ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬา โทษและอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มฯ กองวิชาการและแผนงาน 38
32 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลัง 43
33 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองคลัง 40
34 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 31
35 ข้อปฏิบัติในการแจกจ่ายสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กองวิชาการและแผนงาน 39
36 เกียรติภูมิท้องถิ่น “รางวัลพระปกเกล้า” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานให้แก่องค์กร กองวิชาการและแผนงาน 30
37 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองคลัง 40
38 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง 29
39 เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ COVID-19 รู้ทัน ป้องกันได้ กองวิชาการและแผนงาน 36
40 แนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ กองวิชาการและแผนงาน 41
41 กองบิน 5 จัดบินเฉพาะกิจประชาสัมพันธ์สู้โควิด-19 ในพื้นที่ ทม.หัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 31
42 ทม.หัวหินจัดกิจกรรมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กองวิชาการและแผนงาน 33
43 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลัง 40
44 การพาบุคคลต่างด้าวมารายงานตัว (ไม่รวมแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา) กองวิชาการและแผนงาน 74
45 โทษนายจ้าง ต่างด้าว ผิดกฎหมาย กองวิชาการและแผนงาน 29
46 ปิดสถานที่หรือพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด กองวิชาการและแผนงาน 48
47 เช็ค 14 จังหวัด ล็อกดาวน์ ปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออก สกัดโควิด-19 กองวิชาการและแผนงาน 470
48 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาด กองวิชาการและแผนงาน 35
49 กฎ 8 ข้อ ส่งอาหารปลอดภัย...ส่งความห่วงใยให้คุณ กองวิชาการและแผนงาน 37
50 การร้องเรียน เมื่อสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ชำรุด บกพร่อง หรือไม่ได้รับสินค้าเมื่อสั่งซื้อแล้ว กองวิชาการและแผนงาน 21
51 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ให้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน 26
52 ห้ามกักตุนสินค้าและห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร กองวิชาการและแผนงาน 26
53 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลัง 23
54 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่ง เฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด กองวิชาการและแผนงาน 63
55 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและให้คนต่างด้าวมารายงานตัว กองวิชาการและแผนงาน 29
56 ประชาสัมพันธ์ห้ามออกนอกเคหสถานช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. กองวิชาการและแผนงาน 24
57 ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ การจัดงานบวช งานมงคลสมรสและงานศพ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส กองวิชาการและแผนงาน 96
58 ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา กองคลัง 26
59 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลัง 39
60 หัวหิน เข้มมาตรการต้านไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กองวิชาการและแผนงาน 317 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047