ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
122 จ้างซ่อมรถยนต์ กฉ 9254 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
123 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 44
124 จ้างซ่อมเครื่องพ่นน้ำยา ULV ชนิดละอองฝอย 054/58/0040 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
125 จัดซื้อผงหมึก 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
126 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายลำโพง 4 ม้วน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
127 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
128 จัดซื้อยางรถยนต์ 81-7063 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
129 จัดจ้างซ่อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 10 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
130 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กง 2759 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
131 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ 3 คัน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 52
132 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 57
133 จัดซื้อแบตเตอรี่ กค 3219 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 65
134 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๓๙๖ รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา กองคลัง 124
135 ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร กองคลัง 55
136 ซื้อแบตเตอรี่ บธ 103 ปข (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 50
137 จ้างซ่อมรถยนต์เครื่องถ่ายเอกสาร 417/55/0031 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 59
138 จัดซ่อมรถจักรยานยนต์ ขกร 251 ปข และ กษล 730 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 38
139 จัดจ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกฯ 6 ล้อ 81-1780 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
140 จัดจ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกฯ 10 ล้อ 81-0920 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
141 จัดซื้อแบตเตอรี่ กค 7843 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 41
142 จัดซื้อแบตเตอรี่ บท 8513 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
143 จัดแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำนาค 2 บบ 3797 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
144 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
145 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 48
146 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 50
147 จัดซื้อบล็อคลม 1 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 58
148 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 52
149 จัดซื้อปลั๊กไฟ 4 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 49
150 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 81-6281 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 59
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047