ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
811 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กองวิชาการและแผนงาน 1554
812 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน 863
813 เชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กองวิชาการและแผนงาน 1099
814 แนะนำการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 1029
815 ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 858
816 เชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 972
817 เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล กองวิชาการและแผนงาน 813
818 เชิญชวนร่วมกิจกรรมชุมชนรอบวังทำดีถวายพ่อเนื่องในวันฉัตรมงคล กองวิชาการและแผนงาน 794
819 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหัวหิน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยต้อนรับเปิดภาคเรียน กองวิชาการและแผนงาน 1883
820 ความพร้อมและแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 1160
821 ทม.หัวหิน เชิญชวนประชาชนรับบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2558 กองวิชาการและแผนงาน 1089
822 เชิญร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ กองวิชาการและแผนงาน 1525
823 โครงการสัปดาห์รณรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ 2558 กองวิชาการและแผนงาน 1752
824 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ สำนักงานปลัด 1084
825 ขอเชิญร่วมสาดความสุขในวันสงกรานต์ “สาดชื่น รื่นรมย์ (Hua Hin Fresh)” กองวิชาการและแผนงาน 1080
826 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กองวิชาการและแผนงาน 2101
827 เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 กองวิชาการและแผนงาน 826
828 ความคืบหน้ากรณีน้ำประปาไม่ไหลในหลายพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 815
829 ปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก พลิกโฉมหัวหินสู่สากล กองวิชาการและแผนงาน 1571
830 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 805
831 เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 กองวิชาการและแผนงาน 793
832 แจ้งเลื่อนกำหนดการให้บริการโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ชุมชนชายทะเล กองวิชาการและแผนงาน 927
833 ทม.หัวหินพร้อมพัฒนาและปรับปรุงสนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ เพื่อรองรับการแข่งขันระดับประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 1090
834 เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ กองวิชาการและแผนงาน 822
835 สภาเทศบาลเมืองหัวหิน อนุมัติ 32 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กองวิชาการและแผนงาน 1186
836 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริหาร สำนักงานปลัด 921
837 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา กองวิชาการและแผนงาน 1068
838 ประกาศกการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 13,14 กองวิชาการและแผนงาน 987
839 ประกาศการหยุดจ่ายน้ำ เพื่อเปลี่ยนท่อเมนประปา กองวิชาการและแผนงาน 1548
840 ประกาศการซ่อมท่อน้ำดิบและขอให้เตรียมสำรองน้ำประปา กองวิชาการและแผนงาน 743 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047