ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (ครั้งที่ 2) กองคลัง 2
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน 2 เครื่อง (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
3 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำนาค 2 ทะเบียน บบ 3797 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
4 จ้างตัดเย็บผ้าปูโต๊ะ 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 12 รายการ ค.การอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 9
6 ซื้อวัสดุยานพานหะและขนส่ง แบตเตอรี่ ทะเบียน 81-1364 ปข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 6
7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 7
8 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 5
9 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
11 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
12 จัดซื้อยางรถแทรคเตอร์ ตค 2335 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
13 จัดซื้อยางรถเกลี่ยดิน 1232 ปข (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
14 จัดซื้อเแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
15 จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารและเครื่องเคลือบบัตร (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
16 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานและโทรศัพท์สำนักงาน 3 รายการ (กองช่าสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
17 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เครื่อง (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
18 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420-54-0273 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
19 จัดจ้างทำป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จำนว 2 รายการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 12
20 จัดจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ ชั้น 1 (2 ชั้น) โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ กองคลัง 4
21 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 10
23 จัดจ้างก่อสร้างบ่อรับน้ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
24 จัดซื้อยางรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 81-0848 ปข จำนวน 6เส้น (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
25 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกทุกขยะ 81-7063 ปข (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
26 จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ (โครงการประชาสัมพันธ์ฯ)(กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 9
27 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ นาค 4 บต 8441 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
28 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
29 จ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ฯ และฉากเวที 19 ไร่ 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
30 จัดจ้างตกแต่งเวที 19 ไร่ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7

หน้า 1 จาก 93

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047