ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 เปิดรับลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับรองการดำรงชีวิต และการยืนยันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กองวิชาการและแผนงาน 331
272 เชิญชวนร่วมรับฟังการสัมมนา “ความดันสูง โรคหัวใจ ภัยร้ายที่ต้องระวัง” กองวิชาการและแผนงาน 284
273 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงชุมชนหัวดอน กองวิชาการและแผนงาน 279
274 ครั้งเดียวในรอบปี กับการจัดงาน เทศกาลอาหารหัวหิน 2560 “HUA HIN FOOD FESTIVAL 2017” กองวิชาการและแผนงาน 303
275 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 309
276 ขอเชิญรับฟังชี้แจงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ระยะที่ 1 กองวิชาการและแผนงาน 277
277 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหินประกาศเจตนารมณ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนคุณธรรมฯ กองวิชาการและแผนงาน 390
278 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์ สำหรับผู้บริโภค กองวิชาการและแผนงาน 334
279 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา กองคลัง 259
280 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 301
281 เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น “งานทำบุญ แห่เรือ ส่งเคราะห์ทางทะเล” กองวิชาการและแผนงาน 273
282 เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองวิชาการและแผนงาน 798
283 เชิญชวนร่วมสนับสนุนต้นดาวเรืองสำหรับประดับตกแต่งหน้าบ้านพ่อ กองวิชาการและแผนงาน 244
284 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 344
285 ขยายทางเชื่อมจุดตัดรถไฟชมสินธุ์เพิ่มพื้นที่จราจร กองวิชาการและแผนงาน 349
286 งานทะเบียนราษฎรและบัตร เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดให้บริการในช่วงพักกลางวัน กองวิชาการและแผนงาน 391
287 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ขอให้เตรียมสำรองน้ำประปา กองวิชาการและแผนงาน 333
288 ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า กองวิชาการและแผนงาน 326
289 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองวิชาการและแผนงาน 337
290 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว (โรคพิษสุนัขบ้า) และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนฯ กองวิชาการและแผนงาน 345
291 แก้ไขรายละเอียดการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ กองวิชาการและแผนงาน 346
292 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน “หัวหินรวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย” กองวิชาการและแผนงาน 332
293 การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ กองวิชาการและแผนงาน 341
294 เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรม อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 477
295 โครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ กองวิชาการและแผนงาน 402
296 เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังบรรยาย “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิพื้นฐานของประชาชน” กองวิชาการและแผนงาน 282
297 เชิญชวนร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เนื่องในงานพิธีสำคัญของชาติ กองวิชาการและแผนงาน 388
298 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 358
299 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ กองวิชาการและแผนงาน 348
300 ประกาศการปิดน้ำประปาเพื่อดำเนินการตัดท่อเมนประปาเก่าออกและต่อเมนเข้าท่อประปาใหม่ กองวิชาการและแผนงาน 545 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047