ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese




                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0044 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
122 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
123 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 8531 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
124 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา 8 รายการ (ค.วันวิสาขบูชา) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
125 จัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ต 0737 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
126 จัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 81-0276 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
127 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
128 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
129 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข 770 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 31ถึงซอย 33 กองการประปา 23
131 จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 27 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
132 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กจ 8364 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
133 จัดซื้อแบตเตอรี่ 3 ลูก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
134 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 27
135 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0297 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
136 จัดซื้อซับหมึกเครื่องพิมพ์ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
137 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
138 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 9535 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
139 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 30 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
140 จัดจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
141 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 3 ลูก (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
142 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร (10 พค.62) (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
143 จัดจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 14 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
144 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 3706 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
145 จัดติดตั้งจอ LED พร้อมระบบเครื่องเสียง โครงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 26
146 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 เครื่อง (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
147 จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ 2 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
148 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่านอัลคาร์ไลห์ AA 20กล่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
149 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 4050 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
150 จัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (2ชั้น) (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047