ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขขร 904 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
122 จัดซื้อแบตเตอรี่ นข 2415 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
123 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุก 81-3141 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
124 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
125 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 25
126 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 4783 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
127 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
128 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บท 6727 ปข 11 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
129 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 26
130 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
131 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/55/0318 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
132 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 3706 ปข จำนวน 38 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
133 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0038 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 32
134 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 81-1825 ปข จำนวน 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ กองคลัง 19
135 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร (11 ธ.ค.61)(สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
136 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่าเอกสาร จำนวน 2 ขวด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
137 จัดซื้อชุดเครื่องกำเนิดความร้อนลึกร้อนด้วยคลื่นสั้น (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
138 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 49
139 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 36
140 จ้างซ่อมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค 54 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 30
141 จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการรับรางวัลฯ จำนวน 3 ป้าย (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 33
142 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 27
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 25
144 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียบ บต 4019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 26
145 จ้างขยายเขตวางท่อประปา บ้านนางสาวภาวิดา พันธวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 20
146 จ้างขยายเขตวางท่อเมนประปา บ้านนางสุวรรณ ผาติปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 22
147 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๘ รายการ กองคลัง 34
148 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
149 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 30
150 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047