ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 57 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
152 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
153 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
154 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
155 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (โคมไฟรูปต่าง ๆ) จำนวน 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
156 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ (สำนักการช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
157 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง กองคลัง 42
158 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน บบ 3798 ปข (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
159 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บน 4288 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
160 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
161 จัดจ้างโคมไฟส่องสว่าง 082/57/0002 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
162 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ประจำเดือนธ.ค.61 (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
163 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19 รายการ (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
164 จัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดถ้วย 10 ลัง (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
165 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน หม้อต้มน้ำไฟฟ้า 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
166 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ กองคลัง 30
167 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
168 จัดซื้อยางรยนต์ กค 8157 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
169 จัดซื้อโซดาไฟชนิดเกล็ด 400 กม. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
170 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
171 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
172 จัดซื้อวัสดุานบ้านงานครัว 3 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
173 โครงการจ้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าสวนกล้วยไม้ทางแยกวัดอิติสุคโต-หนองเหียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 38
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 44
175 จ้างซ่อมรถบรรทุก 2 ตัน 4 ล้อ ทะเบียน 81-3466 โดยบวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 44
176 จ้างขยายเขตวางท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 38
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 42
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 45
179 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ กข 8532 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
180 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047