ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
152 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
153 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.1 (คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) จำนวน 205 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน รร.ตะเกียบ กองคลัง 29
155 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนกันยายน 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
156 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
157 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางยู ค.ส.ล. ซอยหัวหิน 126 กองคลัง 9
158 ประกาศ ยกเลิกประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กองคลัง 18
159 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
160 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 20 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
161 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ 1 กฌ 745 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
162 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
163 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้วด้านหน้า และป้ายชื่อ รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ กองคลัง 5
164 จ้างทำป้ายไวนิล 10 ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
165 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 15 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
166 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ กองคลัง 7
167 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 6 ห้องรวมห้องคนพิการ จำนวน 1 คัน กองคลัง 16
168 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 32 รายการ (ครั้งที่ ๒) กองคลัง 30
169 จัดจ้างเหมาห้องประชุม จำนวน 2 วัน (โครงการรักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข) (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 5
170 จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
171 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 40 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
172 จ้างเหมาซ่อมลำโพงหอกระจายข่าวชุมชนวัดไกลกังวล ซ่อมเครื่องขยายเสียง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
173 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ กองคลัง 8
174 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 9535 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
175 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
176 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
177 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ชุดมอเตอร์และเกียร์ทอรอบพร้อมอุปกรณ์ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
178 จัดจ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกฯ 81-0920 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
179 จัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
180 จัดซื้อยางรถยนต์ กง 2759 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047