ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยหลังบ้านสถาปนิก (ส่วนที่เหลือ) กองคลัง 21
182 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายจุดกลับรถ ซอยหัวหิน 112 (ถนนหัวนา-ทับใต้) กองคลัง 18
183 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยเจริญพัฒนา (บ่อฝ้าย) กองคลัง 15
184 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 16
185 ประกาศเผยแพร่ร่าง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครืองบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง 52
186 ประกาศเผยแพร่ร่าง,เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๓๐ เครื่อง กองคลัง 61
187 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 46 รายการ กองคลัง 21
188 จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนงานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนฯ (กองการศึกษา) กองคลัง 28
189 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กองการศึกษา 25
190 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียน กองการศึกษา 13
191 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาอาหารกลางวัน กองการศึกษา 15
192 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 21
193 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบแขตของงานจ้างเหมาอาหารกลางวัน กองการศึกษา 11
194 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 9101 ปข (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 17
195 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 16
196 ร่างประกาศ,เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ กองคลัง 50
197 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.แยกสถานีรถไฟเขาเต่าใหม่ กองคลัง 54
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ ชลประทาน 26 ถึง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลสมอโพรง กองการประปา 24
199 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กจ 8367 ปข รหัสพัสดุ 002-57-0099 (กองวิชาการฯ) กองคลัง 17
200 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 17
201 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บท 6727 ปข รหัสพัสดุ 002-49-0063 (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 23
202 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0694 รหัสพัสดุ 012/45/0003 (สำนักการช่าง) กองคลัง 23
203 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ ประจำเดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563 (สำนักการช่าง) กองคลัง 15
204 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/61/0443 (กองการศึกษา) กองคลัง 23
205 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 6 เส้น 81-0886 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 14
206 จัดซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น กง 2125 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 15
207 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น กค 2911 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 18
208 ประกาศเผยแพร่ร่าง,เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.บ้านพักครูซาเลเซียน กองคลัง 22
209 จัดซื้อยางรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ชุด ทะเบียน 81-2385 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 13
210 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 20
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047