ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดจ้างเหมาครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 3
2 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกคณิตรร.เทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 2
3 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษรร.เทศบาลบ้านหัวหิน จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 2
4 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์รร.เทศบาลบ้านบ่อหัวหิน จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 2
5 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษรร.เทศบาลบ้านสมอโพรง จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 2
6 จัดจ้างเหมาครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย จำนวน 11 เดือน (กองการศึกษา) กองคลัง 2
7 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
8 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
9 จัดซื้อยางรถยนต์ นข 1249 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
10 จัดจ้างเหมาไฟประดับบริเวณงาน (ค.ลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
11 จัดซื้อโล่รางวัล จำนวน 9 โล่ (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
12 จัดจ้างเหมาวงดนตรี จำนวน 1 วง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
13 จัดจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่กระทง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
14 จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 4 ป้าย (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) (กองการศึกษา) กองคลัง 3
15 จัดจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 รายการ (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) (กองการศึกษา) กองคลัง 4
16 จัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 17 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
17 จัดจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 11 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 3
18 จัดจ้างดูแลเว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหิน พย.62-30กย63. (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
19 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
20 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
21 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
22 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0289 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
23 จัดซื้อน้ำมันดีเซล ตค.62- กย.63 (สำนักการช่าง งานไฟฟ้าถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
24 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 3
25 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองการศึกษา 2
26 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 3
27 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
28 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
29 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตค.62-กย.63 (กองการแพทย์) กองคลัง 3
30 จัดจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำสวนหลวงราชินี 19 ไร่ พย.62-กย.63 (สำนักการช่าง) กองคลัง 3

หน้า 1 จาก 102

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047