ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ รร.เทศบาลบ้านหัวหิน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
182 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ บต 8441 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
183 จัดซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
184 จัดจ้างเปลี่ยนสายสัญญาหอกระจายข่าวชุมชนเขาเต่า (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
185 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 81-2920 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
186 จัดจ้างทำป้ายไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์ ค.การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 23
187 จัดจ้างติดฟิล์มรถยนต์ กข 8532 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
188 จ้างซ่อมตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 3 ชั้น (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
189 จัดจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 20 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
190 จัดจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 9 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
191 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.1 274 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
192 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (กองคลัง) โดยวิธีเแพาะเจาะจง กองคลัง 18
193 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา 22
194 จัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลเมืองหัวหินทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น (กองวิชาการฯ) กองคลัง 28
195 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำนาค 7 บบ 4289 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 76 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
197 จัดซื้อยางรถบดถนน ถข 88 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
198 จัดจ้างแบคโฮเปิดป่า บริเวณซอยหัวนา 15 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
199 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บท 6580 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
200 จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเคลือบสารทีมีฟอส 20 ถัง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
201 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถาดใส่อาหารสแตนเลส จำนวน 500 ใบ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
202 จัดซื้อ Drum 506/60/0224 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
203 จัดจ้างซ่อมซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำนาค 8 81-6280 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
204 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0283 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
205 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเแพาะเจาะจง กองคลัง 37
206 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ กองคลัง 23
207 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
208 จัดจ้างซ่อมรถตู้ นข 1249 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
209 จัดจ้างเช่าพื้นสนามยางสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ค.การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล (กองการศึกษา) กองคลัง 32
210 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 9 รายการค.การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล (กองการศึกษา) กองคลัง 39
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047