ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
212 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ (ครั้งที่ ๒) กองคลัง 24
213 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
214 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
215 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
216 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
217 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
218 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
219 จัดจ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครก 81-1780 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
220 จัดจ้างพิมพ์พระฉายาลักษณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และฉากเวที 19 ไร่ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
221 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
222 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
223 จ้างซ่อมห้องน้ำนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 10 ห้อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
224 จ้างซ่อมรถยนต์ กข 8504 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
225 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
227 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/59/0048 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
228 จัดซื้อยางรถยนต์ กค 5396 ปข และ กข 8504 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
229 จัดซื้อแบตเตอรี่ นข 2608 ปข และ นข 2613 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
230 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 40 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
231 จัดจ้างทำพลุสี ไฟราวน้ำตกและข้อความไฟเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
232 จัดจ้างตกแต่งดอกไม้สดและจัดพานดอกไม้สด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
233 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน) (กองการศึกษา) กองคลัง 10
234 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติและผ้าประดับ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
235 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
236 จัดจ้างไฟประดับ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
237 จัดจ้างเครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
238 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) กองคลัง 6
239 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 8 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
240 จ้างตรวจเช็คระบบสัญญาณโทรศัพท์พร้อมเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 7
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047