ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 จัดจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ชุดใหญ่ ค.การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล (กองการศึกษา) กองคลัง 38
212 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๑๓๖ กองคลัง 45
213 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพร้อมมิตร เชื่อมซอยหัวหิน ๑๐๒ กองคลัง 51
214 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย ซอยทวีปแลนด์ (หัวนา) กองคลัง 35
215 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๙๔ (แม่เก็บ) ตรงข้ามหอพักช่างเฮง กองคลัง 41
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 18 กองการประปา 29
217 จัดซื้อตู้เชื่อมอาร์กอน (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
218 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๑๐๒ กองคลัง 74
219 จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนและครูภายในอาคารเรียน (02) โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (กองการศึกษา) กองคลัง 36
220 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
221 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
222 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร วันที่ 5 เมษายน 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
223 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 12 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
224 จัดซื้อกรวยจราจร 350 อัน (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
225 จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยาง 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
226 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ วัตต์ กองคลัง 52
227 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐๐ โคม กองคลัง 59
228 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 81-6220 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
229 จัดซื้อยางรถยนต์ กจ 2851 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
230 จัดซื้อแบตเตอรี่ กค 197 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
231 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
232 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ กง 6401 ปข (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 51
233 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/59/0051 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
234 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 7 รายการ ค.7 วันอันตราย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 43
235 จัดจ้างติดตั้งโทรทัศน์พร้อมเชื่อมต่ออุปกรณ์ในห้องประชุม (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
236 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทวีปแลนด์ (หัวนา) กองคลัง 34
237 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
238 จ้างติดฟิล์มกระจกหน้าต่าง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
239 จ้างซ่อมรถยนต์ กข 9612 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
240 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047