ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองคลัง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนเหลว) กองการประปา 14
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองการประปา 13
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการประปา 10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ กองการประปา 5
5 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล จำนวน 6 จุด กองการประปา 7
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารช่วยการตกตะกอน PAC 10%) กองการประปา 12
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองการประปา 8
8 จ้างเหมาติดตั้งมาตรน้ำ ขนาด 4 นิ้ว เข้าบริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กองการประปา 3
9 จ้างขยายเขตวางท่อเมนประปาเข้าบ้านนางมณี เอเว่นส์ กองการประปา 7
10 จ้างขยายเขตวางท่อเมนฯเข้าบริษัท เจสสิกา จำกัด กองการประปา 6
11 จ้างขยายเขตวางท่อเมนฯเข้าบ้านนางฮุ่ยหรง หลี กองการประปา 4
12 ประกวดจ้างก่อสร้างย้ายเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาและน้ำดิบ ขนาด 300มม. และ 400มม. กองการประปา 16
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงผลิตน้ำหัวนา ด้วยวิธีประกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 14
14 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตการก่อสร้างรถไฟ กองการประปา 15
15 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1000 ลบ.ม./ชม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 15
16 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 19
17 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 800 ลบ.ม./ชม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 17
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 31ถึงซอย 33 กองการประปา 51
19 ประกวดราคาซื้อวัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กองการประปา 35
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 18 กองการประปา 62
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 77
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าซอยหัวหิน 75/1 กองการประปา 90
23 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 165
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 105 ถึง ซอยบ่อแก้ว หมู่บ้านเขาเต่า กองการประปา 220
25 จ้างซ่อมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค 54 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 104
26 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 108
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 95
28 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียบ บต 4019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 113
29 จ้างขยายเขตวางท่อประปา บ้านนางสาวภาวิดา พันธวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 89
30 จ้างขยายเขตวางท่อเมนประปา บ้านนางสุวรรณ ผาติปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 92

หน้า 1 จาก 106

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047