ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนก.ค.2561 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
2 จัดจ้างทำตรายาง 7 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
3 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปลั๊กพ่วงไฟ 7 อัน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
4 จัดจ้างประดับไฟ 5 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
5 จัดจ้างเหมาไฟประดับรอบบริเวณงาน ค.การแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอหัวหิน(ศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
6 จัดซื้ออุปกรณ์พิธีทางศาสนา 7รายการ ค.การแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอหัวหิน(ศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
7 จัดจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค.การแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอหัวหิน(ศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
8 จัดจ้างทำธงพลาสวูด ตราสัญลักษณ์ (ว.ป.ร.) รัชกาลที่ 10 จำนวน 70 ภาพ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
9 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91และน้ำมันทู(ประจำเดือนมิ.ย.61เพิ่ม) สาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
10 จัดซื้อเทียนไขสีเหลือง 10 กล่อง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
11 จัดจ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 8 โต๊ะ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
12 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ กองคลัง 6
13 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กง 2759 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
15 จัดซื้อยางรถยนต์ 81-1444 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
16 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
17 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
18 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
19 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขกร 253 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
20 จัดจ้างซ่อมแซมรถตู้ นข 2613 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
21 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน กองคลัง 7
22 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
23 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 503/58/0115 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
24 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์2รายการค.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกองสาธารณสุขฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
25 จัดจ้างเช่าห้องประชุม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
26 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ กข 4050 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
27 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อดูด 2 ม้วน (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 80 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 11
29 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
30 จ้างขยายเขตวางท่อเมนส่งน้ำประปา พร้อมติดตั้งมาตร ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 12

หน้า 1 จาก 49

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047