ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 มาตรการจัดการหน้ากากอนามัย ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กองวิชาการและแผนงาน 59
62 เทศบาลเมืองหัวหินขอความร่วมมือชาวหัวหินช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กองวิชาการและแผนงาน 68
63 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 37
64 ข้อปฏิบัติตนของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน กองวิชาการและแผนงาน 30
65 เทศบาลเมืองหัวหินวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสำนักงาน กองวิชาการและแผนงาน 64
66 ทม.หัวหิน ทำมาตรการเชิงรุก จัดกิจกรรม Big Cleaning ทั่วเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 58
67 รู้สู้โรครับมือโควิด-19 กองวิชาการและแผนงาน 44
68 เชิญชวนชาวหัวหินทำหน้ากากอนามัยจากผ้า กองวิชาการและแผนงาน 97
69 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 กองวิชาการและแผนงาน 32
70 เชิญชวนทำหน้ากากอนามัยผ้า กองวิชาการและแผนงาน 30
71 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองคลัง 41
72 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองคลัง 34
73 งดจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2563 กองวิชาการและแผนงาน 43
74 คิดให้ดี ก่อนซื้อคอร์สเสริมความงาม กองวิชาการและแผนงาน 22
75 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) กองวิชาการและแผนงาน 2704
76 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1) กองวิชาการและแผนงาน 1359
77 “กฎหมายทวงถามหนี้ใหม่” 9 เรื่องต้องรู้ กองวิชาการและแผนงาน 33
78 แค่ไหนถึงเรียกว่าข่มขืน กองวิชาการและแผนงาน 18
79 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 39
80 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลัง 69
81 รับมอบโล่เกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ รณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ กองวิชาการและแผนงาน 24
82 เชิญชวนร่วมกิจกรรม "รักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข ครั้งที่ 7" กองวิชาการและแผนงาน 48
83 ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 68
84 เทศบาลเมืองหัวหิน คว้ารางวัล “อสม.ออนไลน์ ดีเด่น ระดับจังหวัด” กองวิชาการและแผนงาน 58
85 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 45
86 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิชาการและแผนงาน 92
87 ประกาศสภาเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 44
88 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 50
89 ปล่อยให้บุตรหลานไปแว้น ผู้ปกครองก็ผิด กองวิชาการและแผนงาน 31
90 กฎหมายน่ารู้ เรื่อง น่ารู้เรื่องที่ดิน กองวิชาการและแผนงาน 62 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047