ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
152 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
153 จัดจ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น 81-1363 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
154 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2 รายการ ค.การอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 5
155 จัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้องแสง 5 ม้วน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
156 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
157 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
158 จัดจ้างตรวจเช็คตามระยะ 50,000 กม. นข 2532 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
159 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร (25 กรกฎาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
160 จ้างตรวจเช็คตามระยะ 30,000 กิโลเมตร กต 2657 ปข (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
161 ซื้อแบตเตอรี่ 81-1825 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
162 จ้างพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
163 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 420/54/0295 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
164 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 6 กล่อง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
165 ซื้อหนังสือเรียน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
166 จ้างตรวจเช็คระยะ 70,000 กิโลเมตร นข 2413 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
167 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0040 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
168 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 39 รายการ กองคลัง 15
169 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 2 หลอด (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
170 จ้างทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ และป้ายที่สูบบุหรี่ 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
171 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
172 จัดซื้อแบตเตอรี่ บท 6580 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
173 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
174 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.๑ (คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) จำนวน 180 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
175 ซื้อรองเท้าบู๊ท 50 คู่ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
176 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บน 8277 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
177 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ บน 4288 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
178 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 46 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
179 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
180 จัดซื้อหมึกโทรสาร จำนวน 2 หลอด (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047