ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำนาค 4 บต 8441 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 4 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 2
3 จัดซื้อแบตเตอรี่ กฉ 9254 ปข จำนวน 1 ลูก (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 2
4 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 4
5 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยชลประทาน 16 กองคลัง 6
6 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก กองคลัง 5
7 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ นาค 2 บบ 3797 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
8 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก ทะเบียน บน 8277 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
9 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 2
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน บต 3602 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 4
11 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ขุดลอกคลอง (สำนักการช่าง) กองคลัง 4
12 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ธงชาติ และผ้าประดับ 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 8
13 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 9612 ปข (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 9
14 จ้างเหมาทำป้ายเหล็กซิงค์ (แผ่นซิงค์) จำนวน 16 ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล เทศกิจ) กองคลัง 11
15 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.1 ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 192 แผ่น (กองคลัง) กองคลัง 12
16 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กฉ 2313 ปข (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 11
17 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กฉ 2312 ปข (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 10
18 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ (กองสาะารณสุขฯ) กองคลัง 12
19 จัดจ้างซ่อมและตรวจเช็คระยะรถยนต์บรรทุก กฉ 9254 ปข (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 13
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางยูรับน้ำ หมู่บ้านหนองแก กองคลัง 14
21 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ กองคลัง 12
22 จัดจ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น 81-1364 ปข (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 5
23 จ้างซ่อมและตรวจเช็คระยะรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 81-7543 ปข รหัสพัสดุ 017-61-0002 (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 4
24 ประกาศเผยแพร่ร่าง,เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในและระบบบำบัดน้ำเสีย กองคลัง 9
25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายจุดกลับรถ ซอยหัวหิน 112 (ถนนหัวนา - ทับใต้) กองคลัง 10
26 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องระดับอัตโนมัติแบบดิจิตอล จำนวน 2 ชุด กองคลัง 6
27 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชลประทาน ๑๗ กองคลัง 15
28 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพักครูซาเลเซียน (ซอยหัวหิน 88) กองคลัง 16
29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าบ้านเลขที่ 88/36 ชลประทาน 5 แยกซ้าย ซอยแรก กองคลัง 7
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยหน้าบ้านเลขที่ 23/55 (หัวหิน 88 เชื่อม 94 แยกซ้ายซอย 2) กองคลัง 12

หน้า 1 จาก 123

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047