ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง กองวิชาการและแผนงาน 354
212 เทศบาลเมืองหัวหินเปิดกลุ่มไลน์ "รับเรื่องร้องทุกข์" ฯ กองวิชาการและแผนงาน 335
213 ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการ กองวิชาการและแผนงาน 402
214 ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) กองคลัง 329
215 การจัดงานพิธี “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” กองวิชาการและแผนงาน 308
216 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว (โรคพิษสุนัขบ้า) พื้นที่ชุมชนเขาเต่า กองวิชาการและแผนงาน 303
217 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองวิชาการและแผนงาน 333
218 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นแบบฯ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี2561 กองวิชาการและแผนงาน 350
219 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินฯ กองวิชาการและแผนงาน 305
220 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายฯ กองวิชาการและแผนงาน 320
221 ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) กองวิชาการและแผนงาน 292
222 ชี้แจงการก่อสร้างฝาท่อระบายน้ำไม่เสมอระดับถนน กองวิชาการและแผนงาน 325
223 มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี กองวิชาการและแผนงาน 320
224 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล กองวิชาการและแผนงาน 260
225 เตรียมรับมือพายุดีเปรสชัน “คีโรกี” กองวิชาการและแผนงาน 263
226 ขอยกเลิกประกาศ เรื่อง การปิดน้ำประปาเพื่อดำเนินการตัดท่อเมนประปาเก่าออกและประสานท่อเมนใหม่ กองวิชาการและแผนงาน 331
227 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 328
228 ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน กองการศึกษา 333
229 ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน กองการศึกษา 397
230 ลิง : พาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ กองวิชาการและแผนงาน 264
231 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนกระบวนงาน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กองวิชาการและแผนงาน 341
232 ขอเชิญชาวหัวหินร่วมต้อนรับนักร้องหนุ่มตูน บอดี้สแลม และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ก้าวคนละก้าวฯ กองวิชาการและแผนงาน 313
233 การจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย” กองวิชาการและแผนงาน 326
234 เทศบาลเมืองหัวหินขยายความกว้างสะพานข้ามคลองส่วนที่เหลือ กองวิชาการและแผนงาน 296
235 พนักงานครูในสังกัดได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ กองวิชาการและแผนงาน 298
236 สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ กองวิชาการและแผนงาน 298
237 ข้อกฎหมายสำหรับการกู้ยืมเงิน กองวิชาการและแผนงาน 271
238 การปิดน้ำประปาเพื่อดำเนินการตัดท่อเมนประปาเก่าออกและประสานท่อเมนใหม่ กองวิชาการและแผนงาน 332
239 เฝ้าระวังโรคที่เกิดในช่วงฤดูหนาว กองวิชาการและแผนงาน 298
240 ประกาศปรับแผนและเปลี่ยนแปลงแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 289 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047