ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวบริการ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 NEW NORMAL วิถีใหม่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน กองวิชาการและแผนงาน 2
2 ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถึง 30 มิ.ย. 63 กองวิชาการและแผนงาน 2
3 คำแนะนำปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน “New Normal” กองวิชาการและแผนงาน 2
4 ปรับสักนิด พิชิต COVID-19 สำหรับใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ กองวิชาการและแผนงาน 2
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ กองวิชาการและแผนงาน 16
6 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กองวิชาการและแผนงาน 9
7 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองวิชาการและแผนงาน 18
8 กระทรวงเกษตรฯ จายเงินเยียวยาเกษตรกร กลุ่มแรก 8.33 ล้านราย กองวิชาการและแผนงาน 10
9 ส.ป.ก. จัดทำระบบยื่นคำร้องออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ กองวิชาการและแผนงาน 12
10 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 กองวิชาการและแผนงาน 12
11 โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องถิ่นที่ กรมการปกครองฯ กองวิชาการและแผนงาน 15
12 โครงการช่วยเหลือพี่น้องฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 กองวิชาการและแผนงาน 16
13 “ตู้ปันสุข ไม่ปันเสี่ยง” ด้วย 5 มาตรการหลัก กองวิชาการและแผนงาน 16
14 รัฐบาลเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 21
15 กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 1 ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 19
16 สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้ผู้ประกอบการ ลดเสี่ยง COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 16
17 เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด กองวิชาการและแผนงาน 9
18 มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 10 คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 7
19 มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 10 คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 5
20 การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 10
21 ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 10
22 แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือเยียวยา COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 9
23 ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยงช่วง COVID-19 กองวิชาการและแผนงาน 6
24 ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว กองวิชาการและแผนงาน 7
25 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กองวิชาการและแผนงาน 15
26 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กองวิชาการและแผนงาน 3
27 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาและเลื่อนกำหนดการประมูลที่ดินราชพัสดุ กองวิชาการและแผนงาน 7
28 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กองวิชาการและแผนงาน 7
29 แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับฯ กองวิชาการและแผนงาน 10
30 วิทยาลัยฯ พณิชการหัวหิน รับสมัครนักเรียนฯ กองวิชาการและแผนงาน 8

หน้า 1 จาก 23

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047