ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 53
242 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ขกร 248 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง กองคลัง 51
243 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 8504 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 58
244 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บน 2155 ปข 002/53/0082 (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 61
245 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 51
246 จัดซื้อดรัม เครื่องพิมพ์ 506/61/0245 (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 54
247 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ กค 5396 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 54
248 จัดจ้างซ่อมรถเครนกระเช้า 6 ล้อ 81-8388 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 53
249 จัดซื้อยางรถยนต์ นข2414 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 47
250 จัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น1(2ชั้น) 2 คัน โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กองคลัง 56
251 จัดจ้างตัดชุดปฏิบัติการ อปพร.76 ชุด โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กองคลัง 45
252 จัดจ้างซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 02 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 57
253 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) เดือนธันวาคม 2561ครั้งที่ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 56
254 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (สำนักการช่าง) กองคลัง 52
255 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ประจำเดือนมกราคม 2562 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 67
256 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 69
257 จ้างติดตั้งไฟประดับบริเวณงาน ,ไฟส่องสว่างภายในเต็นท์และปลั๊กไฟ 1 ชุด โครงการวันเด็กแห่งชาติ กองคลัง 72
258 จัดจ้างบ้านลมไลเดอร์ 3 หลัง โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 87
259 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 82
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 105 ถึง ซอยบ่อแก้ว หมู่บ้านเขาเต่า กองการประปา 64
261 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 71
262 จัดซื้อแบตเตอรี่ กฉ 193 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 78
263 จ้างติดฟิล์มรถยนต์ กจ 8365 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 79
264 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กรง 51 ปข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจะาจง กองคลัง 68
265 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๑๒๖ แยกซ้าย (ป้าเล็ก หมื่นหาญ) กองคลัง 68
266 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง 1เครื่อง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 67
267 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๘ รายการ กองคลัง 91
268 จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 1 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 64
269 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0291 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 66
270 จัดซื้อวัสดุงานบ้นงานครัว สเกิร์ตคลุมเก้าอี้ 100 ชิ้น (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 82
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047