ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 29
32 ข้อปฏิบัติในการแจกจ่ายสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กองวิชาการและแผนงาน 37
33 เกียรติภูมิท้องถิ่น “รางวัลพระปกเกล้า” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานให้แก่องค์กร กองวิชาการและแผนงาน 29
34 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองคลัง 40
35 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 28
36 เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ COVID-19 รู้ทัน ป้องกันได้ กองวิชาการและแผนงาน 35
37 แนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ กองวิชาการและแผนงาน 41
38 กองบิน 5 จัดบินเฉพาะกิจประชาสัมพันธ์สู้โควิด-19 ในพื้นที่ ทม.หัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 31
39 ทม.หัวหินจัดกิจกรรมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กองวิชาการและแผนงาน 32
40 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลัง 38
41 การพาบุคคลต่างด้าวมารายงานตัว (ไม่รวมแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา) กองวิชาการและแผนงาน 70
42 โทษนายจ้าง ต่างด้าว ผิดกฎหมาย กองวิชาการและแผนงาน 29
43 ปิดสถานที่หรือพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด กองวิชาการและแผนงาน 46
44 เช็ค 14 จังหวัด ล็อกดาวน์ ปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออก สกัดโควิด-19 กองวิชาการและแผนงาน 467
45 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาด กองวิชาการและแผนงาน 34
46 กฎ 8 ข้อ ส่งอาหารปลอดภัย...ส่งความห่วงใยให้คุณ กองวิชาการและแผนงาน 35
47 การร้องเรียน เมื่อสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ชำรุด บกพร่อง หรือไม่ได้รับสินค้าเมื่อสั่งซื้อแล้ว กองวิชาการและแผนงาน 20
48 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ให้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน 25
49 ห้ามกักตุนสินค้าและห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร กองวิชาการและแผนงาน 25
50 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลัง 23
51 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่ง เฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด กองวิชาการและแผนงาน 60
52 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและให้คนต่างด้าวมารายงานตัว กองวิชาการและแผนงาน 29
53 ประชาสัมพันธ์ห้ามออกนอกเคหสถานช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. กองวิชาการและแผนงาน 23
54 ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ การจัดงานบวช งานมงคลสมรสและงานศพ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส กองวิชาการและแผนงาน 93
55 ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา กองคลัง 25
56 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลัง 37
57 หัวหิน เข้มมาตรการต้านไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กองวิชาการและแผนงาน 309
58 สรุปมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กองวิชาการและแผนงาน 129
59 มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง พนักงาน และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กองวิชาการและแผนงาน 68
60 แบบฟอร์มคัดกรองผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา Covid 19 กองวิชาการและแผนงาน 1122 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047