ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตการก่อสร้างรถไฟ กองการประปา 2
2 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 120 เล่ม (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
3 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ กองคลัง 3
4 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนน จำนวน 430 โคม กองคลัง 9
5 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนน จำนวน 700 โคม กองคลัง 6
6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
7 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0294 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
8 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวหิน ๑๒๖ กองคลัง 9
9 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง 16
10 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร (09 กันยายน 2562) สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
11 จัดจ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ 81-6220 ปข (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
12 จัดจ้างทำสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
13 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระภาษีท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
14 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๓๐ เครื่อง กองคลัง 26
15 จัดจ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ 81-6220 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
16 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง 1961 ปข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
17 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 8366 ปข (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
18 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 15
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยห้วยมงคล 27-29 กองคลัง 46
20 จัดจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ รหัส 423/48/0072 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้วด้านหน้าและป้ายชื่อ รร.เขาพิทักษ์ กองคลัง 12
22 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ กองคลัง 13
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางยู ค.ส.ล. ซอยหัวหิน 126 กองคลัง 12
24 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร (27 สิงหาคม 2562) สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
25 จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกฯ 6 ล้อ 81-1781 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
26 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
27 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 6 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
28 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องบำบัดน้ำเสีย จำนวน 15 เครื่องและตู้ควบคุมระบบการทำงาน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 13
29 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กองคลัง 16
30 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12

หน้า 1 จาก 100

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047