ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
2191 ขออนุมัติจ้างซ่อมแท่นเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ทางดูดทางส่ง โดยวิธตกลงราคา กองการประปา 347
2192 ซื้อสารเร่งการตกตะกอนโดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 343
2193 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 366
2194 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 374
2195 จ้างล้างถังน้ำใส จำนวน 5 ดรง กองการประปา 404
2196 lประกาศสอบราคาซื้อสารเร่งการตกตะกอน กองการประปา 383
2197 ขออนุมัติซื้อสารเร่งการตกตะกอนโดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 413
2198 ขออนุมัติจ้างวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ โดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 387
2199 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) กองคลัง 424
2200 ยกเลิกประกาศประมูลจัดซื้อรถเทเลอร์หัวลาก จำนวน ๑ คัน กองคลัง 511
2201 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง กองคลัง 397
2202 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต็นท์) กองคลัง 450
2203 ประกาศ การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด กองคลัง 618
2204 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ นาค ๔ หมายเลขทะเบียน บต-๘๔๔๑ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 377
2205 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ (๒ ชั้น)โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 460
2206 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) กองคลัง 339
2207 ขออนุมัติจ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยวิธีตกลงราคา กองการประปา 382
2208 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๓๕ ใบ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 434
2209 ประกาศเลื่อนวัน เวลา ในการเสนอราคาการประมูลจัดซื้อรถเทเลอร์หัวลาก จำนวน ๑ คัน กองคลัง 381
2210 จัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒๐๐ ตัน โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 442
2211 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ควบคุมระบบพร้อมติดตั้ง กองการประปา 450
2212 จัดซื้อยีโบลย์ กองการประปา 362
2213 จัดซื้อฟุตวาล์ว กองการประปา 351
2214 จัดซื้อคลอรีนเหลว กองการประปา 370
2215 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ กองคลัง 411
2216 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณจุดตัดรถไฟชมสินธุ์ กองคลัง 350
2217 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐) กองคลัง 390
2218 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีกรณีพิเศษ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองคลัง 381
2219 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตวางท่อประปา โครงการเอวาลอน(หมู่บ้านเขาน้อย) กองการประปา 436
2220 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีกรณีพิเศษ กองคลัง 491
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047