ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 จัดซื้อวัสดุสำรวจ 5 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
182 จัดซื้อแบตเตอรี่ บน 8277 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
183 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
184 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
185 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
186 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
187 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
188 จัดซื้อแบตเตอรี่ 81-0694 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
189 จ้างซ่อมรถยนต์ กค 2127 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
190 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา 7 รายการ ค.มาฆบูชา (การการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
191 ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 29
192 จัดซื้อยางรถยนต์ กง 9584 ปข 4 เส้น (สำรักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
193 จัดจ้างถ่ายเอกสารท.ด.1 จำนวน 138 แผ่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
194 จัดซื้อแบตเตอรี่ กง 2125 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
195 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
196 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
197 จัดซื้อข้อต่อสายดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 8 คู่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
198 จ้างซ่อมรถยนต์ 81-2920 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
199 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
200 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 37 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
201 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำหลักคอมพิวเตอร์ 2 ตัว (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
202 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ กองคลัง 46
203 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพื้นสนามกีฬาชนิดยางพาราสำเร็จรูปในร่ม จำนวน ๑,๑๒๕ กองคลัง 41
204 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
205 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 36
206 จัดจ้างทำวารสารเทศบาลเมืองหัวหิน (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
207 จัดซื้อโต๊ะทำงาน 6 ตัว (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 47
208 จัดจ้างทำป้ายX-Stand และสติกเกอร์ติดกระจก 5 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
209 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
210 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 6 ตัว (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047