ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ประจำโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน 3 เดือน ตค.63-ธค.63 (กองการศึกษา) กองคลัง 4
2 จัดจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ 12 เดือน (ตค.63-กย.64) กองศึกษา กองคลัง 3
3 จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน และห้องน้ำอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น กองคลัง 3
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) กองคลัง 3
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (กองคลัง) กองคลัง 5
6 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 63 (กองวิชาการ) กองคลัง 3
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง 9
8 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูระบบรวบรวมน้ำเสียหน้าวัดเขาลั่นทม กองคลัง 17
9 จ้างปรับปรุงอาคารระบบบำบัดน้ำเสีย ถนนแนบเคหาสน์ (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 22
10 จ้างปรับปรุงบ่อพักน้ำ ซอยหัวหิน 83 (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 21
11 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 120 เล่ม (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 16
12 ซื้อแบตเตอรี่ กฉ 2235 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 21
13 จัดซื้อตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 6 ช่อง เมน 63 แอมป์ จำนวน 2 ชุด (กองการศึกษา) กองคลัง 21
14 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ จำนวน 18 โคม กองคลัง 23
15 จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 38 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 28
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 24
17 จ้างซ่อมรถยนต์ กง 6401 ปข (กองวิชาการฯ) กองคลัง 19
18 จัดซื้อแบตเตอรี่ กท 1432 ปข (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 16
19 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ (กองคลัง) กองคลัง 22
20 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 19
21 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ม้วน (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 21
22 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียเขาพับผ้า กองคลัง 20
23 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าชุดควบคุมกาทำงานสถานีสูบน้ำเสีย คลองสมอเรียง ควบคุมการทำงาน 4 ปั๊ม กองคลัง 17
24 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กองการประปา 17
25 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 13 รายการ (กองวิชาการฯ) กองคลัง 34
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 60 รายการ (สำนักการช่าง) กองคลัง 24
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 24
28 จ้างยกเครื่อง (Overhaul) เครื่องเป่าอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (กองช่างสุขาฯ) กองคลัง 22
29 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED จำนวน 100 โคม กองคลัง 30
30 ประกาศประกวดราคาจ้างทาวัสดุกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคารตลาดฉัตร์ไชย กองคลัง 30

หน้า 1 จาก 134

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047