ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวบริการ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 เชิญชวนเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า ในงาน “รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย” กองวิชาการและแผนงาน 392
122 โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” กองวิชาการและแผนงาน 369
123 เชิญชวนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กองวิชาการและแผนงาน 337
124 ขอเชิญรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชาย กองวิชาการและแผนงาน 325
125 ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ กองวิชาการและแผนงาน 329
126 ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” กองวิชาการและแผนงาน 351
127 ประชาสัมพันธ์ “การสั่งซื้อผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช” กองวิชาการและแผนงาน 346
128 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย" กองวิชาการและแผนงาน 355
129 ประชาสัมพันธ์วิถีไทย วิถีพุทธ (หิ้วปิ่นโตเข้าวัดในวันพระใหญ่ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560) กองวิชาการและแผนงาน 331
130 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีและเยาวชนสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1/2561 กองวิชาการและแผนงาน 320
131 ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กองวิชาการและแผนงาน 331
132 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 365
133 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยมาลงบันชีทหารกองเกิน และรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร กองวิชาการและแผนงาน 599
134 ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ กองวิชาการและแผนงาน 377
135 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครรำถวายสักการะบูรพกษัตริย์ไทย กองวิชาการและแผนงาน 339
136 การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ กองวิชาการและแผนงาน 315
137 บริษัท กรียโฟร์ทรี จำกัด รับสมัครงาน กองวิชาการและแผนงาน 315
138 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กองวิชาการและแผนงาน 372
139 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้และรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง กองวิชาการและแผนงาน 301
140 องค์การสะพานปลา เปิดให้บริการท่าเทียบเรือประมงหัวหินอย่างเป็นทางการ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป กองวิชาการและแผนงาน 354
141 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด กองวิชาการและแผนงาน 446
142 ร่วมแต่งกายย้อนยุค เที่ยวสนุกกับงานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560 กองวิชาการและแผนงาน 331
143 ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 กองวิชาการและแผนงาน 364
144 ประชาสัมพันธ์ “โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560” กองวิชาการและแผนงาน 336
145 ประชาสัมพันธ์พื้นที่จำหน่ายผลผลิตการเกษตรไร้สารเคมี กองวิชาการและแผนงาน 329
146 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ กองวิชาการและแผนงาน 374
147 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต กองวิชาการและแผนงาน 689
148 ประชาสัมพันธ์แผ่นปลิว "เล่าเรื่องในเมืองสามอ่าว" กองวิชาการและแผนงาน 434
149 ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ กองวิชาการและแผนงาน 394
150 ประชาสัมพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ "โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" กองวิชาการและแผนงาน 470 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047