ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จ้างซ่อมรถยนต์รถยนต์บรรทุก 81-6510 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
2 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 3 รายการ กองคลัง 4
3 จัดจ้างเหมาถอดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
4 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 81-4389 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
5 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บน 4436 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 81-4389 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ประจำเดือนกันยายน 2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
10 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ท.ด.1 (คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) จำนวน 205 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน รร.ตะเกียบ กองคลัง 2
12 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนกันยายน 2562 (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
13 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
14 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางยู ค.ส.ล. ซอยหัวหิน 126 กองคลัง 4
15 ประกาศ ยกเลิกประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กองคลัง 7
16 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
17 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 20 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ 1 กฌ 745 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
19 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
20 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้วด้านหน้า และป้ายชื่อ รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ กองคลัง 2
21 จ้างทำป้ายไวนิล 10 ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
22 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 15 โต๊ะ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ กองคลัง 5
24 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 6 ห้องรวมห้องคนพิการ จำนวน 1 คัน กองคลัง 6
25 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 32 รายการ (ครั้งที่ ๒) กองคลัง 12
26 จัดจ้างเหมาห้องประชุม จำนวน 2 วัน (โครงการรักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข) (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 3
27 จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
28 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 40 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
29 จ้างเหมาซ่อมลำโพงหอกระจายข่าวชุมชนวัดไกลกังวล ซ่อมเครื่องขยายเสียง (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
30 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ กองคลัง 4

หน้า 1 จาก 98

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047