ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง กองวิชาการและแผนงาน 391
242 เทศบาลเมืองหัวหินเปิดกลุ่มไลน์ "รับเรื่องร้องทุกข์" ฯ กองวิชาการและแผนงาน 364
243 ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการ กองวิชาการและแผนงาน 437
244 ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) กองคลัง 367
245 การจัดงานพิธี “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” กองวิชาการและแผนงาน 341
246 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว (โรคพิษสุนัขบ้า) พื้นที่ชุมชนเขาเต่า กองวิชาการและแผนงาน 339
247 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองวิชาการและแผนงาน 371
248 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นแบบฯ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี2561 กองวิชาการและแผนงาน 385
249 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินฯ กองวิชาการและแผนงาน 344
250 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายฯ กองวิชาการและแผนงาน 364
251 ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) กองวิชาการและแผนงาน 344
252 ชี้แจงการก่อสร้างฝาท่อระบายน้ำไม่เสมอระดับถนน กองวิชาการและแผนงาน 350
253 มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี กองวิชาการและแผนงาน 368
254 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล กองวิชาการและแผนงาน 299
255 เตรียมรับมือพายุดีเปรสชัน “คีโรกี” กองวิชาการและแผนงาน 302
256 ขอยกเลิกประกาศ เรื่อง การปิดน้ำประปาเพื่อดำเนินการตัดท่อเมนประปาเก่าออกและประสานท่อเมนใหม่ กองวิชาการและแผนงาน 374
257 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 358
258 ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน กองการศึกษา 374
259 ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน กองการศึกษา 425
260 ลิง : พาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ กองวิชาการและแผนงาน 471
261 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนกระบวนงาน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กองวิชาการและแผนงาน 379
262 ขอเชิญชาวหัวหินร่วมต้อนรับนักร้องหนุ่มตูน บอดี้สแลม และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ก้าวคนละก้าวฯ กองวิชาการและแผนงาน 345
263 การจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย” กองวิชาการและแผนงาน 365
264 เทศบาลเมืองหัวหินขยายความกว้างสะพานข้ามคลองส่วนที่เหลือ กองวิชาการและแผนงาน 348
265 พนักงานครูในสังกัดได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ กองวิชาการและแผนงาน 337
266 สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ กองวิชาการและแผนงาน 337
267 ข้อกฎหมายสำหรับการกู้ยืมเงิน กองวิชาการและแผนงาน 305
268 การปิดน้ำประปาเพื่อดำเนินการตัดท่อเมนประปาเก่าออกและประสานท่อเมนใหม่ กองวิชาการและแผนงาน 370
269 เฝ้าระวังโรคที่เกิดในช่วงฤดูหนาว กองวิชาการและแผนงาน 328
270 ประกาศปรับแผนและเปลี่ยนแปลงแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 316 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047