ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวบริการ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ กองวิชาการและแผนงาน 407
182 ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” กองวิชาการและแผนงาน 419
183 ประชาสัมพันธ์ “การสั่งซื้อผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช” กองวิชาการและแผนงาน 439
184 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย" กองวิชาการและแผนงาน 434
185 ประชาสัมพันธ์วิถีไทย วิถีพุทธ (หิ้วปิ่นโตเข้าวัดในวันพระใหญ่ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560) กองวิชาการและแผนงาน 409
186 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีและเยาวชนสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1/2561 กองวิชาการและแผนงาน 400
187 ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กองวิชาการและแผนงาน 411
188 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 448
189 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยมาลงบันชีทหารกองเกิน และรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร กองวิชาการและแผนงาน 719
190 ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ กองวิชาการและแผนงาน 444
191 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครรำถวายสักการะบูรพกษัตริย์ไทย กองวิชาการและแผนงาน 421
192 การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ กองวิชาการและแผนงาน 389
193 บริษัท กรียโฟร์ทรี จำกัด รับสมัครงาน กองวิชาการและแผนงาน 411
194 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กองวิชาการและแผนงาน 456
195 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้และรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง กองวิชาการและแผนงาน 380
196 องค์การสะพานปลา เปิดให้บริการท่าเทียบเรือประมงหัวหินอย่างเป็นทางการ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป กองวิชาการและแผนงาน 439
197 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด กองวิชาการและแผนงาน 539
198 ร่วมแต่งกายย้อนยุค เที่ยวสนุกกับงานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560 กองวิชาการและแผนงาน 402
199 ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 กองวิชาการและแผนงาน 435
200 ประชาสัมพันธ์ “โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560” กองวิชาการและแผนงาน 410
201 ประชาสัมพันธ์พื้นที่จำหน่ายผลผลิตการเกษตรไร้สารเคมี กองวิชาการและแผนงาน 410
202 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ กองวิชาการและแผนงาน 462
203 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต กองวิชาการและแผนงาน 782
204 ประชาสัมพันธ์แผ่นปลิว "เล่าเรื่องในเมืองสามอ่าว" กองวิชาการและแผนงาน 514
205 ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ กองวิชาการและแผนงาน 478
206 ประชาสัมพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ "โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" กองวิชาการและแผนงาน 542
207 เชิญชวนปั่นจักรยานเพื่อการกุศล กับ Andy Schleck แชมป์ Tour de France 2010 กองวิชาการและแผนงาน 485
208 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ กองวิชาการและแผนงาน 481
209 ประชาสัมพันธ์ประมูลขายที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.330 – ปข.359 โฉนดที่ดินเลขที่ 4763 – 4792ฯ กองวิชาการและแผนงาน 496
210 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ-ไฮเทค รุ่นที่ 40 กองวิชาการและแผนงาน 548 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047