ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดซื้อผ้าต่วน 2 รายการ ค.ตรุษจีน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
2 จ้างเครื่องขยายเสียงและไฟประกอบเวที ค.ตรุษจีน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
3 ซื้อประทัดและธูปมังกร 5 รายการ ค.ตรุษจีน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
4 จัดจ้างเหมาไฟประดับรอบบริเวณงาน ค.ตรุษจีน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
6 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ กองคลัง 6
7 ประกาประกวดราคาซื้อโคมไฟหลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ กองคลัง 6
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
9 จัดซื้อแบตเตอรี่ กข 8532 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
10 จัดซื้อวัสดุสำรวจ 5 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
11 จัดซื้อแบตเตอรี่ บน 8277 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
12 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
13 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
14 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
15 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
16 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
17 จัดซื้อแบตเตอรี่ 81-0694 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
18 จ้างซ่อมรถยนต์ กค 2127 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
19 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา 7 รายการ ค.มาฆบูชา (การการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
20 ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 5
21 จัดซื้อยางรถยนต์ กง 9584 ปข 4 เส้น (สำรักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
22 จัดจ้างถ่ายเอกสารท.ด.1 จำนวน 138 แผ่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
23 จัดซื้อแบตเตอรี่ กง 2125 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
24 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
25 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
26 จัดซื้อข้อต่อสายดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 8 คู่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
27 จ้างซ่อมรถยนต์ 81-2920 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
28 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
29 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 37 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
30 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำหลักคอมพิวเตอร์ 2 ตัว (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9

หน้า 1 จาก 75

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047