ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน กองการศึกษา 2
2 จัดจ้างซ่อมเบาะรถยนต์ กง 2759 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
3 จัดจ้างเหมาไฟประดับบริเวณงาน ค.ลอยกระทง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
4 จัดซื้อโล่รางวัล 9 โล่ ค.ลอยกระทง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
5 จัดจ้างเครื่องขยายเสียง 1 ชุด ค.ลอยกระทง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
6 จัดซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์ 13 รายการ ค.แข่งขันกีฬานักเรียนอปท. (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
7 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ กองคลัง 3
8 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร (19 ตค.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
9 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชนฯ จำนวน 3 หอ กองคลัง 4
10 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน กองคลัง 3
11 จ้างติดฟิล์มรถยนต์ ทะเบียน กฉ 1814 ปข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
12 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
13 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 1เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
14 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร กองคลัง 13
15 จัดจ้างครูผู้สอนวิชาสังคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 1 คน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
16 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันตั้งแต่ 1 พ.ย61-30ก.ย.62 (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
17 จัดซื้อหินคลุก 620 ลูกบาศก์เมตร (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
18 จัดจ้างซักสเกิ๊ตเก้าอี้ จำนวน 17 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
19 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า กองการศึกษา 10
20 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 230 ชุด โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
21 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลื่น 4 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
22 จัดจ้างตรวจสภาพรถยนต์ 320,000 กม. กง 9586 ปข (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
23 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91ประจำเดือนตุลาคม 2561 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
24 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/60/0052 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
25 จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือนตุลาคม 2561 (สำนักการช่าง) กองคลัง 13
26 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด กองคลัง 24
27 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทกน้ำอเนกประสงค์ ๑๒,๐๐๐ ลิตร กองคลัง 14
28 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน กองคลัง 16
29 จัดจ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ รร.ทบ.หัวหิน จำนวน 1 คน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
30 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กองคลัง 25

หน้า 1 จาก 63

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047