ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 จ้างรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอ่างน้ำ (โค้งพระจันทร์) กองวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
122 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กต 2658 ปข (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
123 จัดจ้างเหมาทำเสื้อคลุมสารเคมี จำนวน 40 ตัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
124 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ กองคลัง 8
125 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
126 ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กองคลัง 23
127 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน รร.ตะเกียบ กองคลัง 18
128 จ้างซ่อมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
129 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
130 จัดจ้างเหมาเข้าสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
131 จัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) โครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ (กองสาธารณสุข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
132 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร (13 สิงหาคม 2562) สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
133 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ กองคลัง 6
134 จัดจ้างรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 งาน (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
135 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าชุดควบคุมการทำงานสถานีสูบน้ำ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
136 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1000 ลบ.ม./ชม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 12
137 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 14
138 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 800 ลบ.ม./ชม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 12
139 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟชนิดหลอดไฟLED ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 วัตต์ และชุดอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 430 โคม กองคลัง 11
140 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟชนิดหลอดไฟLED ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 วัตต์ และชุดอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 700 โคม กองคลัง 12
141 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
142 จัดซื้อสารเคมีกำจัดตัวแก่และแมลงชนิดเหลวสำหรับฉีดพ่นพื้นผิว 60 ขวด (กองสาธารณสุขฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
143 จัดจ้างเหมาทำอุปกรณ์ตกแต่งเวทีประกอบพิธีฯ 19 ไร่ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
144 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
145 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
146 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
147 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ (ครั้งที่ ๒) กองคลัง 22
148 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
149 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
150 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047