ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 18
2 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ กองคลัง 21
3 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420/54/0272 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
5 จัดจ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า รหัสพัสดุ 532/61/0004 (สำนักการช่าง) กองคลัง 20
6 จัดซื้ออุปโภคบริโภค 7 รายการ ค.การ 7 วันอันตรา (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
7 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำนาค 6 ทะเบียน บน 4288 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
9 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย 2 ทะเบียน 81-4389 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
10 จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำนาค 2 ทะเบียน บบ 3797 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
11 จัดซื้อแบตเตอรี่ 2 ลูก ทะเบียน กค 8032 ปข และ ทะเบียน กง 9586 ปข (สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
12 จัดจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ กค 5396 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
13 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
14 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
15 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์สี รหัสพัสดุ 503/53/0105 (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
16 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บน 2155 ปข รหัสพัสดุ 002/53/0082 (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
17 จัดจ้างซ่อมเครื่องพ่นน้ำยา ULV ชนิดละอองฝอย รหัสพัสดุ 054/58/0040 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
18 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน กองคลัง 16
19 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 17 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
21 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
22 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
23 จัดจ้างเช่ารถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (โครงการการประชุมสัมมนา คกก.สถานศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและเขียนดีวีดี 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
25 ประกาศเผยแพร่ร่าง,เอกสารประกวดราคาซื้อพื้นสนามกีฬาชนิดยางพาราธรรมชาติสำเร็จรูปในร่ม กองคลัง 13
26 ร่างประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED Tube จำนวน 3,350 หลอด กองคลัง 17
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยบ้านคุณมาดี ชุมชนหัวนา กองคลัง 16
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยแยกซอยหัวหิน 126 (ป้าเล็ก หมื่นหาญ) กองคลัง 17
29 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 506/60/0217 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 23
30 จัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น (2 ชั้น) ค.การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์ปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กองคลัง 17

หน้า 1 จาก 107

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047