ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนงานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนฯ (กองการศึกษา) กองคลัง 2
2 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กองการศึกษา -
3 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียน กองการศึกษา -
4 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาอาหารกลางวัน กองการศึกษา -
5 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 3
6 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบแขตของงานจ้างเหมาอาหารกลางวัน กองการศึกษา -
7 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 9101 ปข (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 5
8 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 4
9 ร่างประกาศ,เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ กองคลัง 3
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.แยกสถานีรถไฟเขาเต่าใหม่ กองคลัง 12
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ ชลประทาน 26 ถึง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลสมอโพรง กองการประปา 6
12 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กจ 8367 ปข รหัสพัสดุ 002-57-0099 (กองวิชาการฯ) กองคลัง 3
13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม (กองวิชาการและแผนงาน) กองคลัง 5
14 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บท 6727 ปข รหัสพัสดุ 002-49-0063 (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 4
15 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0694 รหัสพัสดุ 012/45/0003 (สำนักการช่าง) กองคลัง 3
16 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ ประจำเดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563 (สำนักการช่าง) กองคลัง 2
17 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/61/0443 (กองการศึกษา) กองคลัง 5
18 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 6 เส้น 81-0886 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 3
19 จัดซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น กง 2125 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 4
20 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น กค 2911 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 5
21 ประกาศเผยแพร่ร่าง,เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.บ้านพักครูซาเลเซียน กองคลัง 11
22 จัดซื้อยางรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ชุด ทะเบียน 81-2385 ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 2
23 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 5
24 จัดจ้างซ่อมประตูอาคารสำนักงานอาคาร 2 ชั้น 4 ด้านฝั่งถนนเพชรเกษม (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
25 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ทด.1 ประจำเดือน กพ.2563 จำนวน 528 แผ่น (กองคลัง) กองคลัง 2
26 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 417/58/0043 (กองการศึกษา) กองคลัง 4
27 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยหลังบ้านสถาปนิก (ส่วนที่เหลือ) กองคลัง 6
28 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 10 เครื่อง (กองคลัง) กองคลัง 5
29 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานและไฟฟ้าแสงสว่างถนนอาคารบำบัดน้ำเสีย ซอยหัวหิน 77 กองคลัง 4
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ กองคลัง 5

หน้า 1 จาก 117

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047