ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน / รายงานสถานะทางการเงิน

รายงานสถานะทางการเงิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน 2
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน 7
3 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 5
4 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 19
5 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน 10
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 19
7 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 22
8 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน 30
9 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 74
10 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองวิชาการและแผนงาน 69
11 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 65
12 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 271
13 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 256
14 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 163
15 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 147
16 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 137
17 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 162
18 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 195
19 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 224
20 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 151
21 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 213
22 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กองวิชาการและแผนงาน 211
23 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 297
24 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560 กองวิชาการและแผนงาน 305
25 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กองวิชาการและแผนงาน 368
26 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 423
27 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560 กองวิชาการและแผนงาน 332
28 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 525

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047