ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดจ้างตรวจเช็คระยะรถตุ้ นข 1389 ปข (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ (ค.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
3 จ้างซ่อมท่อรั่วบริเวณวงเวียนทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 2
4 จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา ซอย หัวหิน 55/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 1
5 จ้งเชื่อมประสานท่อเมน บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 1
6 ขยายเขตวางท่อประปา บ้านนายวิมล พึ่งเจาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 2
7 จ้างขยายเขตท่อเมนประปา บ้าน น.ส.แวววรรณ วัฒกีเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 4
8 จ้างขยายเขตวางท่อส่งน้ำประปา บ้าน น.ส.ดาว สว่างไทรสาขา กองการประปา -
9 จ้างขยายเขตวางท่อประปา บริษัท พิชยนันท์ (หัวหิน) จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา -
10 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 1
11 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บฉ 1706 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา -
12 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บต 4019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา -
13 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งเดินระบบสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ (กองวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
14 ประกาศผู้ชนะจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ 420-59-0393 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
15 ประกาศผู้ชนะจ้างเช่าห้องประชุมสัมมนา ค.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(กองศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
16 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
17 ประกาศผู้ชนะซื้อยางรถยนต์ นข 1389 จำนวน 4 เส้น (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
18 ประกวดราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 1
19 จัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ต-0737 จำนวน 23 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
20 จัดซื้อ สายไฮดรอลิค รถาร์มแทรคเตอร์ ตค 2335 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
21 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
22 จัดจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ 420-59-0393 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
23 จัดจ้างเช่าห้องประชุม (ค.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
24 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถตู้ นข 1389 (กองสวัสดิการการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
25 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 ประจำเดือนพ.ค.61 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
26 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ420-54-0293 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
27 จัดจ้างเหมาติดตั้งเดินระบบ LAN พร้อมอุปกรณ์ (กองวิชาการฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
28 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานตั้งแต่แพไม้ - บ่อฝ้าย กองคลัง 9
29 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 81-2353 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
30 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข2532ปข รร.เทศบาลวัดหนองแก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14

หน้า 1 จาก 41

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047