ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น 417/62/0057 (กองการศึกษา) กองคลัง 3
2 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข 1340 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
3 จ้างเหมาประดับไฟภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 7
4 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 8971 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 5
5 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ 506/58/0160 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 4
6 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน 50,000 บีทียู 1 เครื่อง กองคลัง 7
7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารช่องโล่ง 4 ชั้น 2 ใบ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 6
8 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 4
9 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ กองคลัง 10
10 จัดจ้างตรวจเช็คระยะรถกระเช้าไฟฟ้า 81-7824 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 3
11 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ บท 643 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 3
12 จัดจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์กู้ชีพ กจ 2851 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 7
13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก ทะเบียน 81-1783 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 5
14 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว (กองการศึกษา) กองคลัง 5
15 จ้างซ่อมและตรวจเช็คระยะรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข 4050 ปข (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 3
16 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสระน้อย (มโนราห์) กองคลัง 9
17 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรบ่อตกตะกอนสุดท้ายโซน A กองคลัง 5
18 ประกาศเผยแพร่ร่าง,ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักรและระบบการทำงานบ่อตกตะกอนเบื้องต้น โซนA กองคลัง 6
19 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 3
20 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ดับเพลิงกระเช้า ทะเบียน บบ 3906 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 3
21 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์บรรทุกน้ำ นาค 10 ทะเบียน บย 3149 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 3
22 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ กองคลัง 5
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ทะเบียน กข 3706 ปข จำนวน 4 เส้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 4
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ทะเบียน บธ 103 ปข จำนวน 4 เส้น (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 9
25 จัดซื้อยอยเพลาปั่น ตค 2335 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 5
26 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ทะเบียน ถข 88 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 6
27 จัดจ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมแซมรถยนต์ กค 3126 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 5
28 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2563 (1ก.ค.63 - 30 พ.ย.63) กองคลัง 11
29 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กค. 63 ถึง 30 พย.63 กองคลัง 13
30 ประกาศเผยแพร่ร่าง,ประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ จำนวน 100 โคม กองคลัง 12

หน้า 1 จาก 125

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047