ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
2191 ประกอบสอบราคาซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมประสบการณ์ กองการศึกษา 598
2192 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองการศึกษา 753
2193 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 33 กองการประปา 617
2194 ประกาศจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตลาดฉัตร์ไชย กองคลัง 538
2195 ประกาศจัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘) กองคลัง 488
2196 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาเกาะกลางถนนเลียบคลองชลประทานและไหล่ทาง กองคลัง 478
2197 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่องประกาศสอบราคาซื้อสารละลาย กองการประปา 495
2198 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ กองคลัง 377
2199 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ กองคลัง 370
2200 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ กองคลัง 451
2201 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดเอียงของคนพิการ (RAMP) กองคลัง 537
2202 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมนเรศดำริห์ ชั้น ๓ อาคารหลังเก่า กองคลัง 537
2203 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 514
2204 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพัสดุกลาง (บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลและโรงเก็บพัสดุกลาง)ซอย กองคลัง 498
2205 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง 565
2206 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง กองคลัง 410
2207 จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธรกรณีพิเศษ (วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) กองคลัง 603
2208 ประกาศประมูลจัดซื้อตู้รีไซเคิลแบบอัจฉริยะ จำนวน ๔ เครื่อง ครั้งที่ ๒ กองคลัง 455
2209 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานดนตรีในสวน กองคลัง 506
2210 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาชุมชน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง 489
2211 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน (หมู่บ้านรวมสุข) กองคลัง 454
2212 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านบ่อฝ้าย กองคลัง 427
2213 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานประเพณีสงกรานต์ กองคลัง 1058
2214 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับเกลี่ยตักและฝังกลบขยะมูลฝอยพื้นที่โซน A กองคลัง 483
2215 ประกาศประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๓๓ รายการ กองคลัง 466
2216 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน กองคลัง 520
2217 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่องประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานกองการประปา กองการประปา 556
2218 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน กองคลัง 500
2219 ประกาศประมูลจัดจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรงฯ กองคลัง 521
2220 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ กองคลัง 391
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047