ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 จัดซื้อโล่รางวัล จำนวน 9 โล่ (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
122 จัดจ้างเหมาวงดนตรี จำนวน 1 วง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
123 จัดจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่กระทง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
124 จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 4 ป้าย (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) (กองการศึกษา) กองคลัง 11
125 จัดจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 รายการ (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) (กองการศึกษา) กองคลัง 9
126 จัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 17 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
127 จัดจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 11 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 8
128 จัดจ้างดูแลเว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหิน พย.62-30กย63. (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
129 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
130 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
131 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
132 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0289 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
133 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ตค.62- กย.63 (สำนักการช่าง งานไฟฟ้าถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
134 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 7
135 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองการศึกษา 12
136 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 9
137 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
138 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 6
139 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตค.62-กย.63 (กองการแพทย์) กองคลัง 9
140 จัดจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำสวนหลวงราชินี 19 ไร่ พย.62-กย.63 (สำนักการช่าง) กองคลัง 6
141 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 (สำนักการช่าง งานสวนสาธารณะ) กองคลัง 9
142 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันการ กองคลัง 11
143 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
144 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
145 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง 14
146 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (กองคลัง) กองคลัง 13
147 จัดจ้างทำแค้มป์รัดเสาโซเดียม จำนวน 200 ชุด (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
148 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ กองการศึกษา 19
149 ประกวดจ้างก่อสร้างย้ายเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาและน้ำดิบ ขนาด 300มม. และ 400มม. กองการประปา 16
150 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563จำนวน 12 เดือน(กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047