 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
249 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
250 จัดจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนและดอกไม้สด โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
251 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง ยางรถยนต์ทะเบียน นข 2416 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
252 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กฉ 6597 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
253 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ ประจำเดือนเมษายน 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
254 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 42 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
255 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา , ชุดการแข่งขันและถ้วยรางวัล 6 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
256 จ้างจัดพานดอกไม้สด และจัดดอกไม้สดหน้าแท่นกล่าวรายงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
257 จัดจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค.ประเพณีวันสงกรานต์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 46
258 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 26 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
259 จัดซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้อต้น SI-2 จำนวน 7,500 ขวด (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
260 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
261 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 40-0098 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
262 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 9101 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
263 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.1 จำนวน 465 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
264 จัดจ้างเจาะสำรวจสภาพชั้นดิน จำนวน 1 งาน (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 48
265 จัดจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 500 เล่ม (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 47
266 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร (20 มีค.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
267 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนเมษายน 2562 (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
268 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ เดือนเมษายน 2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 44
269 จัดจ้างพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวหัวหิน จำนวน 3,500 ฉบับ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 43
270 จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 60
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047