ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/52/0239 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
242 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
243 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ชุมชนอ่างน้ำ กองคลัง 16
244 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ชุมชนอ่างน้ำ กองคลัง 15
245 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
246 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
247 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/50/0147 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
248 ซื้อ Drum Unit (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
249 ซื้อ Hard Disk (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
250 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
251 ซื้อหมึกเครื่องอัดสำเนา 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
252 ซื้ออุปกรณ์พิธีทางศาสนา ค.แห่เทียนพรรษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
253 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง 3 รายการ ค.การแห่เทียนพรรษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
254 จ้างเหมาชุดการแสดง 2 รายการ ค.แห่เทียนพรรษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
255 จ้างเหมาไฟประดับรอบบริเวณงาน ค.แห่เทียนพรรษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
256 จ้างจัดดอกไม้สด จำนวน 5 รายการ ค.แห่เทียนพรรษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
257 จ้างตกแต่งขบวนแห่ ค.แห่เทียนพรรษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
258 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
259 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรพร้อมปรับปรุงเกาะกลาง กองคลัง 20
260 ซื้อต้นไม้ประดับ 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
261 จ้างทาสีอาคารเรียนทั้งภายในและภายนอกอาคาร คสล. 3 ชั้น 12ห้องเรียน (กองการศึกษา) กองคลัง 20
262 ซื้อสายไฮดรอลิค 2 เส้น (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
263 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 1 ชิ้น (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
264 จ้างซ่อมรถยนต์ กฉ 1948 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
265 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
266 จัดซื้อผงเคมีแห้ง 12 กล่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
267 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
268 จัดซื้อหนังสือเรียน 16 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
269 ซื้อน้ำยาดับเพลิง 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
270 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 32 รายการ กองคลัง 19
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047