ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 3
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ภาคจ่ายไฟ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 3
3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สารกรองน้ำดื่ม (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
4 จ้างติดตั้งไฟประดับบริเวณสถานที่ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ (12สค.63)(สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 3
5 จ้างเหมาเครื่องเสียง และไฟประดับเวที 19 ไร่ (12 สค.63) (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 5
6 จ้างทำพลุสี ไฟราวน้ำตก และข้อความไฟเฉลิมพระเกียรติ (12สค.63) (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 6
7 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กค 3219 ปข (กองการศึกษา) กองคลัง 4
8 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กฉ 1401 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 3
9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แถบสติกเกอร์สะท้อนแสง สีส้ม เกรดไดมอนด์ (สำนักการช่าง) กองคลัง 4
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กค 3219 ปข (กองการศึกษา) กองคลัง 3
11 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 40 เล่ม (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
12 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์และผ้าประดับ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 5
13 จัดซื้อยางรถยนต์ 8 เส้น กค 7842 ปข และ กค 7843 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
14 ใบสั่งจ้างเครื่องขยายเสียง ชุดเล็ก โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน (กองการศึกษา) กองคลัง 3
15 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ 506/60/0232 (กองคลัง) กองคลัง 4
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 9
17 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ จำนวน 6 ชุด 81-0612 (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 3
18 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนน จำนวน 700 โคม กองคลัง 22
19 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนส่องสว่าง จำนวน 430 โคม กองคลัง 9
20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ (กองคลัง) กองคลัง 12
21 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) กองคลัง 7
22 จ้างจัดทำเว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหิน (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 6
23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 8
24 จ้างติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถบรรทุก ทะเบียน 40-0130 ปข (กองการศึกษา) กองคลัง 10
25 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 6 ช่อง เมน 63 แอมป์ (กองการศึกษา) กองคลัง 6
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 2
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 15
28 ซื้อยางรถยนต์ 4 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน (กองการศึกษา) กองคลัง 5
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ การ์ดจอ 416/58/1662 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 5
30 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขจย 485 ปข (กองคลัง) กองคลัง 4

หน้า 1 จาก 129

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047