ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวบริการ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 เชิญชวนเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า ในงาน “รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย” กองวิชาการและแผนงาน 419
152 โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” กองวิชาการและแผนงาน 411
153 เชิญชวนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กองวิชาการและแผนงาน 377
154 ขอเชิญรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชาย กองวิชาการและแผนงาน 360
155 ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ กองวิชาการและแผนงาน 361
156 ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” กองวิชาการและแผนงาน 374
157 ประชาสัมพันธ์ “การสั่งซื้อผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช” กองวิชาการและแผนงาน 392
158 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย" กองวิชาการและแผนงาน 394
159 ประชาสัมพันธ์วิถีไทย วิถีพุทธ (หิ้วปิ่นโตเข้าวัดในวันพระใหญ่ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560) กองวิชาการและแผนงาน 361
160 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีและเยาวชนสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1/2561 กองวิชาการและแผนงาน 350
161 ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กองวิชาการและแผนงาน 368
162 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 400
163 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยมาลงบันชีทหารกองเกิน และรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร กองวิชาการและแผนงาน 660
164 ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ กองวิชาการและแผนงาน 409
165 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครรำถวายสักการะบูรพกษัตริย์ไทย กองวิชาการและแผนงาน 379
166 การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ กองวิชาการและแผนงาน 341
167 บริษัท กรียโฟร์ทรี จำกัด รับสมัครงาน กองวิชาการและแผนงาน 359
168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กองวิชาการและแผนงาน 415
169 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้และรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง กองวิชาการและแผนงาน 342
170 องค์การสะพานปลา เปิดให้บริการท่าเทียบเรือประมงหัวหินอย่างเป็นทางการ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป กองวิชาการและแผนงาน 400
171 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด กองวิชาการและแผนงาน 491
172 ร่วมแต่งกายย้อนยุค เที่ยวสนุกกับงานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560 กองวิชาการและแผนงาน 361
173 ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 กองวิชาการและแผนงาน 392
174 ประชาสัมพันธ์ “โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560” กองวิชาการและแผนงาน 368
175 ประชาสัมพันธ์พื้นที่จำหน่ายผลผลิตการเกษตรไร้สารเคมี กองวิชาการและแผนงาน 365
176 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ กองวิชาการและแผนงาน 418
177 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต กองวิชาการและแผนงาน 734
178 ประชาสัมพันธ์แผ่นปลิว "เล่าเรื่องในเมืองสามอ่าว" กองวิชาการและแผนงาน 470
179 ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ กองวิชาการและแผนงาน 430
180 ประชาสัมพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ "โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" กองวิชาการและแผนงาน 504 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047