ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 จัดจ้างทำป้ายจราจร จำนวน 13 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 46
242 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 57
243 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 4797 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 41
244 จ้างเหมาเชื่อมประสานท่อเมนส่งน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 37
245 จ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำประปาไร่นุ่นและประปาเขาแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 41
246 จัดซื้อยางรถยนต์ กจ 8367 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
247 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการขององค์กรปกครองท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 41
248 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 ประจำเดือนธันวาคม 2561 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
249 จัดจ้างดูแลเว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหิน 10 เดือน (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 51
250 จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง 6 ป้าย ค.การประชาสัมพันธ์และจูงใจผู้ชำระภาษีเทศบาลฯ กองคลัง 36
251 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 55
252 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/61/0444 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 43
253 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บพ 1817 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
254 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รางรับน้ำรูปตัวยู พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยวัดเขาใหญ่ กองคลัง 56
255 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
256 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซ.ตะเกียบ ๑๒ กองคลัง 42
257 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 55
258 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 ประจำเดือนธันวาคม 2561 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 49
259 ประกาศประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลเมืองหัวหินทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กองคลัง 55
260 จัดกำจัดหนูในตลาดสดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 10 เดือน ค.กำจัดพาหนะนำโรคในตลาดสดเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 34
261 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔ รายการ กองคลัง 42
262 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
263 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 3797 ปข (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
264 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารของเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 38
265 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ กองคลัง 52
266 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 42
267 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 47
268 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 54
269 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บท 5036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 56
270 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 44
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047