ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประกอบการค้า ประจำปี 2561 กองวิชาการและแผนงาน 6
2 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง กองวิชาการและแผนงาน 7
3 เทศบาลเมืองหัวหินเปิดกลุ่มไลน์ "รับเรื่องร้องทุกข์" ฯ กองวิชาการและแผนงาน 21
4 ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการ กองวิชาการและแผนงาน 10
5 ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) กองคลัง 21
6 การจัดงานพิธี “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” กองวิชาการและแผนงาน 21
7 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว (โรคพิษสุนัขบ้า) พื้นที่ชุมชนเขาเต่า กองวิชาการและแผนงาน 18
8 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองวิชาการและแผนงาน 18
9 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นแบบฯ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี2561 กองวิชาการและแผนงาน 32
10 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินฯ กองวิชาการและแผนงาน 22
11 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายฯ กองวิชาการและแผนงาน 21
12 ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) กองวิชาการและแผนงาน 11
13 ชี้แจงการก่อสร้างฝาท่อระบายน้ำไม่เสมอระดับถนน กองวิชาการและแผนงาน 14
14 มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี กองวิชาการและแผนงาน 13
15 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล กองวิชาการและแผนงาน 10
16 เตรียมรับมือพายุดีเปรสชัน “คีโรกี” กองวิชาการและแผนงาน 17
17 ขอยกเลิกประกาศ เรื่อง การปิดน้ำประปาเพื่อดำเนินการตัดท่อเมนประปาเก่าออกและประสานท่อเมนใหม่ กองวิชาการและแผนงาน 18
18 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 19
19 ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน กองการศึกษา 14
20 ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน กองการศึกษา 17
21 ลิง : พาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ กองวิชาการและแผนงาน 12
22 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนกระบวนงาน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กองวิชาการและแผนงาน 15
23 ขอเชิญชาวหัวหินร่วมต้อนรับนักร้องหนุ่มตูน บอดี้สแลม และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ก้าวคนละก้าวฯ กองวิชาการและแผนงาน 14
24 การจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย” กองวิชาการและแผนงาน 18
25 เทศบาลเมืองหัวหินขยายความกว้างสะพานข้ามคลองส่วนที่เหลือ กองวิชาการและแผนงาน 17
26 พนักงานครูในสังกัดได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ กองวิชาการและแผนงาน 13
27 สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ กองวิชาการและแผนงาน 15
28 ข้อกฎหมายสำหรับการกู้ยืมเงิน กองวิชาการและแผนงาน 15
29 การปิดน้ำประปาเพื่อดำเนินการตัดท่อเมนประปาเก่าออกและประสานท่อเมนใหม่ กองวิชาการและแผนงาน 33
30 เฝ้าระวังโรคที่เกิดในช่วงฤดูหนาว กองวิชาการและแผนงาน 25

หน้า 1 จาก 14

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047