ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
2 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/55/0318 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
3 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กข 3706 ปข จำนวน 38 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
4 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0038 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
5 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 81-1825 ปข จำนวน 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ กองคลัง 5
6 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร (11 ธ.ค.61)(สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่าเอกสาร จำนวน 2 ขวด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
8 จัดซื้อชุดเครื่องกำเนิดความร้อนลึกร้อนด้วยคลื่นสั้น (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
11 จ้างซ่อมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค 54 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 6
12 จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการรับรางวัลฯ จำนวน 3 ป้าย (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
13 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 7
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 11
15 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียบ บต 4019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 9
16 จ้างขยายเขตวางท่อประปา บ้านนางสาวภาวิดา พันธวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 5
17 จ้างขยายเขตวางท่อเมนประปา บ้านนางสุวรรณ ผาติปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 6
18 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๘ รายการ กองคลัง 13
19 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
22 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 57 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
23 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
25 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
26 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (โคมไฟรูปต่าง ๆ) จำนวน 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
27 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ (สำนักการช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
28 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง กองคลัง 21
29 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน บบ 3798 ปข (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
30 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บน 4288 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19

หน้า 1 จาก 71

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047