ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

สถานธนานุบาล / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงผลิตน้ำหัวนา ด้วยวิธีประกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 1
2 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยบ้านเลขที่ 14/124 หลังบ้านสถาปนิก กองคลัง 6
3 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเจริญวัฒนา ๑ กองคลัง 5
4 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยหัวหิน ๓๓ กองคลัง 12
5 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยหัวหิน 21-23 แยกบ้านเลขที่ 17/25 กองคลัง 4
6 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยข้างบ้านเลขที่ 23/38 (อรเวศ) กองคลัง 3
7 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหน้าบ้านเลขที่ 88/36 ชลประทาน 5 กองคลัง 3
8 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหน้าบ้านเลขที่ ๒๖/๕๘ กองคลัง 4
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียเด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมงานติดตั้ง จำนวน ๓๐ เครื่อง กองคลัง 6
10 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตการก่อสร้างรถไฟ กองการประปา 5
11 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 120 เล่ม (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
12 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ กองคลัง 5
13 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนน จำนวน 430 โคม กองคลัง 13
14 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนน จำนวน 700 โคม กองคลัง 8
15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
16 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0294 (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
17 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวหิน ๑๒๖ กองคลัง 10
18 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง 17
19 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 18,000 ลิตร (09 กันยายน 2562) สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
20 จัดจ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ 81-6220 ปข (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
21 จัดจ้างทำสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
22 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระภาษีท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
23 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๓๐ เครื่อง กองคลัง 45
24 จัดจ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ 81-6220 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
25 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง 1961 ปข (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
26 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 8366 ปข (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
27 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 15
28 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยห้วยมงคล 27-29 กองคลัง 51
29 จัดจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ รหัส 423/48/0072 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้วด้านหน้าและป้ายชื่อ รร.เขาพิทักษ์ กองคลัง 13

หน้า 1 จาก 100

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047