ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
571 ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช กองวิชาการและแผนงาน 798
572 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ประจำประจำปี 2559 กองวิชาการและแผนงาน 673
573 ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด กองวิชาการและแผนงาน 706
574 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองวิชาการและแผนงาน 1011
575 เทศบาลเมืองหัวหิน ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมจุดตัดรถไฟ และติดตั้งเครื่องกั้นจุดตัดรถไฟฯ กองวิชาการและแผนงาน 692
576 เทศบาลเมืองหัวหินขอความร่วมมือประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด กองวิชาการและแผนงาน 659
577 ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองวิชาการและแผนงาน 657
578 เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก กองวิชาการและแผนงาน 1983
579 ร่วมสืบสานประเพณีไทย กับ“งานลอยกระทง” ประจำปี 2558 กองวิชาการและแผนงาน 680
580 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 581
581 เทศบาลเมืองหัวหินขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจาก “การแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาฯ" กองวิชาการและแผนงาน 623
582 ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสัญจรบริเวณซอยหัวหิน 88 เชื่อมเขาพิทักษ์ กองวิชาการและแผนงาน 641
583 ขอเชิญร่วมงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองหัวหิน” (Hua - Hin Carnival 2015) กองวิชาการและแผนงาน 573
584 เชิญร่วมพิธี “วันปิยมหาราช ประจำปี 2558” กองวิชาการและแผนงาน 624
585 การแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น กองวิชาการและแผนงาน 760
586 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กองวิชาการและแผนงาน 692
587 ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำชุมชนเขาเต่า กองวิชาการและแผนงาน 578
588 แก้ไขปัญหาแรงดันน้ำประปาส่งในพื้นที่สูง กองวิชาการและแผนงาน 670
589 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย คว้ารางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กองวิชาการและแผนงาน 1701
590 “วันสถาปนาเทศบาลเมืองหัวหิน ปีที่ 78” กองวิชาการและแผนงาน 633
591 เชิญชวนประดับธงชาติ ธงพระนามาภิไธย ย่อ (มวก.) และธงพระนามาภิไธย ย่อ (พ.ภ.) กองวิชาการและแผนงาน 989
592 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 กองวิชาการและแผนงาน 690
593 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองวิชาการและแผนงาน 655
594 เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองวิชาการและแผนงาน 1167
595 ขอเชิญร่วมงาน “ทำบุญประจำปี ศาลเจ้าแม่ทับทิมและงานพิธีส่งเคราะห์ทางทะเล” ประจำปี 2558 กองวิชาการและแผนงาน 602
596 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองวิชาการและแผนงาน 750
597 เชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำ กองวิชาการและแผนงาน 519
598 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 490
599 เชิญร่วมโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” กองวิชาการและแผนงาน 597
600 ประชาสัมพันธ์การปิดเส้นทางการเดินรถ 12 ก.ย. 58 งาน “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” กองวิชาการและแผนงาน 1029 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047