ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวบริการ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 การผ่อนปรนการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด่าว ปี 2562-2563 กองวิชาการและแผนงาน 8
32 โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตไวรัส โควิด-19 กองวิชาการและแผนงาน 8
33 ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 12
34 กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กองวิชาการและแผนงาน 7
35 กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 10
36 ตรวจฟรี ๔ กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 9
37 ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด กองวิชาการและแผนงาน 13
38 หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม กองวิชาการและแผนงาน 10
39 ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา ปฏิบัติตามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิ่งของ กองวิชาการและแผนงาน 7
40 ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง 4 ทุ่ม -ตี 4 มีความผิดตามกฎหมาย กองวิชาการและแผนงาน 9
41 แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำสร้างความมั่นใจผู้ขาย-ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 9
42 เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 กองวิชาการและแผนงาน 9
43 สรุปสาระสำคัญ กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยฯ กองวิชาการและแผนงาน 4
44 ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ กองวิชาการและแผนงาน 7
45 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ปฏิบัติศาสนกิจตามแนวทางของสำนักจุฬาราชมนตรี กองวิชาการและแผนงาน 14
46 ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 กองวิชาการและแผนงาน 23
47 ส.ป.ก. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 14
48 เตือนประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย กองวิชาการและแผนงาน 22
49 คำแนะนำการแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองวิชาการและแผนงาน 21
50 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองวิชาการและแผนงาน 18
51 การยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองวิชาการและแผนงาน 16
52 มาตรการ แนวทางปฏิบัติการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรค COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 11
53 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2519 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน กองวิชาการและแผนงาน 10
54 Social Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” กองวิชาการและแผนงาน 11
55 ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีไวรัส COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 9
56 สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2 กองวิชาการและแผนงาน 8
57 “เลิก” 10 พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยง COVID-19 แนะคู่มือกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง กองวิชาการและแผนงาน 11
58 มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 11
59 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กองวิชาการและแผนงาน 14
60 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว กองวิชาการและแผนงาน 14 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047