ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล” ครั้งที่ 1 กองวิชาการและแผนงาน 251
242 เทศบาลเมืองหัวหินปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองชลประทาน แพไม้ – บ่อฝ้าย กองวิชาการและแผนงาน 330
243 สัญญาเช่ารถ กองวิชาการและแผนงาน 416
244 กิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” กองวิชาการและแผนงาน 337
245 "กฎหมายค้ำประกัน" ประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 322
246 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 390
247 กำหนดการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กองวิชาการและแผนงาน 337
248 ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาจัดเก็บขยะมูลฝอยเขตเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 328
249 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 301
250 ขอความร่วมมือในการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 กองวิชาการและแผนงาน 359
251 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมที่พึงปฏิบัติใน “วันมาฆบูชา” กองวิชาการและแผนงาน 316
252 เชิญชวนร่วมกิจกรรมการปั่น “เหนือฝ้าย (บ่อฝ้าย) - ใต้เต่า (เขาเต่า)” กองวิชาการและแผนงาน 320
253 ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้าน การอ่าน การเขียน กองการศึกษา 342
254 เทศบาลเมืองหัวหิน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 411
255 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 กองวิชาการและแผนงาน 299
256 โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน 318
257 อสม.เทศบาลเมืองหัวหิน รับรางวัลดีเด่น “การใช้แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์” ระดับจังหวัด กองวิชาการและแผนงาน 260
258 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 306
259 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเขตพื้นที่คลองส่งน้ำ สายเพชรบุรี–หัวหิน (บ่อแขม) กองวิชาการและแผนงาน 286
260 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 กองวิชาการและแผนงาน 372
261 เทศบาลเมืองหัวหิน จัดงาน "เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561" กองวิชาการและแผนงาน 533
262 เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิชาการและแผนงาน 342
263 เทศบาลฯ จะทำการปิดถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ กองวิชาการและแผนงาน 339
264 ประชาสัมพันธ์การขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง กองวิชาการและแผนงาน 360
265 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน “ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลเมืองหัวหิน” ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 368
266 โครงการ "ปลัดเทศบาลห่วงใย สาธารณสุขใส่ใจสุขภาพอนามัยนักเรียน" กองวิชาการและแผนงาน 354
267 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการ กองวิชาการและแผนงาน 302
268 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กองวิชาการและแผนงาน 449
269 ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า กองวิชาการและแผนงาน 509
270 ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำฯ กองวิชาการและแผนงาน 397 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047