ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 ประกวดราคาซื้อวัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กองการประปา 20
152 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
153 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 32 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
154 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
155 จัดซื้อแบตเตอรี่ กข 8531 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
156 จัดซื้อแบตเตอรี่ กข 9535 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
157 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 43 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
158 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/48/0108 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
159 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/61/0443 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
160 จัดจ้างพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
161 จ้างซ่อมรถตู้ นข 2542 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
162 จ้างซ่อมรถกวาด-ดูดฝุ่นและโคลนเลน 81-1364 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
163 จัดจ้างติดตั้งไฟประดับ 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
164 จัดจ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์และตราสัญลักษณ์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
165 จัดซื้อผ้าประดับและธง จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 40
166 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กง 2759 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
167 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ ประจำเดือนพค.62 (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
168 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร (25 เมย.62) (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
169 ประกวดราคาจ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนร.ร.ท.บ้านสมอโพรง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิ กองการศึกษา 27
170 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
171 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
172 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/51/0192 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
173 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.5 บบ 7520 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
174 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บน 4436 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
175 จ้างเช่าห้องประชุมเพื่อประชุมสัมมนา โครงการการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน (กองการศึกษา) กองคลัง 23
176 จ้างซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
177 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-2353 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
178 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยหัวหิน ๑๓๖ กองคลัง 31
179 จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศชั้น 1 (2ชั้น) ค.การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กองการศึกษา) กองคลัง 32
180 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047