ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
212 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กจ 8367 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
213 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ กองคลัง 48
214 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ กองคลัง 34
215 จัดซื้อยางรถยนต์ กฉ193ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
216 จัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0694 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
217 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง 2125 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
218 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
219 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ (ขัดเบาะและพรม) หมายเลขทะเบียน กง 9586 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 44
220 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข 2608 ปข และ ทะเบียน นข 2613 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
221 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง 45
222 จัดจ้างกั้นประตูกระจก ชั้น 4 อาคารสำนักเทศบาลเมืองหัวหิน หลังใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 47
223 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สียี่ห้อ Ricoh รหัสพัสดุ 506/55/0104 (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 34
224 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ (ล้างตู้แอร์) หมายเลขทะเบียน กง 9586 ปข (สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
225 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 4050 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
226 จัดจ้างทำธงพลาสวูดตราสัญลักษณ์ (วปร.) พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
227 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมงานติดตั้ง กองคลัง 40
228 จัดจ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น 81-1364 ปข จำนวน 13 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
229 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 66
230 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุก 4 ล้อ 40-0098 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 48
231 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 57
232 จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 55
233 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าพร้อมดอกอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 67
234 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บท 8513 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 61
235 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 50
236 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
237 จัดจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ทะเบียน กค 8157 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
238 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.1 จำนวน 220 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 47
239 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ กองคลัง 46
240 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ กองคลัง 57
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047