ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
182 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/53/0263 (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
183 จัดซื้อยางรถยนต์ นข 2415 ปข 4 เส้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
184 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ นข 2413 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
185 จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
186 จัดซื้อยางรถยนต์ 4 เส้น กจ 8365 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
187 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
188 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 46 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
189 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รางรับน้ำรูปตัวยู พร้อมท่อระบายน้ำซอยวัดเขาใหญ่ กองคลัง 48
190 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน ๓ หอ กองคลัง 34
191 จัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องทำงาน 5 บาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
192 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น 3หัวก๊อก 1 เครื่อง(สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
193 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
194 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 53
195 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
196 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
197 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
198 ประกาศ ปีะกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 38
199 ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร กองคลัง 30
200 จัดซื้อแบตเตอรี่ 81-1782 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 44
201 จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ทะเบียน บน 4289 ปข (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
202 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกทะเบียน 81-5182 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 47
203 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง 2126 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
204 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร (23 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
205 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420/54/0282 จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
206 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 8971 ปข จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
207 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
208 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 8530 ปข จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
209 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.๑ 243 แผ่น ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
210 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยตะเกียบ 12 กองคลัง 34
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047