ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองคลัง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตการก่อสร้างรถไฟ กองการประปา 2
2 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1000 ลบ.ม./ชม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 12
3 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 14
4 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 800 ลบ.ม./ชม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 12
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 31ถึงซอย 33 กองการประปา 46
6 ประกวดราคาซื้อวัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กองการประปา 35
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 18 กองการประปา 44
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 72
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าซอยหัวหิน 75/1 กองการประปา 81
10 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 163
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 105 ถึง ซอยบ่อแก้ว หมู่บ้านเขาเต่า กองการประปา 200
12 จ้างซ่อมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค 54 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 97
13 จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 102
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 89
15 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียบ บต 4019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 104
16 จ้างขยายเขตวางท่อประปา บ้านนางสาวภาวิดา พันธวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 89
17 จ้างขยายเขตวางท่อเมนประปา บ้านนางสุวรรณ ผาติปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 89
18 โครงการจ้างวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่าสวนกล้วยไม้ทางแยกวัดอิติสุคโต-หนองเหียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 123
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 121
20 จ้างซ่อมรถบรรทุก 2 ตัน 4 ล้อ ทะเบียน 81-3466 โดยบวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 128
21 จ้างขยายเขตวางท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 106
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 120
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 110
24 ประกาศ ปีะกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองการประปา 99
25 ซ่อมเปลี่ยนท่อเมนประปาบริเวณซอยชมสินธุ์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 113
26 ซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 117
27 ซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 129
28 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 132
29 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 4797 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 110
30 จ้างเหมาเชื่อมประสานท่อเมนส่งน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการประปา 108

หน้า 1 จาก 100

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047