ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวบริการ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 สั่งการเข้มห้ามเกิดไฟในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน กองวิชาการและแผนงาน 23
92 ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กองวิชาการและแผนงาน 59
93 ปชส.โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ กองวิชาการและแผนงาน 40
94 อำเภอหัวหิน ปชส.การขายทอดตลาดที่ดิน กองวิชาการและแผนงาน 57
95 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงชำรุด กองวิชาการและแผนงาน 56
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองวิชาการและแผนงาน 32
97 ปชส.การขายทอดตลาดทรัพย์สิน กองวิชาการและแผนงาน 56
98 ปชส.การขายทอดตลาดที่ดิน กองวิชาการและแผนงาน 52
99 ประกาศรับสมัครงาน บ.ผลไม้กระป๋องสยามฯ กองวิชาการและแผนงาน 64
100 ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R กองวิชาการและแผนงาน 52
101 เชิญชวนเที่ยวงาน “ตลาดนัดหน้าบ้านนายอำเภอ” กองวิชาการและแผนงาน 56
102 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กองวิชาการและแผนงาน 52
103 ปชส.หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กองวิชาการและแผนงาน 48
104 ปชส.หลักสูตรประชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กองวิชาการและแผนงาน 48
105 ใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะ ตระหนักและใส่ใจต่อส่วนรวม กองวิชาการและแผนงาน 63
106 สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กองวิชาการและแผนงาน 82
107 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ กองวิชาการและแผนงาน 81
108 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 กองวิชาการและแผนงาน 83
109 ประชาสัมพันธ์งานภารกิจประจำเดือนเมษายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน 83
110 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน กองวิชาการและแผนงาน 72
111 ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” กองวิชาการและแผนงาน 68
112 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บริษัท มัสคาโล จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ กองวิชาการและแผนงาน 80
113 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเลี้ยงอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 กองวิชาการและแผนงาน 87
114 เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนฯ กองวิชาการและแผนงาน 83
115 สภ.หัวหิน เร่งจัดระเบียบจราจร เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน กองวิชาการและแผนงาน 76
116 ประชาสัมพันธ์โครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562 กองวิชาการและแผนงาน 45
117 แจ้งการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายสิบทหารบก กองวิชาการและแผนงาน 78
118 ประชาสัมพันธ์โครงการ Arboretum Hotel กองวิชาการและแผนงาน 108
119 ประชาสัมพันธ์โครงการ เดอะ โมเมนต์ หัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 80
120 ประกาศชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 กองวิชาการและแผนงาน 87 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047