ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
2191 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 670
2192 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ รายการ กองคลัง 443
2193 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 952
2194 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 506
2195 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหัวหิน ๒๙ กองคลัง 485
2196 จ้างเหมาทำหุ่นจำลอง โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 497
2197 จัดซื้อโคมตรุษจีน โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 363
2198 จ้างเหมาการแสดงมังกร - สิงโต โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 520
2199 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะเกียบ ๑๐ แยกซ้ายซอยแรก โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 553
2200 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ ( ๒ ชั้น) จำนวน ๓ คัน รวม ๔ วัน กองคลัง 452
2201 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนจำนวน ๔ โครงการ กองคลัง 551
2202 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน กองคลัง 452
2203 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑ ( ๒ ชั้น) จำนวน ๔ คัน โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 554
2204 ประกาศจัดจ้างทำวารสารเทศบาลเมืองหัวหิน โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 639
2205 ประกาศจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยโดยวิธีพิเศษ กองคลัง 596
2206 ประกาศประมูลจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 526
2207 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 42 รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองคลัง 1165
2208 ประกาศจัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร กองคลัง 499
2209 ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน กองคลัง 503
2210 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูและและบำรุงรักษาเกาะกลางถนนเลียบคลองชลประทานและไหล่ทาง กองคลัง 497
2211 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเข้า - ออกตลาดฉัตร์ไชย กองคลัง 535
2212 จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ (วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) กองคลัง 510
2213 ประกาศ ยกเลิกการประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน กองคลัง 920
2214 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางยูคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าบ้านดาบละออ กองคลัง 600
2215 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)) กองคลัง 579
2216 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ (ครั้งที่ ๒) กองคลัง 486
2217 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน ๖ โครงการ กองคลัง 526
2218 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง 510
2219 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงาน HUA HIN COUNTDOWN 2016 กองคลัง 691
2220 ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน กองคลัง 537
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047