ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 จัดจ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 15
122 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราถนนสระน้อย (มโนราห์) กองคลัง 16
123 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 13
124 จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ และผ้าประดับ 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 11
125 จัดจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 2 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 16
126 จัดจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 2 เดือน (กอการศึกษา) กองคลัง 11
127 จัดจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า 2 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 11
128 จัดจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 2 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 8
129 จัดจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง 2 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 14
130 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 81-0850 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 5
131 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียเขาพับผ้า กองคลัง 11
132 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควบคุมทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย กองคลัง 8
133 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูบ่อตกตะกอนดินทราย จำนวน 1 บ่อ กองคลัง 12
134 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดรัมเครื่องพิมพ์ 506/61/0241 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 8
135 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 12
136 จัดซื้อสายฉีดชำระ 36 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 14
137 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิดหลอดไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 วัตต์ จำนวน 430 โคม กองคลัง 7
138 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (สำนักการช่าง) กองคลัง 5
139 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนส่องสว่าง จำนวน 700 โคม กองคลัง 6
140 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 11 รายการ (สำนักการช่าง) กองคลัง 8
141 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 5366 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 6
142 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น 417/62/0057 (กองการศึกษา) กองคลัง 8
143 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 1340 ปข รหัสพัสดุ 002/50/0071 (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 11
144 จ้างเหมาประดับไฟภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 13
145 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 8971 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 11
146 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ 506/58/0160 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 11
147 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน 50,000 บีทียู 1 เครื่อง กองคลัง 14
148 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารช่องโล่ง 4 ชั้น 2 ใบ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 12
149 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 10
150 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ กองคลัง 21
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047