ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
182 จ้างซ่อมรถยนต์ บท 8513 ปข (กองวิชาการฯ) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
183 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
184 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
185 จัดจ้างทำตรายาง 2 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
186 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0036 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
187 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0296 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
188 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 40 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
189 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
190 จัดซื้อใบปัดน้ำฝน กต 2657 ปข (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
191 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
192 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข 770 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
193 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ ประจำเดือนก.ย2562 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
194 จัดซื้อเมาส์ 1 ตัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
195 จ้างเหมาพิมพ์คู่มือผู้สัมผัสอาหารและคู่มือผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ค.การยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กองคลัง 5
196 จ้างรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอ่างน้ำ (โค้งพระจันทร์) กองวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
197 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กต 2658 ปข (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
198 จัดจ้างเหมาทำเสื้อคลุมสารเคมี จำนวน 40 ตัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
199 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ กองคลัง 10
200 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
201 ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กองคลัง 31
202 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน รร.ตะเกียบ กองคลัง 386
203 จ้างซ่อมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
204 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
205 จัดจ้างเหมาเข้าสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
206 จัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) โครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ (กองสาธารณสุข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
207 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร (13 สิงหาคม 2562) สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
208 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ กองคลัง 7
209 จัดจ้างรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 งาน (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
210 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าชุดควบคุมการทำงานสถานีสูบน้ำ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047