ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน / รายงานสถานะทางการเงิน

รายงานสถานะทางการเงิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน 13
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน 10
3 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน 14
4 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 12
5 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 44
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน 23
7 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 32
8 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 35
9 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน 44
10 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 117
11 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองวิชาการและแผนงาน 83
12 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน 78
13 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 291
14 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 270
15 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 178
16 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 161
17 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 150
18 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 175
19 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 208
20 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 237
21 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน 165
22 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 226
23 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กองวิชาการและแผนงาน 224
24 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน 310
25 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560 กองวิชาการและแผนงาน 319
26 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กองวิชาการและแผนงาน 381
27 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 439
28 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560 กองวิชาการและแผนงาน 345
29 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบแสดงฐานะการเงิน) กองวิชาการและแผนงาน 543

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047