ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดจ้างแบคโฮเปิดป่า บริเวณซอยหัวนา 15 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
2 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บท 6580 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
3 จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเคลือบสารทีมีฟอส 20 ถัง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถาดใส่อาหารสแตนเลส จำนวน 500 ใบ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
5 จัดซื้อ Drum 506/60/0224 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
6 จัดจ้างซ่อมซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำนาค 8 81-6280 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
7 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0283 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเแพาะเจาะจง กองคลัง 5
9 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ กองคลัง 2
10 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
11 จัดจ้างซ่อมรถตู้ นข 1249 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
12 จัดจ้างเช่าพื้นสนามยางสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ค.การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล (กองการศึกษา) กองคลัง 11
13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 9 รายการค.การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล (กองการศึกษา) กองคลัง 15
14 จัดจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ชุดใหญ่ ค.การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล (กองการศึกษา) กองคลัง 12
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๑๓๖ กองคลัง 20
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพร้อมมิตร เชื่อมซอยหัวหิน ๑๐๒ กองคลัง 16
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย ซอยทวีปแลนด์ (หัวนา) กองคลัง 11
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๙๔ (แม่เก็บ) ตรงข้ามหอพักช่างเฮง กองคลัง 12
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 18 กองการประปา 7
20 จัดซื้อตู้เชื่อมอาร์กอน (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๑๐๒ กองคลัง 24
22 จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนและครูภายในอาคารเรียน (02) โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (กองการศึกษา) กองคลัง 15
23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
24 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
25 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร วันที่ 5 เมษายน 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
26 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 12 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
27 จัดซื้อกรวยจราจร 350 อัน (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
28 จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยาง 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
29 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ วัตต์ กองคลัง 24
30 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐๐ โคม กองคลัง 34

หน้า 1 จาก 83

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047