ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 กองวิชาการและแผนงาน 17
2 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 กองวิชาการและแผนงาน 28
3 เทศบาลเมืองหัวหิน รับมอบโล่องค์กรต้นแบบ โครงการองค์กร STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต กองวิชาการและแผนงาน 28
4 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองวิชาการและแผนงาน 37
5 เฝ้าระวังการลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย และไม่ผ่านกระบวนการ คัดกรองโรค กองวิชาการและแผนงาน 30
6 รายงานผลการดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์รู้จักระบบบำบัดน้ำเสีย กองวิชาการและแผนงาน 33
7 เรื่องแบบไหนที่ สคบ. ไม่รับร้องเรียน กองวิชาการและแผนงาน 32
8 หลักสำคัญในการทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย กองวิชาการและแผนงาน 33
9 การปลอม-แก้ไขใบรับรองแพทย์ผิดกฎหมาย กองวิชาการและแผนงาน 25
10 ปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 กองวิชาการและแผนงาน 77
11 ประกาศขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 กองวิชาการและแผนงาน 147
12 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 กองคลัง 43
13 ทม.หัวหิน เพิ่มช่องทางและปรับเวลาให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองวิชาการและแผนงาน 235
14 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 33
15 ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคล โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง กองวิชาการและแผนงาน 41
16 ปรับขยายระยะเวลาให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย กองวิชาการและแผนงาน 208
17 ดูใบเสร็จค่าซ่อมก่อนขับรถออกจากอู่ กองวิชาการและแผนงาน 29
18 เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองวิชาการและแผนงาน 31
19 สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ 2558 กองวิชาการและแผนงาน 28
20 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน กองวิชาการและแผนงาน 31
21 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กองวิชาการและแผนงาน 33
22 กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน กองวิชาการและแผนงาน 32
23 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองวิชาการและแผนงาน 30
24 เชิญร่วมกิจกรรม “ตลาดริมเล@หัวหิน” ทุกเย็นวันศุกร์ กองวิชาการและแผนงาน 45
25 เชิญชวนร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดเขาต้นเกด กองวิชาการและแผนงาน 26
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) กองคลัง 37
27 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลัง 40
28 เทศกาลอาหารหัวหิน 2563 Hua Hin Food Fest 2020 กองวิชาการและแผนงาน 521
29 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 กองวิชาการและแผนงาน 52
30 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 47

หน้า 1 จาก 31

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047