ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดซ่อมรถยนต์ บพ 1824 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
3 จัดซื้อยางรถยนต์ 81-1781 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
5 ประกาศจ้างดูแลเกาะกลุางถนนหัวนา-ทับใต้ กองคลัง 3
6 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเลียบคลองชลประทานตั้งแต่แพไม้-บ่อฝ้าย กองคลัง 6
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยชลประทาน22/1 สมอโพรง กองคลัง 6
8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
9 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 190 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
10 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยบ้านคุณมาดี ชุมชนหัวนา กองคลัง 5
11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
13 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยแยกซอยหัวหิน 126 (ป้าเล็ก หมื่นหาญ)) กองคลัง 8
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหามลภาวะศูนย์รักษ์สุนัข กองคลัง 5
15 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/58/0346 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
16 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 5 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
17 จัดจ้างกำจัดปลวกและแมลงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
18 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 10 เดือน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
19 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 10 เดือน(กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
20 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กองคลัง 5
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางยูรับน้ำหนองแก กองคลัง 13
22 จัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น 1ธค.62-30กย63(วิชาการฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
23 จัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินและบ้านพักพนักงานเทศบาล กองคลัง 13
24 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข 1389 ปข (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
25 จัดซื้อทรายละเอียด 20 ลูกบาศก์เมตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
26 ร่างประกาศจ้างก่อสร้างถนนซอยวัดเขาอิติสุคโต กองคลัง 18
27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนเหลว) กองการประปา 14
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองการประปา 13
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการประปา 10
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ กองการประปา 5

หน้า 1 จาก 106

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047