ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษก 702 กองการประปา 7
152 จ้างขยายเขตวางท่อประปา บริเวณศูนย์ฝึกการบิน กองการประปา 7
153 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เขื่อนปราณบุรี กองการประปา 12
154 ซ่อมแซมเครื่องเจาะคอนกรีต กองการประปา 7
155 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (สำนักการช่าง) กองคลัง 14
156 จัดซื้อถังน้ำ 2 ใบ (สำนักการช่าง) กองคลัง 10
157 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420-54-0305 (สำนักการช่าง) กองคลัง 10
158 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือน พค.63 (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 10
159 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 6 ลูก (กองการศึกษา) กองคลัง 9
160 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า (สำนักการช่าง) กองคลัง 14
161 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 8 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 17
162 จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน จำนวน 80 ชุด (กองการศึกษา) กองคลัง 16
163 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (สำนักการช่าง) กองคลัง 11
164 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์บรรทุกน้ำ นาค 2 ทะเบียน บบ 3797 ปข รหัสพัสดุ 006/56/0013 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 17
165 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สำนักการช่าง) กองคลัง 10
166 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย 1 บย 3150 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 15
167 จัดซื้อยางรถยนต์ บบ 3797 ปข จำนวน 6 เส้น (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 14
168 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ กองคลัง 28
169 ร่างประกาศ,เอกสารประกวดราคาจ้างบริการดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ กองคลัง 19
170 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ บน 4288 ปข (สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ) กองคลัง 20
171 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง 2125 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 11
172 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 12
173 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 11
174 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ บธ 1595 ปข (สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ) กองคลัง 13
175 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2563 (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 17
176 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ (กองการศึกษา) กองคลัง 27
177 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ กค 3126 ปข จำนวน 1 ลูก (สำนักการช่าง) กองคลัง 15
178 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ กฉ 2236 ปข จำนวน 1 ลูก (สำนักการช่าง) กองคลัง 16
179 จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุมและวัดระยะ จำนวน 1 ชุด (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 32
180 จ้างตรวจเช็คเครื่องชั่งน้ำหนัก รหัสพัสดุ 289/42/0006 (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 17
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047