ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวบริการ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กองวิชาการและแผนงาน 82
62 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยมาลงบัญชีทหารกองเกิน และรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ปี 2561 กองวิชาการและแผนงาน 98
63 เชิญชวนร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” กองวิชาการและแผนงาน 79
64 ประชาสัมพันธ์การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free Wi-fi) กองวิชาการและแผนงาน 79
65 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสตรีและเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ กองวิชาการและแผนงาน 87
66 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ กองวิชาการและแผนงาน 96
67 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ กองวิชาการและแผนงาน 83
68 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย กองวิชาการและแผนงาน 79
69 ประกาศรับสมัครและแต่งตั้งทนายความอาสา กองวิชาการและแผนงาน 86
70 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และวารสารอาเซียนฯ กองวิชาการและแผนงาน 72
71 ประชาสัมพันธ์แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย กองวิชาการและแผนงาน 104
72 “อัศจรรย์ 4 เมือง 5 สายน้ำ ความอุดมแห่งแผ่นดิน” กองวิชาการและแผนงาน 73
73 พิธีอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมประทับฐาน กองวิชาการและแผนงาน 111
74 ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนสมัครศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน (Day Care)" กองวิชาการและแผนงาน 105
75 ประชาสัมพันธ์งานสมัชชาระดับชาติ ตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน 229
76 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ กองวิชาการและแผนงาน 122
77 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง กองวิชาการและแผนงาน 116
78 เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ กองวิชาการและแผนงาน 94
79 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้ใช้อุปกรณ์สำหรับห่อหุ้ม(Case)โทรศัพท์ฯ ที่มีการนำสารเคมีมาบรรจุฯ กองวิชาการและแผนงาน 88
80 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กองวิชาการและแผนงาน 113
81 ประกาศการประมูลจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาล กองวิชาการและแผนงาน 136
82 ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application กองวิชาการและแผนงาน 82
83 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตลาดนัดคุณโชคดี" กองวิชาการและแผนงาน 131
84 ประชาสัมพันธ์การประมูลขายที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 143
85 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ กรมการกงสุล จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ฯ กองวิชาการและแผนงาน 114
86 มหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150ปี กองวิชาการและแผนงาน 147
87 ขอเชิญเข้าร่วมเปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล กองวิชาการและแผนงาน 169
88 ประกาศ ชายที่มีสัญชาติไทยที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ปี 2561 กองวิชาการและแผนงาน 153
89 เชิญชวนตรวจสุขภาพฟรี กองวิชาการและแผนงาน 156
90 ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า กองวิชาการและแผนงาน 189 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047