ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.1 จำนวน 465 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
2 จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน (02) โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
3 จัดจ้างเจาะสำรวจสภาพชั้นดิน จำนวน 1 งาน (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
4 จัดจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 500 เล่ม (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
5 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร (20 มีค.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนเมษายน 2562 (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ เดือนเมษายน 2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
8 จัดจ้างพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวหัวหิน จำนวน 3,500 ฉบับ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
9 จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
10 ร่างประกาศ,เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ) จำนวน 130 รายการ กองคลัง 6
11 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (สำนักการช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
12 ร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ กองคลัง 6
13 ร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ กองคลัง 6
14 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักการช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
15 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (สำนักการช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
16 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
17 จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
18 จัดจ้างซ่อมเบาะรถยนต์ ทะเบียน กง 9586 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
19 จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 23 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
20 จัดจ้างตรวจเช็คระยะ 81-7063 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
21 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ ประจำเดือนเมษายน 2562 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
22 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษไข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
23 จัดซื้อแบตเตอรี่ กง 1961 ปข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
24 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กง 1961 ปข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
25 จัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์หัวหินอินไซค์เอาท์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ กองคลัง 5
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 7
27 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 1 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
28 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนเมษายน 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
30 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10

หน้า 1 จาก 81

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047