ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” ณ มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองวิชาการและแผนงาน 7
2 ประชาสัมพันธ์จุดบริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กองวิชาการและแผนงาน 22
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 10
4 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “หัวหินรวมใจจุดเทียนถวายอาลัย ณ อ่างเก็บน้ำของพ่อ” กองวิชาการและแผนงาน 16
5 ขอเชิญประชาชนชาวหัวหิน น้อมดวงใจถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดห้วยมงคล กองวิชาการและแผนงาน 44
6 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กองวิชาการและแผนงาน 85
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิชาการและแผนงาน 19
8 ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิชาการและแผนงาน 24
9 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big cleaning Day บริเวณวัดห้วยมงคล เตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงานพิธีฯ กองวิชาการและแผนงาน 44
10 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ก้าวเพื่อชีวิต" กองวิชาการและแผนงาน 25
11 ขอเชิญร่วมงาน “วันปิยมหาราช ประจำปี 2560” กองวิชาการและแผนงาน 39
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 28
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดโครงการ “ปรัชญาพอเพียงฯ" กองวิชาการและแผนงาน 22
14 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาเทศบาลเมืองหัวหิน ปีที่ 80 กองวิชาการและแผนงาน 25
15 “ร้อยดวงใจ ใส่บาตร ทำบุญ เดิน...รำ...ร้อง ถวายพ่อหลวง ร.9” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2560 กองวิชาการและแผนงาน 69
16 เปิดรับลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับรองการดำรงชีวิต และการยืนยันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กองวิชาการและแผนงาน 31
17 เชิญชวนร่วมรับฟังการสัมมนา “ความดันสูง โรคหัวใจ ภัยร้ายที่ต้องระวัง” กองวิชาการและแผนงาน 15
18 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงชุมชนหัวดอน กองวิชาการและแผนงาน 17
19 ครั้งเดียวในรอบปี กับการจัดงาน เทศกาลอาหารหัวหิน 2560 “HUA HIN FOOD FESTIVAL 2017” กองวิชาการและแผนงาน 22
20 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 19
21 ขอเชิญรับฟังชี้แจงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ระยะที่ 1 กองวิชาการและแผนงาน 18
22 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหินประกาศเจตนารมณ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนคุณธรรมฯ กองวิชาการและแผนงาน 21
23 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์ สำหรับผู้บริโภค กองวิชาการและแผนงาน 23
24 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา กองคลัง 16
25 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 17
26 เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น “งานทำบุญ แห่เรือ ส่งเคราะห์ทางทะเล” กองวิชาการและแผนงาน 18
27 หนังสือพิมพ์เทศบาลเมืองหัวหิน ฉบับประจำเดือนกันยายน 2560 กองวิชาการและแผนงาน 33
28 เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองวิชาการและแผนงาน 217
29 เชิญชวนร่วมสนับสนุนต้นดาวเรืองสำหรับประดับตกแต่งหน้าบ้านพ่อ กองวิชาการและแผนงาน 23
30 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 46

หน้า 1 จาก 12

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047