ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวบริการ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กองวิชาการและแผนงาน 54
32 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยมาลงบัญชีทหารกองเกิน และรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ปี 2561 กองวิชาการและแผนงาน 65
33 เชิญชวนร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” กองวิชาการและแผนงาน 52
34 ประชาสัมพันธ์การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free Wi-fi) กองวิชาการและแผนงาน 54
35 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสตรีและเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ กองวิชาการและแผนงาน 61
36 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ กองวิชาการและแผนงาน 66
37 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ กองวิชาการและแผนงาน 55
38 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย กองวิชาการและแผนงาน 56
39 ประกาศรับสมัครและแต่งตั้งทนายความอาสา กองวิชาการและแผนงาน 65
40 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และวารสารอาเซียนฯ กองวิชาการและแผนงาน 54
41 ประชาสัมพันธ์แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย กองวิชาการและแผนงาน 70
42 “อัศจรรย์ 4 เมือง 5 สายน้ำ ความอุดมแห่งแผ่นดิน” กองวิชาการและแผนงาน 52
43 พิธีอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมประทับฐาน กองวิชาการและแผนงาน 80
44 ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนสมัครศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน (Day Care)" กองวิชาการและแผนงาน 77
45 ประชาสัมพันธ์งานสมัชชาระดับชาติ ตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน 195
46 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ กองวิชาการและแผนงาน 89
47 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง กองวิชาการและแผนงาน 86
48 เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ กองวิชาการและแผนงาน 70
49 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้ใช้อุปกรณ์สำหรับห่อหุ้ม(Case)โทรศัพท์ฯ ที่มีการนำสารเคมีมาบรรจุฯ กองวิชาการและแผนงาน 63
50 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กองวิชาการและแผนงาน 82
51 ประกาศการประมูลจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาล กองวิชาการและแผนงาน 106
52 ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application กองวิชาการและแผนงาน 64
53 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตลาดนัดคุณโชคดี" กองวิชาการและแผนงาน 94
54 ประชาสัมพันธ์การประมูลขายที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 119
55 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ กรมการกงสุล จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ฯ กองวิชาการและแผนงาน 89
56 มหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150ปี กองวิชาการและแผนงาน 113
57 ขอเชิญเข้าร่วมเปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล กองวิชาการและแผนงาน 126
58 ประกาศ ชายที่มีสัญชาติไทยที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ปี 2561 กองวิชาการและแผนงาน 111
59 เชิญชวนตรวจสุขภาพฟรี กองวิชาการและแผนงาน 130
60 ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า กองวิชาการและแผนงาน 146 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047