ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวบริการ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ห้ามบุกรุกที่ราชพัสดุ กองวิชาการและแผนงาน 4
2 ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 กองวิชาการและแผนงาน 16
3 ประชาสัมพันธ์แนวทางในการปฏิบัติช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ กองวิชาการและแผนงาน 13
4 ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ กองวิชาการและแผนงาน 10
5 ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมร้อยดวงใจร้องเพลงถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน กองวิชาการและแผนงาน 18
6 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการให้บริการ อำเภอ...ยิ้ม กองวิชาการและแผนงาน 22
7 เชิญชวนเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า ในงาน “รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย” กองวิชาการและแผนงาน 23
8 โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” กองวิชาการและแผนงาน 80
9 เชิญชวนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กองวิชาการและแผนงาน 43
10 ขอเชิญรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชาย กองวิชาการและแผนงาน 26
11 ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ กองวิชาการและแผนงาน 37
12 ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” กองวิชาการและแผนงาน 33
13 ประชาสัมพันธ์ “การสั่งซื้อผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช” กองวิชาการและแผนงาน 41
14 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย" กองวิชาการและแผนงาน 53
15 ประชาสัมพันธ์วิถีไทย วิถีพุทธ (หิ้วปิ่นโตเข้าวัดในวันพระใหญ่ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560) กองวิชาการและแผนงาน 44
16 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีและเยาวชนสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1/2561 กองวิชาการและแผนงาน 49
17 ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กองวิชาการและแผนงาน 44
18 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 39
19 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยมาลงบันชีทหารกองเกิน และรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร กองวิชาการและแผนงาน 50
20 ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ กองวิชาการและแผนงาน 47
21 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครรำถวายสักการะบูรพกษัตริย์ไทย กองวิชาการและแผนงาน 42
22 การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ กองวิชาการและแผนงาน 45
23 บริษัท กรียโฟร์ทรี จำกัด รับสมัครงาน กองวิชาการและแผนงาน 52
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กองวิชาการและแผนงาน 68
25 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้และรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง กองวิชาการและแผนงาน 67
26 องค์การสะพานปลา เปิดให้บริการท่าเทียบเรือประมงหัวหินอย่างเป็นทางการ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป กองวิชาการและแผนงาน 87
27 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด กองวิชาการและแผนงาน 110
28 ร่วมแต่งกายย้อนยุค เที่ยวสนุกกับงานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560 กองวิชาการและแผนงาน 75
29 ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 กองวิชาการและแผนงาน 92
30 ประชาสัมพันธ์ “โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560” กองวิชาการและแผนงาน 79

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047