ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
2 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/59/0393 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
3 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (เดือนกรกฎาคม2562) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
4 ซื้อสว่านไฟฟ้า 1 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ ประจำเดือน ก.ค.62 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
6 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
7 ซื้อแบตเตอรี่ กค 2127 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
8 ซื้อแบตเตอรี่ 2 ลูก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
9 จัดจ้างซ่อมดูดสิ่งปฏิกูล 81-0886 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
10 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ตค 227 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
11 ซื้อแบตเตอรี่ 81-2355 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ชุมชนอ่างน้ำ กองคลัง 12
14 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
16 จ้างทำสนามกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
17 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค.การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
18 จ้างเช่าเก้าอี้-เต็นท์ 2 รายการ ค.การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
19 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 18 รายการ ค.การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
20 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 32 รายการ กองคลัง 8
21 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ตค 227 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
22 จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครก 81-1783 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
23 จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครก 81-1781 ปข (กองช่าสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
24 จัดจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 10 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
25 จัดจ้างเปลี่ยนผ้าใบกันฝนและหุ้มเบาะนั่งรถยนต์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
26 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
27 จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 17 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
28 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองคลัง 13
29 จ้างเช่าห้องประชุมอบรม โครงการคนหัวหินกินอยู่รู้คิด บริหารจิตนำกายผ่อนคลายวิถีไทย (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 10
30 จัดจ้างซ่อมห้องสุขาภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8

หน้า 1 จาก 89

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047