ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน / รายงานสถานะทางการเงิน

รายงานสถานะทางการเงิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 3
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน 3
3 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 8
4 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 9
5 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน 18
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 41
7 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองวิชาการและแผนงาน 59
8 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 57
9 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 254
10 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 218
11 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 149
12 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 136
13 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 126
14 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 149
15 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 183
16 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 214
17 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 140
18 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 201
19 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กองวิชาการและแผนงาน 196
20 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 286
21 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560 กองวิชาการและแผนงาน 291
22 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กองวิชาการและแผนงาน 355
23 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 407
24 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560 กองวิชาการและแผนงาน 322
25 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 515

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047