ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 จัดจ้างซ่อมประตูอาคารสำนักงานอาคาร 2 ชั้น 4 ด้านฝั่งถนนเพชรเกษม (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 13
212 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ทด.1 ประจำเดือน กพ.2563 จำนวน 528 แผ่น (กองคลัง) กองคลัง 12
213 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0043 (กองการศึกษา) กองคลัง 15
214 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยหลังบ้านสถาปนิก (ส่วนที่เหลือ) กองคลัง 15
215 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 10 เครื่อง (กองคลัง) กองคลัง 15
216 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานและไฟฟ้าแสงสว่างถนนอาคารบำบัดน้ำเสีย ซอยหัวหิน 77 กองคลัง 24
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ กองคลัง 14
218 จัดจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน 4 คัน (กองการศึกษา) กองคลัง 13
219 ประกาศเผยแพร่ร่าง,เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.แยกสถานีเขาเต่าใหม่ กองคลัง 24
220 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายจุดกลับรถ ซอยหัวหิน 112 (ถนนหัวนา-ทับใต้) กองคลัง 14
221 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยเจริญพัฒนา (บ่อฝ้าย) กองคลัง 47
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อใหม่ซอยหัวหิน86 กองการประปา 17
223 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 3 คัน (กองการศึกษา) กองคลัง 26
224 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 29 รายการ (กองคลัง) กองคลัง 26
225 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ) กองคลัง 17
226 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 7 รายการ (ค.พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 30
227 ซื้อผ้าประดับ 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 19
228 จ้างซ่อมรถตู้ นข 2608 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 18
229 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ กค 7842 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 16
230 จัดซื้อกล่องกระดาษชำระ จำนวน 25 กล่อง (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 33
231 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 28
232 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ) รหัสพัสดุ 417/60/0052 (กองการศึกษา) กองคลัง 15
233 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420/54/0272 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 15
234 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ 506-60-0223 (สำนักการช่าง) กองคลัง 15
235 จัดจ้างซ่อมรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ ทะเบียน ก - 4720 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 15
236 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา) จำนวน 44 รายการ กองคลัง 20
237 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก กองคลัง 18
238 ประกวดราคาเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flow Meter) กองการประปา 28
239 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแะหล่อลื่น 2 รายการ (สำนักการช่าง) กองคลัง 16
240 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-58-0044 (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 18
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047