ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 37 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
6 จัดซื้อแบตเตอรี่ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
7 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
8 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซ.บ้านเลขที่ 10/251 สมอโพรง กองคลัง 4
9 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซ.หน้าวัดเขาน้อย กองคลัง 7
10 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ตะเกียบ ๕ กองคลัง 9
11 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหัวหิน ๑๐๓ กองคลัง 11
12 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ (สำนัการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
13 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
14 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร (14 สค.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
15 จ้างจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานและจ้างพิมพ์เกียรติบัตร (ค.ลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
16 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กฉ 2321 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
17 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
20 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
22 จ้างย้ายลำโพงและเชื่อมสายลำโพงหอกระจายข่าวชุมชนเขาเต่า (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
23 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
24 จัดจ้างเช่าห้องประชุม ในวันที่ 21 ส.ค.61 ค.การอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการติดตาม กองคลัง 10
25 จัดจ้างแต่งหน้าทำผม รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ ค.ลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
26 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาด ๑๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน กองคลัง 11
27 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเทเลอร์หัวลาก เครรื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า กองคลัง 10
28 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แบบปิดอัพ กองคลัง 11
29 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน กองคลัง 10
30 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กค3219 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12

หน้า 1 จาก 56

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047