ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
2 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 กองคลัง ประจำเดือนมี.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยาง)ทะเบียน กฉ 1948 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบต) กฉ 1948 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
5 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา) กองคลัง 5
6 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) กองคลัง 5
7 จัดจ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 2608 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
8 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
9 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถยนต์ กค8032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมี.ค61 กองสำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
13 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน บน 4288 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
14 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรโรงฆ่าสัตว์) กองคลัง 9
15 จัดซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กจ 8971 และ กจ 8364 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
16 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
17 จัดจ้างเข้าสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
18 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
19 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 8971 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
21 จัดจ้างตรวรเช็คระยะรถยนต์ 80,000 กิโลเมตร ทะเบียน กจ8364 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
22 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร Brother รุ่น TN 2280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
23 จัดจ้างซ่อมป้ายชื่อชุมชน 37 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
24 ประกวดราคาจ้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า บริเวณซอยหัวหิน 80 กองการประปา 8
25 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
26 จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันที่ 16 ก.พ.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
27 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่ปัดน้ำฝน 4 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
28 จัดจ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 11 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
30 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420/56/0327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13

หน้า 1 จาก 33

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047