ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวบริการ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 ขอเชิญรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชาย กองวิชาการและแผนงาน 430
272 ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ กองวิชาการและแผนงาน 431
273 ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” กองวิชาการและแผนงาน 445
274 ประชาสัมพันธ์ “การสั่งซื้อผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช” กองวิชาการและแผนงาน 469
275 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย" กองวิชาการและแผนงาน 460
276 ประชาสัมพันธ์วิถีไทย วิถีพุทธ (หิ้วปิ่นโตเข้าวัดในวันพระใหญ่ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560) กองวิชาการและแผนงาน 437
277 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีและเยาวชนสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1/2561 กองวิชาการและแผนงาน 429
278 ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กองวิชาการและแผนงาน 432
279 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 470
280 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยมาลงบันชีทหารกองเกิน และรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร กองวิชาการและแผนงาน 765
281 ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ กองวิชาการและแผนงาน 463
282 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครรำถวายสักการะบูรพกษัตริย์ไทย กองวิชาการและแผนงาน 443
283 การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ กองวิชาการและแผนงาน 413
284 บริษัท กรียโฟร์ทรี จำกัด รับสมัครงาน กองวิชาการและแผนงาน 437
285 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กองวิชาการและแผนงาน 477
286 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้และรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง กองวิชาการและแผนงาน 407
287 องค์การสะพานปลา เปิดให้บริการท่าเทียบเรือประมงหัวหินอย่างเป็นทางการ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป กองวิชาการและแผนงาน 465
288 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด กองวิชาการและแผนงาน 575
289 ร่วมแต่งกายย้อนยุค เที่ยวสนุกกับงานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560 กองวิชาการและแผนงาน 426
290 ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 กองวิชาการและแผนงาน 457
291 ประชาสัมพันธ์ “โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560” กองวิชาการและแผนงาน 431
292 ประชาสัมพันธ์พื้นที่จำหน่ายผลผลิตการเกษตรไร้สารเคมี กองวิชาการและแผนงาน 437
293 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ กองวิชาการและแผนงาน 487
294 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต กองวิชาการและแผนงาน 821
295 ประชาสัมพันธ์แผ่นปลิว "เล่าเรื่องในเมืองสามอ่าว" กองวิชาการและแผนงาน 536
296 ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ กองวิชาการและแผนงาน 502
297 ประชาสัมพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ "โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" กองวิชาการและแผนงาน 573
298 เชิญชวนปั่นจักรยานเพื่อการกุศล กับ Andy Schleck แชมป์ Tour de France 2010 กองวิชาการและแผนงาน 514
299 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ กองวิชาการและแผนงาน 515
300 ประชาสัมพันธ์ประมูลขายที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.330 – ปข.359 โฉนดที่ดินเลขที่ 4763 – 4792ฯ กองวิชาการและแผนงาน 532 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047