ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
691 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ประจำประจำปี 2559 กองวิชาการและแผนงาน 694
692 ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด กองวิชาการและแผนงาน 737
693 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองวิชาการและแผนงาน 1064
694 เทศบาลเมืองหัวหิน ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมจุดตัดรถไฟ และติดตั้งเครื่องกั้นจุดตัดรถไฟฯ กองวิชาการและแผนงาน 718
695 เทศบาลเมืองหัวหินขอความร่วมมือประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด กองวิชาการและแผนงาน 682
696 ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองวิชาการและแผนงาน 681
697 เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก กองวิชาการและแผนงาน 2007
698 ร่วมสืบสานประเพณีไทย กับ“งานลอยกระทง” ประจำปี 2558 กองวิชาการและแผนงาน 704
699 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 603
700 เทศบาลเมืองหัวหินขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจาก “การแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาฯ" กองวิชาการและแผนงาน 645
701 ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสัญจรบริเวณซอยหัวหิน 88 เชื่อมเขาพิทักษ์ กองวิชาการและแผนงาน 669
702 ขอเชิญร่วมงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองหัวหิน” (Hua - Hin Carnival 2015) กองวิชาการและแผนงาน 600
703 เชิญร่วมพิธี “วันปิยมหาราช ประจำปี 2558” กองวิชาการและแผนงาน 651
704 การแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น กองวิชาการและแผนงาน 789
705 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กองวิชาการและแผนงาน 711
706 ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำชุมชนเขาเต่า กองวิชาการและแผนงาน 604
707 แก้ไขปัญหาแรงดันน้ำประปาส่งในพื้นที่สูง กองวิชาการและแผนงาน 692
708 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย คว้ารางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กองวิชาการและแผนงาน 1757
709 “วันสถาปนาเทศบาลเมืองหัวหิน ปีที่ 78” กองวิชาการและแผนงาน 656
710 เชิญชวนประดับธงชาติ ธงพระนามาภิไธย ย่อ (มวก.) และธงพระนามาภิไธย ย่อ (พ.ภ.) กองวิชาการและแผนงาน 1044
711 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 กองวิชาการและแผนงาน 720
712 ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองวิชาการและแผนงาน 684
713 เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองวิชาการและแผนงาน 1222
714 ขอเชิญร่วมงาน “ทำบุญประจำปี ศาลเจ้าแม่ทับทิมและงานพิธีส่งเคราะห์ทางทะเล” ประจำปี 2558 กองวิชาการและแผนงาน 622
715 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองวิชาการและแผนงาน 802
716 เชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำ กองวิชาการและแผนงาน 538
717 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 517
718 เชิญร่วมโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” กองวิชาการและแผนงาน 616
719 ประชาสัมพันธ์การปิดเส้นทางการเดินรถ 12 ก.ย. 58 งาน “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” กองวิชาการและแผนงาน 1056
720 ร่วมชมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน “หัวหินสัมพันธ์” ประจำปี 2558 กองวิชาการและแผนงาน 616 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047