ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 โครงการธนาคารปูม้า กลุ่มประมงเรือเล็กหัวดอน ได้รับมอบโล่เกียรติคุณผู้อุทิศตนทำงานฯ กองวิชาการและแผนงาน 65
92 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 มีผลบังคับใช้แล้ว กองวิชาการและแผนงาน 65
93 สคบ. และ อย. มีอำนาจหน้าที่ต่างกันอย่างไร กองวิชาการและแผนงาน 58
94 ค่าตอบแทน ผู้เสียหายในคดีอาญา กองวิชาการและแผนงาน 37
95 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สิน กองคลัง 120
96 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง กองวิชาการและแผนงาน 51
97 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 62
98 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กองวิชาการและแผนงาน 79
99 เชิญชวนร่วมชมและเป็นกำลังใจ การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล “อนุบาลเกมส์ 62” กองวิชาการและแผนงาน 80
100 โรคที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน กองวิชาการและแผนงาน 120
101 เชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ กองวิชาการและแผนงาน 125
102 เหยื่ออาชญากรรมมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้ กองวิชาการและแผนงาน 77
103 เชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กองวิชาการและแผนงาน 60
104 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ...กฎหมายขายฝาก กองวิชาการและแผนงาน 70
105 สคบ.ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับการจองรถยนต์ใหม่อย่างไร? กองวิชาการและแผนงาน 48
106 เปิดลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กองวิชาการและแผนงาน 66
107 กรมกิจการผู้สูงอายุแจงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิม กองวิชาการและแผนงาน 50
108 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 87
109 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมที่พึงปฏิบัติใน “วันวิสาขบูชา” กองวิชาการและแผนงาน 72
110 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองคลัง 69
111 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) กองคลัง 68
112 กฎหมายน่ารู้...แอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่น กองวิชาการและแผนงาน 109
113 เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กองวิชาการและแผนงาน 65
114 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กองวิชาการและแผนงาน 70
115 โรคลมแดด (Heat Stroke) วายร้ายในหน้าร้อน กองวิชาการและแผนงาน 58
116 ไม่มีเงินประกันตัว กองทุนยุติธรรมช่วยได้ กองวิชาการและแผนงาน 81
117 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 กองวิชาการและแผนงาน 84
118 กำหนดช่วงเวลาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 67
119 สรุปผลการดำเนินงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 กองวิชาการและแผนงาน 74
120 เตือนภัย...ด้านความงาม Beauty Courses กองวิชาการและแผนงาน 52 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047