ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวบริการ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประชาสัมพันธ์ “3 เก็บ 3โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กองวิชาการและแผนงาน 9
32 สาธารณสุขเตือน! เฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน กองวิชาการและแผนงาน 12
33 แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยหากเกิดน้ำท่วม กองวิชาการและแผนงาน 12
34 ประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลฯ วิทยาเขตวังไกลกังวล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ กองวิชาการและแผนงาน 25
35 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประกาศจัดซื้อกล้องวงจรปิดฯ และสรรหาผู้รับจ้างทำแผงฯ กองวิชาการและแผนงาน 16
36 ประชาสัมพันธ์ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง กองวิชาการและแผนงาน 14
37 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 กองวิชาการและแผนงาน 20
38 ลด - ละ - เลิก การเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน 22
39 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาฯ กองวิชาการและแผนงาน 32
40 การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กองวิชาการและแผนงาน 21
41 กินยา สวมหน้ากากอนามัย วัณโรคป้องกันได้ ไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น กองวิชาการและแผนงาน 24
42 ทำงานที่บ้าน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแรงงานนอกระบบ กองวิชาการและแผนงาน 33
43 ดีตั้งแต่แรกเกิด รัฐขยายฐานให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ กองวิชาการและแผนงาน 23
44 สั่งการเข้มห้ามเกิดไฟในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน กองวิชาการและแผนงาน 22
45 ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กองวิชาการและแผนงาน 53
46 ปชส.โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ กองวิชาการและแผนงาน 33
47 อำเภอหัวหิน ปชส.การขายทอดตลาดที่ดิน กองวิชาการและแผนงาน 52
48 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงชำรุด กองวิชาการและแผนงาน 47
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองวิชาการและแผนงาน 28
50 ปชส.การขายทอดตลาดทรัพย์สิน กองวิชาการและแผนงาน 50
51 ปชส.การขายทอดตลาดที่ดิน กองวิชาการและแผนงาน 46
52 ประกาศรับสมัครงาน บ.ผลไม้กระป๋องสยามฯ กองวิชาการและแผนงาน 46
53 ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R กองวิชาการและแผนงาน 43
54 เชิญชวนเที่ยวงาน “ตลาดนัดหน้าบ้านนายอำเภอ” กองวิชาการและแผนงาน 50
55 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กองวิชาการและแผนงาน 47
56 ปชส.หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กองวิชาการและแผนงาน 45
57 ปชส.หลักสูตรประชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กองวิชาการและแผนงาน 46
58 ใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะ ตระหนักและใส่ใจต่อส่วนรวม กองวิชาการและแผนงาน 51
59 สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กองวิชาการและแผนงาน 77
60 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ กองวิชาการและแผนงาน 67 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047