ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
212 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 44
213 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 50
214 จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ทะเบียน 81-4389 ปข (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 46
215 จัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 9 เดือน ค.การจ้างยามรักษาความปลอดภัย กองคลัง 49
216 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
217 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 49
218 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 52
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันฯ(ร.ร.ท.บ้านตะเกียบ) กองการศึกษา 47
220 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ ประจำเดือนธันวาคม 2561(สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
221 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานวิศวกรรม) 10 รายการ กองคลัง 44
222 ประกาศ,เอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารใหม่และอาคารเก่าของเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 45
223 ซ่อมเปลี่ยนท่อเมนประปาบริเวณซอยชมสินธุ์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 41
224 ซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 44
225 ซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 45
226 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 55
227 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายผิวจราจรซ.ตรงข้าง รร.สมอโพรง กองคลัง 42
228 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหัวหิน 126 แยกซ้าย (ป้าเล็ก หมื่นหาญ) กองคลัง 46
229 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเขาพิทักษ์ ๘ กองคลัง 41
230 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านช่างป๊อป กองคลัง 47
231 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ 81-2355 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
232 จัดซื้อแบตเตอรี่ ทะเบียน 81-5182 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 44
233 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเกาะกลางถนนหัวนา-ทับใต้ กองคลัง 45
234 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเลียบคลองชลประทาน กองคลัง 44
235 จัดจ้างซ่อมรถกวาด-ดูดฝุ่นและโคลนเลน 81-1363 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
236 จัดซื้อยางรถยนต์ กจ 8366 ปข (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
237 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ กองคลัง 50
238 ประกาศประกวดราคาจ้างเวรยามรักษาการณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 39
239 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 42
240 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการดูแล บำรุงรักษาสนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ กองคลัง 42
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047