ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 "กฎหมายค้ำประกัน" ประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 2
2 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 2
3 กำหนดการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กองวิชาการและแผนงาน 4
4 ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาจัดเก็บขยะมูลฝอยเขตเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 9
5 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 24
6 ขอความร่วมมือในการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 กองวิชาการและแผนงาน 20
7 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมที่พึงปฏิบัติใน “วันมาฆบูชา” กองวิชาการและแผนงาน 18
8 เชิญชวนร่วมกิจกรรมการปั่น “เหนือฝ้าย (บ่อฝ้าย) - ใต้เต่า (เขาเต่า)” กองวิชาการและแผนงาน 19
9 ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้าน การอ่าน การเขียน กองการศึกษา 19
10 หนังสือพิมพ์เทศบาลเมืองหัวหิน ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กองวิชาการและแผนงาน 17
11 เทศบาลเมืองหัวหิน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 30
12 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 กองวิชาการและแผนงาน 16
13 โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน 26
14 อสม.เทศบาลเมืองหัวหิน รับรางวัลดีเด่น “การใช้แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์” ระดับจังหวัด กองวิชาการและแผนงาน 16
15 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 37
16 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเขตพื้นที่คลองส่งน้ำ สายเพชรบุรี–หัวหิน (บ่อแขม) กองวิชาการและแผนงาน 31
17 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 กองวิชาการและแผนงาน 25
18 เทศบาลเมืองหัวหิน จัดงาน "เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561" กองวิชาการและแผนงาน 84
19 เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิชาการและแผนงาน 48
20 เทศบาลฯ จะทำการปิดถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ กองวิชาการและแผนงาน 32
21 ประชาสัมพันธ์การขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง กองวิชาการและแผนงาน 31
22 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน “ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลเมืองหัวหิน” ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองวิชาการและแผนงาน 35
23 โครงการ "ปลัดเทศบาลห่วงใย สาธารณสุขใส่ใจสุขภาพอนามัยนักเรียน" กองวิชาการและแผนงาน 44
24 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการ กองวิชาการและแผนงาน 31
25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กองวิชาการและแผนงาน 74
26 ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า กองวิชาการและแผนงาน 43
27 ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำฯ กองวิชาการและแผนงาน 51
28 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหัวหิน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน กองวิชาการและแผนงาน 47
29 กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2561 กองวิชาการและแผนงาน 143
30 นักเรียนในสังกัดคว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ2561 กองวิชาการและแผนงาน 54

หน้า 1 จาก 15

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047