ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 54
152 ประกาศประกวดราคาซื้อพื้นสนามกีฬาชนิดยางพาราสำเร็จรูปในร่ม จำนวน ๑,๑๒๕ แผ่น กองคลัง 60
153 จัดจ้างทำแค้มป์รัดเสาโซเดียม 150 ชุด (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 58
154 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 55
155 จัดซื้อแบตเตอรี่ กข 6713 ปข (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 57
156 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 58
157 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บบ 3906 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 48
158 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำนาค 4 บต 8441 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 57
159 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กจ 8971 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 48
160 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 8504 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 53
161 จ้างกั้นห้องทำงาน บริเวณห้องพระบรมสารีริกธาตุ ชั้น 4 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 56
162 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
163 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
164 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
165 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมงานติดตั้ง 15 เครื่อง กองคลัง 53
166 ประกวดราคาจ้างดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอลตะเกียบ กองคลัง 57
167 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กองคลัง 70
168 จัดจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน (กองการศึกษา) กองคลัง 59
169 จัดจ้างเหมาการแสดงมังกรและเช่าหุ่นจำลอง โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 52
170 จัดซื้อโคมตรุษจีน จำนวน 100 คู่ (โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน) (กองการศึกษา) โดยเฉพาะเจาะจง กองคลัง 53
171 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจก (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 52
172 จัดซื้อผ้าต่วน 2 รายการ ค.ตรุษจีน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
173 จ้างเครื่องขยายเสียงและไฟประกอบเวที ค.ตรุษจีน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
174 ซื้อประทัดและธูปมังกร 5 รายการ ค.ตรุษจีน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
175 จัดจ้างเหมาไฟประดับรอบบริเวณงาน ค.ตรุษจีน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
176 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
177 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ กองคลัง 41
178 ประกาประกวดราคาซื้อโคมไฟหลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ กองคลัง 49
179 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
180 จัดซื้อแบตเตอรี่ กข 8532 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047